Skip to content

Brugfiguren

Project

Brugfiguren slaan een brug tussen maatschappelijk kwetsbare Ronsenaars en hulp- en dienstverleners in de stad. Kwetsbare mensen ervaren vaak tal van drempels van en naar het bestaande dienst- en hulpverleningsaanbod. Het project wil deze drempels verlagen. Brugfiguren gaan hiertoe outreachend, verbindend en versterkend te werk. Ze zoeken (en vinden vaak) ingang bij de kwetsbare bewoners en leiden hen toe naar zowel hulp- en dienstverlening als ontmoetingsplaatsen in de stad.

 

“Gelukkig dat ik jou heb leren kennen.” – Houda, kwetsbare Ronsenaar die wordt ondersteund door een van onze brugfiguren

 

Dit gaat niet zelden om langere trajecten in vrij complexe situaties. Tegelijk bouwen ze constructieve contacten op met zoveel mogelijk diensten in het werkveld.

De uiteindelijke doelstelling van het project is om de maatschappelijk kwetsbare mensen te versterken zodat ze hun rechten kunnen realiseren en het isolement kunnen doorbreken waar ze in leven. Anderzijds wil het project hulp- en dienstverleners bewustmaken van de vele drempels die kwetsbare bewoners ervaren. We hopen er op die manier mee voor te zorgen dat hulp- en dienstverleners gaan geloven in de kracht van mensen en het belang om proactief met hen aan de slag te gaan.

 

 

 

Nieuws & verhalen

Het Zomert Bij SAAMO!

Het zomert bij SAAMO!

Ben je nog op zoek naar leuke en betaalbare zomeractiviteiten? SAAMO Oost-Vlaanderen organiseert tal van activiteiten over de hele provincie.…

Bruggen Bouwen Tijdens De Week Van Verbondenheid

Bruggen bouwen tijdens de week van verbondenheid

Serap, Zaineb en Eva zijn brugfiguren van Samenlevingsopbouw in Ronse. Met respect voor alle veiligheidsvoorschriften willen ze, ook in de…

Back To Top