Skip to content

Rapport e-inclusie Ieper

Ervaringen van inwoners

Stad Ieper wil digitale uitsluiting aanpakken. Op vraag van de stad onderzocht SAAMO West-Vlaanderen hoe de inwoners digitalisering ervaren en ondersteunden we hen bij digitale vragen.

Opbouwwerker Alice Vandeputte trok naar verschillende ontmoetingsplekken (Welzijnsschakel, dienstencentra, de voedselbank, …) en ging er in gesprek met de inwoners a.d.h.v. vragenlijsten, fotomethodiek, een vorming… Een werkgroepje bedacht oplossingen voor de ervaren digitale drempels.

Oplossingen die werken

De resultaten van dit onderzoek presenteerde SAAMO, samen met enkele inwoners, op 5 juli voor de beleidsmedewerkers van Stad Ieper.

Lees onze bevindingen en aanbevelingen om digitale uitsluiting aan te pakken.

Back To Top