Skip to content

Eindrapport Klimaatstem van MIA

Naarmate de klimaatverandering evolueert naar een klimaatcrisis, horen we binnen de samenleving meer én luidere stemmen die vragen om actie. Vlaanderen lanceerde daarom ambitieuze klimaatdoelstellingen: de helft minder fossiele brandstoffen in 2030 en geen fossiele brandstoffen meer in 2050. De klimaattransitie is dus een feit, maar wat betekent dit voor mensen in armoede (MIA)? SAAMO zoekt samen met hen naar antwoorden. Hier lees je het eindrapport met hun aanbevelingen!

Back To Top