Ga naar hoofdinhoud

Unelma

Project
Unelma Onderwijs
Unelma Onderwijs

Unelma staat voor dromen over een goede toekomst voor je kind, voor kansen grijpen. Vooral bij ouders met een vluchtverleden staat deze gedachte erg centraal. Onderwijsopbouwwerkers van SAAMO Vlaams-Brabant richtten het project Unelma op. Ze investeren in toegankelijke communicatie, ouderparticipatie en laagdrempelige initiatieven in en gelinkt aan het onderwijs.  

Uiteenlopende vragen 

In Heverlee is het aantal kwetsbare gezinnen sterk gestegen. Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee, Don Bosco Sint-Lambertus en Basisschool Sint-Norbertus signaleerden uiteenlopende vragen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen, waaronder heel wat erkende vluchtelingen. Deze gezinnen hebben geen sociaal netwerk, kennen de taal en het onderwijssysteem onvoldoende.  

Meer dan school

Scholen hebben niet altijd een passend antwoord klaar. Vragen en noden overstijgen de schoolse context en gaan over hulp- en dienstverlening, vrije tijd, wonen en werken. Omdat scholen te weinig zicht hebben op de sociale kaart, weten ze niet naar welke instantie ze moeten doorverwijzen. Hierdoor staan scholen, leerkrachten en kwetsbare ouders voor enorme uitdagingen.  

Project Unelma

Met het project Unelma probeert SAAMO Vlaams-Brabant een oplossing te bieden, met opbouwwerkers als aanspreekpunt in de scholen. Zij luisteren en verwijzen door naar de juiste hulp- of dienstverlening. Tegelijk werken ze met hulp- en dienstverlenende instanties aan oplossingen om de diensten toegankelijker te maken, want onderwijs is een belangrijke hefboom uit armoede. 

Meer kansen

Maar het project Unelma betekent nog veel meer. Aan de hand van wekelijkse permanentiemomenten brengen opbouwwerkers de vragen van ouders en de school in kaart. Na een dialoog met zorgcoördinatoren en directies verwerken ze deze tot een beleid dat kansen schept voor kwetsbare gezinnen, met aandacht voor toegankelijke communicatie, ouderparticipatie, armoede en diversiteit.  

We werken ook laagdrempelige initiatieven uit rond vrije tijd, onderwijsondersteuning, vorming en opleiding voor anderstalige gezinnen en verankeren deze structureel in Heverlee. En we verbreden het sociaal netwerk van de gezinnen dankzij de ondersteuning van kansrijke ouders.
-Opbouwwerkers, Nadja en Latifa

Klik hier voor het artikel over Unelma in WelWijs (jg 32, nr 4)

Nieuws & verhalen

Unelma Onderwijs

Unelma, het belang van bruggen bouwen tussen onderwijs, ouders en welzijn

In WELWIJS, het tijdschrift met info over WELzijnswerk en onderWIJS stond recent een bijdrage over ons project Unelma in Heverlee…

Back To Top