Skip to content

Bruggen bouwen tijdens de week van verbondenheid

04/06/2020

Serap, Zaineb en Eva zijn brugfiguren van Samenlevingsopbouw in Ronse. Met respect voor alle veiligheidsvoorschriften willen ze, ook in de week van verbondenheid, Ronsenaars ondersteunen en met elkaar in verbinding brengen. Onder het motto “Afstand is niet hetzelfde als afstandelijkheid” blijven ze warme en solidaire boodschappen verdelen in de stad. En dat vinden ze broodnodig.

 

Niet in hetzelfde schuitje

Het isolement dat we vandaag ervaren, is voor de meesten onder ons tijdelijk.  Maar voor mensen die in armoede leven is het een dagelijkse realiteit. Voor de Ronsese brugfiguren is dit niets nieuws.

 

Zaineb getuigt: “Als je elke euro moet omdraaien omdat je een slecht betaalde job hebt, veel te veel moet betalen aan huur of moet leven van een beperkte uitkering wegens ziekte, dan blijft er niet veel over voor een sociaal leven. Je krijgt te maken met vooroordelen en vindt daardoor geen aansluiting bij anderen.” Eva vult haar collega van Samenlevingsopbouw aan: “Daarbij komt dat de crisis mensen angstig maakt. Ze willen geen enkel risico lopen op een boete die ze niet kunnen betalen. Of er is de schrik voor hoge ziekenhuisfacturen. De vele desinformatie die circuleert werkt die angst nog in de hand. Het zet sommige mensen aan tot overdaad van isolement dat niet nodig is. Zij zetten vaak weken geen voet buiten, nog steeds niet.”

 

Armoede gaat hand in hand met sociaal isolement. De coronamaatregelen versterken dat nog. We zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje.

 

 

 

Creativiteit in tijden van corona

De coronacrisis zet ook het opbouwwerk onder grote druk. ‘Social distancing’ staat haaks op de nabijheid die voor de opbouwwerkers en brugfiguren zo cruciaal is.
De brugfiguren improviseren al weken met telefoonrondes en stoepgesprekken. Ze houden de vinger aan de pols door aanwezig te zijn in de buurt en aanspreekbaar te zijn. Serap vertelt: “Wekelijks brengen we voedselpakketten rond. We nemen tijd om te praten en te luisteren bij het afgeven. We helpen mensen met vragen over financiële moeilijkheden, huisvesting,… . We verwijzen hen zo goed mogelijk door om hulp te vinden naar de stad en het sociaal huis, CAW en andere Ronsese diensten. We helpen en waar we kunnen.”

 

Eva, Serap en Zaineb springen creatief om met wat brugfiguren het best kunnen: samen zoeken naar oplossingen, versterken van mensen en solidariteit verspreiden. Hun warmte geeft mensen moed.

 

 

 

De brugfiguren worden inhoudelijk aangestuurd door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en gefinancierd door de stad Ronse. Ze maken onderdeel uit van het convenant rond buurtopbouwwerk dat in teken staat van armoedebestrijding in de stad.

 

> Lees ook het artikel in Het Laatste Nieuws

Back To Top