Ga naar hoofdinhoud

Sterk Werk

Project

Binnen het project Sterk Werk ijvert SAAMO Vlaams-Brabant voor duurzaam werk. Arbeid is een belangrijke hefboom om te participeren aan de samenleving. De creatie van duurzame jobs kan bovendien bijdragen aan een sterk klimaatbeleid, de verbetering van de huisvestingskwaliteit en gezinsondersteuning. 

Mensen in kwetsbare posities komen nog te vaak in een precaire arbeidssituatie terecht. Duurzame jobs op maat zijn meer dan ooit noodzakelijk. Langdurig werk met een evenwaardig inkomen, moet een menswaardig leven garanderen en maakt de opbouw van sociale zekerheid mogelijk. 

Innovatieve modelontwikkeling

Sterk Werk zet in op innovatieve modelontwikkeling om zo duurzaam werk te realiseren. De bedoeling is om nieuwe praktijken, modellen en/of instrumenten te ontwikkelen, die duurzame jobs op maat van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie mogelijk maken. 
Tijdens de verkenningsperiode verzamelt SAAMO Vlaams-Brabant cijfers en gegevens uit bestaande studies, modellen en praktijken. Actief overleg met actoren op het terrein, interessante samenwerkingsverbanden en een lerend netwerk dragen bij aan de realisatie van het project. 

Back To Top