Skip to content

34 actiepunten voor een inclusief Mechels beleid I KAN memorandum 2024

29/11/2023

In aanloop naar de lokale verkiezingen van 2024 bracht het Mechelse KansArmoedeNetwerk (KAN) een memorandum uit. Zestien armoedeorganisaties, waaronder SAAMO, staken samen met mensen in armoede de koppen bij elkaar. En uit de bus kwamen 34 concrete actiepunten, verspreid over thema’s die volgens het KAN met prioriteit moeten worden aangepakt in de komende jaren.

We hopen alvast dat verschillende actiepunten worden geïntegreerd in de verkiezingsprogramma’s en, bij uitbreiding, in het bestuursakkoord. De verantwoordelijkheid om armoede en uitsluiting te verminderen rust op de hele samenleving en het beleid. Inspanningen mogen niet alleen verwacht worden van mensen in armoede zelf. Dit zou het fundament moeten zijn van het armoedebeleid van stad Mechelen. Het lokaal bestuur beschikt namelijk over verschillende hefbomen om het verschil te maken in het dagelijks leven van zoveel Mechelaars die nu dag na dag vechten tegen armoede en uitsluiting.

Een greep uit de actiepunten

✔️ Breng bij het maken van beleidskeuzes ook de expertise van mensen met armoede-ervaring in rekening. Zoek deze mensen op en betrek hen in de bestaande participatiefora.

✔️ Blijf – samen met partners – zoeken naar meer mogelijkheden om kwetsbare huishoudens toegang te geven tot betaalbare hernieuwbare energie.

✔️ Vergroot het aanbod van sociale woningen en noodwoningen. Garandeer herhuisvesting na een onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring. Zet sociale huisvesting als klimaatmaatregel in het lokale klimaatplan. Diversifieer het woningaanbod zodat ook grote gezinnen, mensen met een nood aan intensieve begeleiding, mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen met beperkte mobiliteit… er terechtkunnen.

✔️ Hanteer het principe van “click, call, connect”, waarbij burgers die contactmogelijkheden kunnen gebruiken die voor hen het meest geschikt zijn: online, telefonisch of via fysiek onthaal met persoonlijk contact. Zorg voor toegankelijke en laagdrempelige niet –digitale alternatieven zonder afspraak of meerkost.

✔️ Faciliteer de samenwerking en netwerking tussen onderwijs, sociale hulp en dienstverlening en het brede welzijnsveld.

✔️ Voorzie trajectbegeleiding waar ook drempels op andere levensdomeinen die de zoektocht naar werk bemoeilijken, worden aangepakt. Een aanpak op maat houdt rekening met de noden en het tempo van de werkzoekende. Alleen op die manier kan duurzaam worden toegeleid en vermindert armoede.

✔️ Ondersteun deze organisaties door de nodige werkingsmiddelen ter beschikking te stellen en faciliteer de zoektocht naar geschikte locaties. Bijvoorbeeld door in de
overeenkomst met projectontwikkelaars verwachtingen op te nemen naar herhuisvesting van sociale organisaties. Of faciliteer het gebruiken van leegstaande panden in Mechelen.

✔️ En nog veel meer …

Ontdek hier alle actiepunten

Heb je hieromtrent nog vragen? Ga je graag in gesprek hierover? Contacteer dan Myriam Suetens.

 

GVA: ‘Kansarmoedenetwerk overhandigt memorandum aan Mechelse politici: “Betaalbaar wonen is cruciaal”’

 

Back To Top