Skip to content

Sterk Werk

Project
JobHub Van Sterk Werk In Hal 5
JobHub Van Sterk Werk In Hal 5

Sterk Werk streeft naar duurzame jobcreatie* voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dit is belangrijk om een veerkrachtige en welvarende samenleving te creëren. Arbeid is een belangrijke hefboom om deel te nemen aan de samenleving.

Mensen in kwetsbare posities komen nog te vaak in een onzekere arbeidssituatie terecht. Duurzame jobs op maat zijn meer dan ooit noodzakelijk.
*Wat is een duurzame job? Een job van onbepaalde duur waarbij je sociale zekerheidsrechten opbouwt. Dit langdurig werk met een evenwaardig inkomen, moet namelijk een menswaardig leven garanderen en maakt de opbouw van sociale zekerheid mogelijk.

Innovatieve modelontwikkeling

Sterk Werk zet in op innovatieve modelontwikkeling om zo duurzaam werk te realiseren. De bedoeling is om nieuwe praktijken, modellen en/of instrumenten te ontwikkelen, die duurzame jobs op maat van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie mogelijk maken.

Tijdens de verkenningsperiode verzamelt SAAMO Vlaams-Brabant cijfers en gegevens uit bestaande studies, modellen en praktijken.  Actief overleg met actoren op het terrein, interessante samenwerkingsverbanden en een lerend netwerk dragen bij aan de realisatie van het project.

Jobcreatie

We creëren een tewerkstellingsplaats van tijdelijke aard, om de kans op duurzame tewerkstelling achteraf te vergroten. Door deze tijdelijke tewerkstelling zorgen we immers voor een sterkere positie op het einde van de tewerkstellingsmaatregel. Zo is de persoon klaar voor de arbeidsmarkt, of op zijn minst worden zijn/haar kansen sterk vergroot.

We zoeken naar kansen in het tewerkstellingslandschap en voorzien op deze manier zinvol werk. Zinvol werk zijn jobs op maat van mensen, hun talenten en competenties komen op de voorgrond te staan.

Nieuws & verhalen

Podcasts Opnemen

Podcastreeks getuigenissen over drempels naar werk

Buurtwerk Zaventem maakte met ervaringsdeskundigen en partners een podcastreeks over drempels naar werk. De reeks kadert binnen de 17 oktober campagne van dit jaar. #sterkwerk #inclusiefwerk

Back To Top