Skip to content

Sterk Werk

Project
Voedseloverschotten Verdelen Via Circulaire Voedselhub
Voedseloverschotten Verdelen Via Circulaire Voedselhub

Werken met een vast contract en een voldoende hoog inkomen om van te leven. Voor veel mensen is dat geen realiteit. De manier waarop we onze arbeidsmarkt organiseren, creëert drempels voor mensen in een kwetsbare positie. Daarom pleit Sterk Werk voor duurzame jobcreatie voor hen.

Wat is duurzaam werk?

Een job van onbepaalde duur met voldoende inkomen, waarbij je sociale zekerheidsrechten opbouwt.

Arbeid is een belangrijke hefboom om deel te nemen aan de samenleving. Mensen in kwetsbare posities komen nog te vaak in een onzekere arbeidssituatie terecht, zoals interimwerk, onvrijwillig deeltijds werk, … Duurzame jobs op maat zijn meer dan ooit noodzakelijk.

Jobcreatie

We willen met Sterk Werk jobs creëren op maat van mensen, die aansluiten bij hun talenten en mogelijkheden. We kunnen zo aantonen dat deze mensen wel degelijk aan de slag willen én kunnen, indien de juiste jobs aangereikt worden.

We gaan hiervoor aan de slag met niet-beroepsactieve mensen die op de arbeidsmarkt of in de sociale economie geen passende job vinden. We creëren met en voor hen job in en rond Hal 5 (Leuven), plus in de Circulaire voedselhub in Boutersem. Dit doen we op basis van hun talenten in combinatie met de noden ter plaatse. Dit doen we in samenwerking met tewerkstellingspartners (VDAB, OCMW) en met de partners van de werkplek.

Dit project moet leiden tot nieuwe regelgeving, zodat werknemers aan de slag kunnen met een contract voor onbepaalde duur en een aangepast werkvolume. Hiervoor spant de hele sector zich in.

Nieuws & verhalen

Podcasts Opnemen

Podcastreeks getuigenissen over drempels naar werk

Buurtwerk Zaventem maakte met ervaringsdeskundigen en partners een podcastreeks over drempels naar werk. De reeks kadert binnen de 17 oktober campagne van dit jaar. #sterkwerk #inclusiefwerk

Back To Top