Ga naar hoofdinhoud

Wat doet Saamo in provincie Antwerpen?

We blijven steeds zoeken naar manieren waarop we de samenleving kunnen versterken en de belangen behartigen van wie maatschappelijk het zwakst staat. Daarvoor zetten we projecten op poten, bedenken we modellen, maken we campagnes en organiseren we buurtwerk. Ons werk begint bij de thema’s Werk, Energie en water, Onderwijs, Wonen en Sociale Bescherming, maar stopt daar niet.

De STEK Kalmthout

De STEK Kalmthout

Met het STEK-model zorgen we ook in Kalmthout voor meer sociale bescherming.

De STEK Wuustwezel

De STEK Wuustwezel

Met het STEK-model zorgen we ook in Wuustwezel voor meer sociale bescherming.

Brugfiguur Zwijndrecht

Brugfiguur Zwijndrecht

In Zwijndrecht brengt SAAMO twee basisscholen, gezinnen, hulp- en dienstverlening en de buurt dichter bij elkaar.  Als vertrouwenspersoon voor ouders…

Check Je Ketel

Check je ketel

Check je ketel helpt gezinnen in een kwetsbare situatie geld én energie te besparen. Check of ook jij recht hebt op een gratis onderhoud!

Verhuurpromotor

Verhuurpromotor

De verhuurpromotor gaat actief op zoek naar eigenaars van leegstaande panden om samen meer energiezuinige woningen te creëren.

Samen Op Straat I Willebroek

Samen op Straat I Willebroek

Voor jongeren die klein wonen zijn straten en pleinen hun noodzakelijk leefgebied. Andere bewoners ervaren hun aanwezigheid echter vaak als…

Migratie In De Kempen

Migratie in de Kempen

SAAMO onderzoekt de hiaten rond de dienstverlening voor mensen met een migratieachtergrond in Turnhout en omgeving.

De Notelaar, Samen Sterker!

De Notelaar, samen sterker!

In Malle creëren we een Zorgzame Buurt met meer sociale bescherming.

Iedereen Verbonden, Da’s Willebroek

Iedereen verbonden, da’s Willebroek

In Willebroek werken we aan een Zorgzame Buurt!

Grijze Woonvormen

Grijze woonvormen

We onderzoeken het grijze wooncircuit in de stadsregio Turnhout.

Vlaams Noodkoopfonds Mechelen, Rupelstreek En Zwijndrecht

Vlaams noodkoopfonds Mechelen, Rupelstreek en Zwijndrecht

SAAMO geeft sociale begeleiding aan noodkopers bij hun renovatiewerken.

Papillon = Innovatief, Sociaal En Circulair Huurmodel Van Huishoudtoestellen

Model | Papillon

Papillon biedt energie-efficiënte huishoudtoestellen aan lage-inkomensgezinnen.

De Experten

De Experten

Met de Experten bundelt SAAMO ervaringsexpertise van mensen in energiearmoede.

Bosch En SAAMO Slaan De Handen In Elkaar Met Model Papillon

Digitale watermeters en debietbegrenzers

Om het recht op water te vrijwaren, onderzoekt SAAMO enkele vernieuwingen bij de Vlaamse watermaatschappijen, zoals de digitale watermeters en debietbegrenzers.

Opbouwwerker Energie SAAMO West-Vlaanderen

Klimaatstem van MIA

We geven de tijd, de ruimte en het woord aan mensen in armoede. Wat hebben zij nodig om mee te zijn met de klimaattransitie?

Goed Plan

Goed Plan

We bieden een ontzorgingstraject aan voor eigenaars met een huurwoning. Zo maken we beetje bij beetje huurwoningen meer kwalitatief en energiezuinig!

Woonmeter SAAMO Provincie Antwerpen

Woonmeter

In Lier introduceerden we de woonmeter: een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels voor correct verwarmen en verluchten.

EnergyMeasures

EnergyMeasures

Met informatie, begeleiding en kleine, goedkope ingrepen helpen we Turnhoutse huishoudens gezond en warm te wonen voor minder geld.

De Werkplek

De Werkplek

SAAMO streeft naar 0% werkloosheid in Willebroek.

Stapstenen Naar Werk

Stapstenen naar werk

SAAMO helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie in hun zoektocht naar werk in Boom.

Back On Track II: Willebroek

Back on Track II: Willebroek

SAAMO biedt jongeren met een migratieachtergrond in Willebroek via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding richting de arbeidsmarkt aan.

Back On Track II: Ex-gedetineerden

Back on Track II: Ex-gedetineerden

SAAMO biedt ex-gedetineerden in Mechelen en Turnhout via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding richting de arbeidsmarkt aan.

Back On Track II: Mechelen Dames

Back on Track II: Mechelen Dames

SAAMO biedt jonge vrouwen met een migratieachtergrond in Mechelen via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding richting de arbeidsmarkt aan.

Huis Aan Huis

Huis aan Huis

Met het Huis aan huis-project brengen we een moeilijk bereikbare groep terug dichter bij de Mechelse hulp- en dienstverlening en samenleving.

De STEK Zwijndrecht

De STEK Zwijndrecht

Met het STEK-model zorgen we in Zwijndrecht voor meer sociale bescherming.

Bewonersparticipatie Hemiksem

Bewonersparticipatie Hemiksem

SAAMO en de sociale huisvestigingsmaatschappij De Ideale Woning bouwen met de buurtbewoners aan een leefbare buurt!

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt

Op zondag 13 oktober vinden de lokale verkiezingen plaats. De afschaffing van de opkomstplicht in Vlaanderen zorgt voor complexe spelregels.…

SAAMO Buurtwerk Ons Gedacht Lier Activiteit

Ons Gedacht

Ons Gedacht is een vereniging in Lier die strijdt tegen armoede.

Traject Signalendetectie

Traject Signalendetectie

Met het traject signalendetectie zorgt SAAMO voor extra voelsprieten in de school om sneller en gerichter signalen van maatschappelijke kwetsbaarheid op te vangen.

Schoolstart

Schoolstart

Schoolstart werkt voorschools met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool.

Afgelopen projecten

De STEK Noorderkempen

De STEK Noorderkempen

Met het STEK-model zorgen we ook in Kalmthout en Wuustwezel voor meer sociale bescherming

Transfer Secundair

Transfer Secundair

We helpen Mechelse jongeren om een bewustere school- en studiekeuze te maken.

Waterafsluiting Uitgefilterd

Waterafsluiting uitgefilterd

We brengen waterarmoede in kaart en helpen afgesloten gezinnen zich terug aan te sluiten op het netwerk en bij de samenleving.

Opbouwwerker Stefan Gaat Het Energieverbruik Na.

Kopje onder of hoofd boven water?

We pakken waterarmoede aan in Herentals via verschillende infomomenten en individuele begeleiding.

Efkes Oploajen

Efkes Oploajen

Outreachend werken aan energie- en waterarmoede in Turnhout Voor veel mensen neemt de energiefactuur een te grote hap uit hun…

Binken Weten Beter

Binken weten beter

Hoe kan je een duur contract vermijden? Welke verkooptruken komen het vaakste voor? En wat als je toch getekend hebt?  Onze campagne biedt antwoorden!

Jobatelier

Jobatelier

SAAMO ontwikkelde het jobatelier als methodiek om langdurig werkzoekenden vooruit te helpen.

Tools, Dossiers En Inspiratiebundels Van SAAMO Provincie Antwerpen

De STEK Borsbeek

Met het STEK-model zorgen we in Borsbeek voor meer sociale bescherming.

Outreachend Werken Lier

Outreachend werken Lier

De route naar Ons Gedacht De COVID-19-crisis laat zijn sporen na. Mensen die zich voordien nog net wisten te redden,…

Klein En Goed Wonen

Klein en goed wonen

De goedkeuring van het kamerreglement zorgde voor een betere kwaliteit van kamers. Het aantal beschikbare kamers daalde helaas ook. Daarom…

Bouwen Aan De Buurt

Bouwen aan de buurt

SAAMO bouwt samen met de inwoners van de Bloemekeswijk in Malle aan een leefbare en levendige buurt.

VRAC – It Takes A Village To Raise A Child

VRAC – It takes a village to raise a child

Onder het Europese VRAC-project werken we in Mechelen aan een sterke leeromgeving.

SAAMO Onderwijsopbouwwerk In Mechelen En Hemiksem

Onderwijskansen bevorderen in Hemiksem

Kinderen uit kwetsbare gezinnen ondervinden tijdens hun schoolloopbaan vaak extra drempels en uitdagingen. SAAMO wil de factoren die daarin een rol spelen in kaart brengen en samen aanpakken. Zo bevorderen we de onderwijskansen van kinderen in Hemiksem.

Back To Top