Ga naar hoofdinhoud

Overbruggen 2.0

Project

Een vaste job brengt geld én gemoedsrust met zich mee. Helaas is de arbeidsmarkt voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie hoogdrempelig. Ondanks hun inspanningen raken veel mensen niet aan een duurzame en kwaliteitsvolle job. SAAMO helpt hen in hun zoektocht naar werk. Met Overbruggen 2.0 werken we daarvoor actief in Boom.

Arbeidsmarktactivering in Boom

Samen met De Steenschuit en Vlotter focust SAAMO op mensen die, om welke reden ook, nood hebben aan extra begeleiding in hun zoektocht naar een job of opleiding. Met dit project bereiken we deze groep via een outreachende aanpak, leiden we hen toe naar een bestaand initiatief en/of activeren we hen aan de hand van een individueel begeleidingstraject op maat. We richten ons op mensen die nog niet gekend zijn bij VDAB of OCMW. Specifieke aandacht gaat naar hooggeschoolde anderstaligen en langdurig kortgeschoolde werkzoekenden. Samen overbruggen we de vele drempels naar een vaste job.

Dit project is mogelijk dankzij ESF-middelen.

Back To Top