Skip to content

De kracht van nabijheid en samenwerking | Inspiratiedag model De STEK

16/02/2023

 

Buurtwerk De Stek Antwerpen-Kiel © Het Natuurhuis En Noticed Agency
© Het Natuurhuis en Noticed agency

De kracht van nabijheid en samenwerking
Inspiratiedag model De STEK

Donderdag 16 februari 2023
9u30 – 15u30
Brussel | Circularium (vlakbij station Brussel-Zuid)
Bergensesteensweg 95, 1070 Anderlecht

Volzet

Inschrijvingen liepen tot 5 februari 2023.

 

Hoe voorkom je dat mensen hun rechten niet kennen of opnemen? Hoe doe je dat lokaal, informeel en menselijk? Hoe kan je lokaal samenwerken met verschillende organisaties? Het Model De STEK biedt op deze vragen een antwoord.

Deze inspirerende dag is voor praktijkwerkers en beleidsmakers uit heel Vlaanderen en Brussel. De inspiratiedag baseert zich op de ervaring van STEK-praktijken van SAAMO en wordt georganiseerd in samenwerking met SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Programma

 • 9u30: onthaal met koffie, loop rond op de inspiratie- en netwerkmarkt
 • 10u00: krachtig startmoment met onder meer de voorstelling van de digitale publicatie Model De Stek en een gesprek met Vlaams Minister van Armoedebestrijding, Benjamin Dalle en enkele praktijkwerkers.
 • 10u30: workshops sessie 1
  1. Hoe bouw je een Koffie & Formulieren uit?
   CAW en SAAMO Antwerpen nemen je mee in de ontwikkeling en aanpak van Koffie & Formulieren, zoals de rol-en taakverdeling van beide organisaties en coaching/vorming van vrijwilligers. We gaan in gesprek rond de vele uitdagingen, zoals de moeilijke doorverwijzing naar de dienst-en hulpverlening en de enorme toeloop aan bezoekers.
  2. Aan de slag in een landelijke context
   Hoe ga je met het model de Stek concreet aan de slag in een kleinere gemeente? Een aantal praktijken nemen je mee in hun aanpak, de samenwerkingen die ze aangaan en de uitdagingen waar ze tegenaan lopen.
  3. Politiserend aan de slag rond digitale inclusie
   Digitale inclusie is een thema dat in heel wat van onze praktijken de afgelopen jaren sterk op de voorgrond is gekomen. Naast digitale oefenkansen, zetten we sterk in op politiserend werk rond de afbouw van de fysieke en telefonische dienstverlening en het belang van digitale gebruiksvriendelijkheid. Verschillende inspirerende praktijken komen aan bod met concrete tips en werkvormen, zoals het organiseren van inleefbezoeken en een testpanel.
  4. Participatie en stem van buurtbewoners in je wijk en werking
   Verschillende praktijken uit Vlaanderen nemen je mee hoe je dit concreet vorm kan geven en welke samenwerkingen je hiervoor kan aangaan.
  5. Praktijkbezoek wijk Peterbos
   In deze wijk in Anderlecht met 18 woonblokken bouwt SAAMO Brussel een laagdrempelige plek uit waar bewoners een luisterend oor vinden en elkaar kunnen ontmoeten om samen wijk vorm te geven. Al wandelend in de wijk vertellen de opbouwwerkers enthousiast over hun werking. (Deze groep sluit terug aan in Circularium om 13u15 voor de volgende workshop).
 • 12u15 – 13u15: lunch met inspiratie- en netwerkmarkt
 • 13u15: workshops sessie 2
  1. Politiserend aan de slag rond voorwaardelijkheid van rechten
   Samen met leefloongerechtigden wil SAAMO Brussel werk maken van een bredere alliantie om het politieke en publieke draagvlak om de toenemende voorwaardelijkheid van het leefloon terug te dringen. De collega’s nemen je mee hoe ze hier politiserend aan de slag gingen en met welke methodieken, waaronder storytelling. Ze geven ook inkijk in een aantal boeiende vaststellingen uit hun onderzoek en geven concrete beleidsaanbevelingen.
  2. Concreet aan de slag met outreachen in je wijk
   Na het geven van een kader rond outreach, nemen we je mee in good practices van verschillende organisaties uit heel Vlaanderen en Brussel. En dit zowel in kleine als grote gemeenten. We geven concrete methodieken en tips mee.
  3. Impliciete en expliciete oefenkansen inzetten in je werking
   Hoe kan je bezoekers versterken door het aanbieden van impliciete en expliciete oefenkansen, zoals rond administratie en digitale vaardigheden. Hoe kan je hiervoor samenwerken met andere organisaties, zoals LIGO. Inspirerende praktijken uit heel Vlaanderen en Brussel komen hier aan bod.
  4. Hoe kunnen we lokaal en bovenlokaal samenwerken rond psychische kwetsbaarheid?
   In laagdrempelige ontmoetingsplaatsen vragen bezoekers met psychische kwetsbaarheid heel wat ondersteuning. Hoe kunnen we hiervoor samenwerken met andere organisaties? We nemen je mee in de zoektocht van een aantal praktijken uit Vlaanderen en wisselen uit rond je eigen ervaring.
 • 15u00 – 16u00: receptie met inspiratie- en netwerkmarkt

Voor vragen neem contact op met Mattia De Pauw, mattia.depauw@saamo.be

 

Back To Top