Skip to content

Signaalkaart I Zorgzame buurten Willebroek

Wat is een signaalkaart?

De signaalkaart helpt eerstelijnswerkers met het doorverwijzen van hulpvragen naar de juiste dienst en biedt tegelijkertijd een overzicht van het plaatselijke zorg- en welzijnsaanbod. Met de signaalkaart streven we ernaar om hulpvragen sneller te identificeren en aan te pakken.

De eerstelijnswerker, zoals de thuisverpleger, gezinshelper, apotheker, kinesist, huisarts, vervult een cruciale rol door vaak als eerste signalen van noden en behoeften op te pikken, vooral bij personen in kwetsbare situaties. Voor hen is de stap naar een loket of dienst vaak te groot. Via de signaalkaart werkt de eerstelijnswerker die drempel weg. De signaalkaart komt ook tegemoet aan hun behoefte om de werkdruk te verlichten. Zo fungeert de signaalkaart als een bescheiden, maar sterke schakel in een ondersteunend netwerk.

Hoe werkt de signaalkaart?

  1. De eerstelijnswerker detecteert een zorg- of hulpvraag bij een cliënt.
  2. De eerstelijnswerker probeert het signaal bespreekbaar te maken zonder oplossingen te formuleren. (Herhaling is vaak nodig!)
  3. De eerstelijnswerker bevraagt of de cliënt graag hulp wil (Enkel een signaalkaart invullen indien ze dit zelf wensen).
  4. De cliënt vult de kaart in eigen woorden in (evt. met ondersteuning eerstelijnswerker)
  5. De eerstelijnswerker bezorgt de kaart aan het hoofdaanspreekpunt.
  6. Het hoofdaanspreekpunt neemt contact op met de cliënt.

Heb je vragen over het toepassen van de signaalkaart in jouw regio? Contacteer dan Anita Rimaux!

De signaalkaart werd ontwikkeld door SAAMO Limburg.

Back To Top