skip to Main Content

Wat doet Saamo in provincie Antwerpen?

We blijven steeds zoeken naar manieren waarop we de samenleving kunnen versterken en de belangen behartigen van wie maatschappelijk het zwakst staat. Daarvoor zetten we projecten op poten, bedenken we modellen, maken we campagnes en organiseren we buurtwerk. Ons werk begint bij de thema’s Werk, Energie en water, Onderwijs, Wonen en Sociale Bescherming, maar stopt daar niet.

Vlaams noodkoopfonds Mechelen, Rupelstreek en Zwijndrecht

SAAMO geeft sociale begeleiding aan noodkopers bij hun renovatiewerken.
Opbouwwerker Tineke Geeft Uitleg Aan De Computer.

De Experten

Brandstof voor een sociaal energiebeleid Met de Experten bundelt SAAMO ervaringsexpertise van mensen in energiearmoede. Met vaste werkgroepen zoals een…

Transfer Secundair

Op het einde van de lagere school staan jongeren voor een moeilijke keuze. Nog te vaak kiezen ze onvoldoende bewust…

Waterafsluiting uitgefilterd

Er leven in Vlaanderen nog steeds gezinnen afgesloten van water. Gezinnen die van de radar zijn verdwenen, nooit hulp hebben…

Bosch En SAAMO Slaan De Handen In Elkaar Met Model Papillon

Digitale watermeters en debietbegrenzers

Wat zeggen gebruikers? Water is naast een basisbehoefte ook een basisrecht. Zuiver, betaalbaar en voldoende water zorgt voor een hogere…

Opbouwwerker Energie SAAMO West-Vlaanderen

De Klimaatstem van MIA

Naarmate de klimaatverandering evolueert naar een klimaatcrisis, horen we binnen de samenleving meer én luidere stemmen die vragen om actie.…

Opbouwwerker Stefan Gaat Het Energieverbruik Na.

Kopje onder of hoofd boven water?

Waterarmoede aanpakken in Herentals SAAMO trekt naar de sociale woonwijk Kleerroos in Herentals. En sleutelt met de vele bewoners van…

Goed Plan

Begeleiding voor verhuurders met plannen (of nog niet) Erbarmelijk. Zo is het in Vlaanderen gesteld met de woonkwaliteit en energiezuinigheid…

Efkes Oploajen

Outreachend werken aan energie- en waterarmoede in Turnhout Voor veel mensen neemt de energiefactuur een te grote hap uit hun…

Woonmeter SAAMO Provincie Antwerpen

Woonmeter

Vocht- en schimmelproblemen in woningen zijn soms te wijten aan structurele gebreken. En soms zijn ze het gevolg van het…

EnergyMeasures

Gezond en warm wonen voor minder geld Het project EnergyMeasures pakt energiearmoede aan in België, Bulgarije, Ierland, Nederland, Noord-Macedonië, Polen…

Binken weten beter

Energiecontracten: voer voor kopzorgen! Want via bedrieglijke deur-aan-deur-verkoop, verkoop via de telefoon of aan supermarkten en winkelketens, worden veel mensen…

De Werkplek

0% werkloosheid in Willebroek Een contract onbepaalde duur. Het brengt zekerheid en stabiliteit, maar vooral ook een vast inkomen. Toch…

Jobatelier

Een duurzame job. Een vast inkomen. Een opstap naar betere leefomstandigheden. Het zou haalbaar moeten zijn voor iedereen. Maar vooral…

Overbruggen 2.0

Een vaste job brengt geld én gemoedsrust met zich mee. Helaas is de arbeidsmarkt voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare…

Stapstenen naar werk

Eenoudergezinnen lopen een groter risico op armoede dan gezinnen met twee volwassenen. In de gemeente Boom zijn er aanzienlijk meer…

Back on Track II: Willebroek

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor…

Back on Track II: Ex-gedetineerden

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor…

Back on Track II: Mechelen Dames

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor…

SAAMO Opbouwwerk In Provincie Antwerpen, Kempen, Mechelen.

Huis aan Huis

De weg vinden naar de juiste sociale hulp- en dienstverlening is niet vanzelfsprekend. Een aanzienlijke groep Mechelaars kampt dan ook…

Maatschappelijk Opbouwwerk En Projecten In Provincie Antwerpen

De STEK Zwijndrecht

De STEK - Sterke zet voor sociale bescherming Door het bos de bomen niet meer zien. Het is een ellendig,…

Tools, Dossiers En Inspiratiebundels Van SAAMO Provincie Antwerpen

De STEK Borsbeek

De stek - Sterke zet voor sociale bescherming Door het bos de bomen niet meer zien. Het is een ellendig,…

Bewonersparticipatie Hemiksem

De sociale woonwijk ‘Nieuw Hemiksem’ is verouderd en vereist een grondige renovatie. De uitblijvende vernieuwing én de huidige toestand van…

Klein en goed wonen

De goedkeuring van het kamerreglement zorgde voor een betere kwaliteit van kamers. Het aantal beschikbare kamers daalde helaas ook. Daarom…

SAAMO Buurtwerk Ons Gedacht Lier Activiteit

Ons Gedacht

Ons Gedacht is een vereniging in Lier die strijdt tegen armoede. Armoede knaagt aan het zelfbeeld van mensen, waardoor ze…

Bouwen aan de buurt

De komst van 70 nieuwe wooneenheden, en bijhorende bewoners, brengt nieuwe uitdagingen op vlak van samenleven met zich mee voor…

SAAMO Onderwijsopbouwwerk In Provincie Antwerpen

VRAC – It takes a village to raise a child

Met het project VRAC - It takes a village to raise a child pakken SAAMO en de Stad Mechelen vroegtijdig…

Traject Signalendetectie

Maatschappelijke kwetsbaarheid heeft vaak een negatieve impact op de schoolloopbaan en onderwijskansen van kinderen. Met het traject signalendetectie zorgt SAAMO…

SAAMO Onderwijsopbouwwerk In Mechelen En Hemiksem

Onderwijskansen bevorderen in Hemiksem

Transfer naar het secundair in Hemiksem Kinderen uit kwetsbare gezinnen ondervinden tijdens hun schoolloopbaan vaak extra drempels en uitdagingen. SAAMO…

Schoolstart

Sterke start in de kleuterschool Schoolstart werkt  voorschools met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool. We…

“Krijt”-traject

Het kostenplaatje van een opleiding kan hoog oplopen. Boeken, uitstappen, schoolmateriaal, toegang tot het internet: het zijn financiële drempels voor…

Papillon = Innovatief, Sociaal En Circulair Huurmodel Van Huishoudtoestellen

Papillon

Papillon biedt energie-efficiënte huishoudtoestellen aan lage-inkomensgezinnen.
Back To Top