Skip to content

Kan onderwijs zonder welzijn? En vice versa?

Cover Onderzoek Case Unelma

In deze inspiratiegids (2020) wordt wetenschappelijk onderzocht waaruit samenwerking tussen onderwijs en welzijn kan bestaan om te zorgen dat kinderen in een kwetsbare situatie zich goed voelen op school en tot leren kunnen komen.

Schoolproject Unelma is één van de besproken cases in dit onderzoek van HoGent: pp.62-65.

Back To Top