Skip to content

Veel kabaal, reizende huizen en kampeertenten tegen falend woonbeleid

20/10/2022

Op de Internationale dag van Verzet tegen Armoede vroegen we met veel kabaal, reizende huizen en kampeertenten aandacht voor de wooncrisis.

Iedereen verdient een warme thuis. Het Vlaamse woonbeleid faalt. In Oost-Vlaanderen voerden we op verschillende locaties actie, gingen we in dialoog en formuleerden we oplossingen die écht werken: meer en betere sociale woningen en een woonbeleid dat de kwaliteit en de betaalbaarheid van private huurwoningen verbetert.


Zelzate

In Zelzate maakten we samen met onze collega’s van vzw Lichtpunt, 17 seconden veel kabaal. We riepen ook buurtbewoners op om zelf geluid te maken in hun eigen woonkamer om letterlijk aan de slag te gaan. We maakten niet enkel kabaal, we luisterden met een warme kom soep of koffie voor bewoners en passanten naar hun verhalen en bezorgheden rond wonen en het woonbeleid.
Bekijk zeker onderstaande reportage van AVS voor meer info over deze warme actie met sterke boodschap.


Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas gingen we met Polsslag en de stad Sint-Niklaas maar liefst 4 keer de straat op met reizende huizen:

  • 1 huis met woonproblemen;
  • 1 huis met oplossingen;
  • en onze 5 bouwstenen voor ‘goed wonen’.

Bij de fototentoonstelling met foto’s genomen door mensen in armoede vertelden we de verhalen achter de foto’s, gingen we in gesprek met de brede bevolking, kaartten we de huidige problemen aan en gaven we bruikbare informatie aan mensen die zelf nood hebben aan ondersteuning. Vandaag, 20 oktober volgt er een dialoogmoment ‘Recht op een (t)huis)?’.

Lees hier ook het dossier

Geraardsbergen

Tijdens de wekelijkse maandagmarkt werden naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede enkele kampeertentjes opgesteld. De actievoerders wilden zo de aandacht vestigen op de wooncrisis die ook in Geraardsbergen slachtoffers maakt. Samen met vrijwilligers informeerde onze collega’s in Geraardsbergen marktgangers over hun actie.

We starten een dialooggroep, met de concrete ervaringen van mensen in armoede. We zullen die signalen delen in het lokaal armoede- en woonoverleg en aanbevelingen formuleren voor het lokale beleid. – Joyce Cottenier

> Lees zeker ook het artikel in Het Nieuwsblad


Ronse

Samen met alle partners van de Werkgroep Kansarmoede stonden we eerst stil aan De Steen. Om daarna met alle partners, mensen in armoede en vertegenwoordigers van het bestuur te zoeken naar oplossingen rond verschillende knelpunten in huisvesting.
In ‘Den Botaniek’ schoof iedereen aan bij verschillende dialoogtafels rond volgende onderwerpen:
  • Noodkoop;
  • discriminatie op de woonmarkt;
  • crisisopvang;
  • krapte op de huurmarkt/tekort sociale woningen;
  • huurpremie.

 

Aan elk van de tafels werd er geluisterd naar prangende getuigenissen en daarna gebrainstormd over mogelijke oplossingen.

De verzamelde voorstellen zullen in de Werkgroep Kansarmoede in een nota gegoten worden, waarmee we nog verder in dialoog kunnen met het stadsbestuur.

 


Meer info over onze acties en onze strijd tegen het falend woonbeleid kan je vinden op de site van het Netwerk Tegen Armoede

Back To Top