Ga naar hoofdinhoud

Renovatiebegeleiding voor verhuurders

Project
Opbouwwerker En Bewoner Bij Woning Die Aan Renovatie Toe Is.
Opbouwwerker En Bewoner Bij Woning Die Aan Renovatie Toe Is.

Samen met Woonwijzer Waasland werkte SAAMO Oost-Vlaanderen een aanbod uit om private verhuurders gratis te adviseren en begeleiden om hun huurwoning kwalitatiever en energiezuiniger te maken. Private verhuurders actief benaderen en een A tot Z begeleiding aanbieden, dat zijn de sleutelwoorden. Op die manier nemen SAAMO en Woonwijzer Waasland drempels weg voor private verhuurders om hun huurwoning kwalitatief te verbeteren, waardoor de huurder én verhuurder er beter van worden. Een betere woonsituatie voor private huurders in een maatschappelijk kwetsbare positie, daar doen we het voor.

SAAMO Oost-Vlaanderen werkt al vele jaren rond het thema energiearmoede en de problemen die huurders in een maatschappelijk kwetsbare positie ervaren op de private huurmarkt. Telkens botsten ze daarbij op de verantwoordelijkheid van de verhuurders om de noodzakelijke werken in de huurwoning uit te voeren om zo de energiefactuur te verlagen en de woonkwaliteit te verbeteren voor de huurders. Geïnspireerd door het project ‘Goed Plan’ van de collega’s van SAAMO Antwerpen Provincie zocht SAAMO Oost-Vlaanderen samen met Woonwijzer Waasland (het Energiehuis van het Waasland) naar een formule om verhuurders te helpen en overtuigen om de kwaliteit en energiezuinigheid van hun huurwoning aan te pakken.

Woonzekerheid en betaalbaarheid voor private huurders

Een betere woonsituatie voor private huurders in een maatschappelijk kwetsbare positie, daarvoor doet SAAMO het in de eerste plaats. Daarom worden er voldoende garanties ingebouwd zodat de woonzekerheid en betaalbaarheid voor de private huurders niet in het gedrang komen als de huurwoning gerenoveerd wordt. Verhuurders die renovatieadvies en -begeleiding willen, moeten het engagement aangaan dat ze bij een zittende huurder de huurprijs niet zullen optrekken en voor het einde van het contract de huur niet opzeggen. Bij nieuwe verhuring na de renovatiewerken wordt het engagement gevraagd om de huurprijs te bepalen op basis van de Huurschatter, een instrument van de Vlaamse Overheid om de huurprijs te berekenen in verhouding met de kwaliteit en energiezuinigheid van de woning. Verhuurders gaan ook het engagement aan dat hun huurwoning na de renovatiewerken voldoet aan de minimale woonkwaliteitseisen. In ruil krijgen ze daarvoor een gratis conformiteitsattest van de gemeente.

Twee pilootgemeenten: Kruibeke en Sint-Gillis-Waas

Op dit moment kunnen verhuurders beroep doen op gratis renovatieadvies en -begeleiding in 2 pilootgemeenten van het Waasland, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas. Binnenkort wordt dit aanbod ook uitgebreid in zoveel mogelijk andere gemeenten van het Waasland. Ondertussen werd al aan verschillende verhuurders uit Sint-Gillis-Waas en Kruibeke renovatieadvies gegeven en renovatiebegeleiding opgestart.

Bewust werken met private verhuurders

De ‘klassieke’ renovatiebegeleiding die veel gemeenten aanbieden, bereikt heel weinig private verhuurders. Daarom zet dit project proactief in op het bereiken van private verhuurders. Dit gebeurt onder andere door het sturen van persoonlijke brieven, het organiseren van infomomenten, bekendmaking naar aanleiding van een woningcontrole, bekendmaking via brieven naar aanleiding van leegstand,… Om verhuurders zoveel mogelijk te ontzorgen, kunnen ze volledig gratis advies en begeleiding krijgen van A tot Z: van oplijsten van mogelijke werken, bekijken van financiering en premies tot het opvragen van offertes en het opvolgen van de werken. Daarnaast is er ook sociale begeleiding voor de verhuurder en huurder als daar nood aan is. Dit kan bv. zijn door in gesprek te gaan met de verhuurder of huurder om die te overtuigen van de nodige werken of door te zoeken naar een haalbare oplossing voor de huurder tijdens de werken.

SAAMO Oost-Vlaanderen en Woonwijzer Waasland leren veel bij uit hun ervaringen met verhuurders in het Waasland. Samen met de SAAMO-vzw’s in andere regio’s die renovatieprojecten voor private verhuurders hebben, willen ze hun ervaringen bundelen en andere Energiehuizen overtuigen om ook actief in te zetten op renovatiebegeleiding voor verhuurders op de private huurmarkt.

 

Back To Top