Skip to content

Dreigend tekort aan plekken in de B-stroom

20/06/2022

De limieten van de draagkracht van het onderwijsveld en de grenzen van de lokale dialoog lijken bereikt: er dreigt een tekort aan plekken in het 1e leerjaar B in de regio Beveren – Kruibeke – Sint-Niklaas – Stekene – Temse voor volgend schooljaar.

Op 2 juni 2022 start om 9.00u de vrije inschrijvingsperiode voor het eerste leerjaar secundair onderwijs in de onderwijszone. Inschrijven kan dan voor het 1e leerjaar A als de leerling op het einde van dit schooljaar het getuigschrift basisonderwijs behaalt en voor het 1e leerjaar B als dat niet zo is.

Voor leerlingen die de aanmeldingsperiode in april hebben gemist of voor kinderen die geen toekenning kregen in een school, is een inschrijving op 2 juni cruciaal. De beschikbare plekken worden verdeeld op basis van het tijdstip waarop de inschrijving wordt gevraagd. Vooral voor het beperkt aantal vrije plekjes in het 1e leerjaar B is snel zijn de boodschap.

 

Dreigend tekort aan plekken in het 1e leerjaar B

Voor het 1e leerjaar B wordt al enkele jaren een verhoogde druk op de capaciteit vastgesteld. Er werden 528 leerlingen aangemeld voor het 1e leerjaar B. 62 van deze leerlingen ontvingen geen enkele toewijzing na de aanmelding en zijn dus afhankelijk van een inschrijving tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Voor de volledige regio zijn er nog 30 plekken beschikbaar in vijf scholen.

Ondanks de extra capaciteit van 457 plaatsen dit jaar ten opzichte van 426 vorig schooljaar, wordt het dus opnieuw zoeken naar mogelijkheden om nog extra plekken te voorzien met het oog op 1 september. Omwille van het nijpende lerarentekort en het gebrek aan praktijklokalen en – infrastructuur, zijn de schoolbesturen eerder terughoudend om de capaciteit op korte termijn te verhogen.

 

Het voorzien van extra klassen op korte termijn zonder de zekerheid dat er een leerkracht voor de groep zal staan of dat er voldoende praktijklokalen zijn voor de toekomst, baart de schoolbesturen zorgen. Ze zijn bezorgd om de kwaliteit die kan geboden worden leerlingen en de mate waarin tegemoet kan worden gekomen aan de uitdagende onderwijsnoden van deze.
Gertjan De Smet, coördinerend directeur scholengemeenschap WIJS!

 

De limieten van de draagkracht van het onderwijsveld en de grenzen van de lokale dialoog lijken bereikt. Capaciteitsdossiers zijn ingediend, maar zullen pas binnen enkele schooljaren extra stoeltjes opleveren.

 

Dit heeft niet enkel nefaste gevolgen op korte termijn: leerlingen komen niet langer terecht op de plek waar ze thuishoren met hun talent, maar op de plek die ze te pakken krijgen. In de hogere jaren van school veranderen is geen evidentie meer. De capaciteitsdruk in de B-stroom faciliteert toekomstige ongekwalificeerde uitstroom in onze regio.
Sara Weyn, CLB GO! Prisma

 

Voldoende plekken in het 1e leerjaar A

Voor het 1e leerjaar A werden 2691 plaatsen aangeboden in de onderwijszone. Van de 2366 aangemelde leerlingen kan 92% volgend schooljaar starten in de school van eerste voorkeur. 98% kreeg een plek toegewezen in zijn top drie. Voor 37 leerlingen volgde geen toekenning na hun aanmelding. Zij kunnen op 2 juni inschrijven voor meer dan 400 beschikbare plaatsen in 16 scholen.

 

Ouders een stem geven

SAAMO Oost-Vlaanderen, het vroegere Samenlevingsopbouw vzw, zal op vraag van het dagelijks bestuur van het LOP (lokaal overlegplatform gelijke onderwijskansen) de getroffen ouders en leerlingen samenbrengen en een stem geven. Als eerste stap is er een ontmoeting gepland met kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens om het probleem aan te kaarten in de hoop dat er oplossingen gevonden worden op bovenlokaal niveau.

 

In de B-stroom gaat het vaak om maatschappelijk kwetsbare ouders. Zij stappen niet onmiddellijk naar de pers of kennen de wegen niet om het probleem aan te kaarten. Het is belangrijk dat hun stem gehoord wordt. Ook hun kinderen hebben recht op kwalitatief onderwijs, passend bij hun talent.
Marijke schout, SAAMO vzw

> Beluister het interview op Radio2

> Beluister het interview op Radio1

> Lees het artikel in Het Nieuwsblad

> Lees het artikel in Het Nieuwsblad

> Bekijk de reportage op TV OOST

Contactpersonen:
Magda Vercauteren
Voorzitter LOP Sint-Niklaas Temse secundair
magdavercauteren@skynet.be

Marijke Schout
Opbouwwerker SAAMO Oost-Vlaanderen vzw
marijke.schout@saamo.be
0491 34 41 18

 

 

Back To Top