Skip to content

Opbouwwerker onderwijs in Ronse, 70%, onbepaalde duur

21/10/2022
 • Ben je nieuwsgierig naar wat bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie leeft?
 • Adem je participatie uit? Zie je dit als een recht?
 • Wil jij meewerken aan gelijke onderwijskansen voor elk kind?
 • Geeft samenwerken je energie?

Dan is de job van onderwijsopbouwwerker (m,v,x) in Ronse zeker iets voor jou.

Jouw takenpakket

 • Je wordt de contactpersoon voor (één van) de Ronsese secundaire scholen;
 • je onderhoudt goede contacten met leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies;
 • je organiseert vormingssessies voor leerkrachtenteams rond gelijke onderwijskansen en kansarmoede;
 • je organiseert laagdrempelige oudergroepen en info-sessies voor ouders op school of vindplaatsgericht;
 • je gaat regelmatig op huisbezoek bij maatschappelijk kwetsbare ouders en probeert de brug te slaan tussen thuis en de school;
 • je informeert en versterkt maatschappelijk kwetsbare ouders met het oog op hun verhoogde ouder-betrokkenheid;
 • je neemt deel aan overleggroepen in het kader van de werking van het lokaal overlegplatform.

Over het project

Als onderwijsopbouwwerker werk je met 5 collega’s in teamverband samen aan de uitvoering van concrete acties en initiatieven die er vooral op gericht zijn de onderwijskansen te bevorderen van school-gaande kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Daarnaast wordt er binnen de projectwerking de nodige aandacht besteed aan taalstimuleringsinitiatieven voor kinderen met een taalachterstand die in een maatschappelijk kwetsbare of meertalige gezinscontext opgroeien.

Je neemt als opbouwwerker al snel zelf verantwoordelijkheid op voor bepaalde onderdelen van de projectwerking, maar je kan ook steeds terugvallen op de expertise en terreinkennis van je collega-onderwijsopbouwwerkers met wie je dezelfde werkcontext en bureauruimte deelt. Je kan ook rekenen op de werkbegeleiding van een beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor het programma ‘Onderwijs’ binnen SAAMO Oost-Vlaanderen. Kortom, je wordt als teamlid uitgedaagd om verantwoordelijkheid op te nemen, initiatieven zelf vorm te geven en sociaalvoelend en creatief uit de hoek te komen.

Functievereisten

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Kennis van en ervaring met secundair onderwijs is een troef;
 • Wonen in de omgeving van Ronse en/of kennis van de omgevingscontext waarin jongeren in Ronse opgroeien is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur (0,70 VTE of 26u36’ per week), waarvan de financiering afhangt van de samenwerkingsovereenkomst tussen SAAMO Oost-Vlaanderen vzw en de stad Ronse en die loopt tot eind 2023 (met mogelijkheid tot verlenging).
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01).
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit.
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding.
 • Eindejaarspremie onder de vorm van een 13de maand.
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector van het maatschappelijk opbouwwerk (SAAMO).
 • Soepele uur, verlof- en compensatieregeling.
 • Je werkt in een glijdend uurrooster.
 • Gunstige verlofregeling.
 • Een eerste kennismaking met SAAMO Oost-Vlaanderen. Onze organisatie is immers actief op meerdere locaties via diverse projecten waardoor er regelmatig nieuwe vacatures worden opgesteld. Dit biedt kansen tot interne doorstroming.
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende de mogelijkheid tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld en we voorzien een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.

Aanwervingsprocedure

 • Je bezorgt ons vóór 11 november je motivatie (bv. in de vorm van een brief, email of een videoboodschap) en je curriculum vitae (CV) ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@saamo.be;
 • De selectiecommissie bepaalt op 16 november op basis van je CV en motivatie of je weerhouden wordt voor een sollicitatiegesprek;
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte presentatieopdracht (10-tal minuten) die je tijdens het gesprek aan de selectiecommissie mondeling zal toelichten;
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie zal doorgaan op vrijdag 18 november 2022 in de Sint-Jacobsnieuwstraat 50 in Gent.
 • Indiensttreding: bij voorkeur zo snel mogelijk

 

Bekijk de volledige vacature

 

Back To Top