Skip to content

Webtool LAC water

Opbouwwerker Stefan Goemaere Controleert Meterstanden.

De Lokale Adviescommissie is een cruciale speler in de strijd tegen waterarmoede want ze beslist, in de schoot van het OCMW, over het verzoek van de waterleverancier om de klant af te sluiten wegens wanbetaling.

De afgelopen jaren werkten we aan een webtool voor OCMW’s om aan de slag te gaan met de Lokale Adviescommissie voor water. Via stages in zes OCMW’s, via lerende netwerken met OCMW-maatschappelijk werkers over de aanpak van waterarmoede en via studiemomenten werd deze inspiratienota rijk gestoffeerd. We deden de test met de OCMW’s van Willebroek en Boom. Met succes! De webtool is erg nuttig om de OCMW-medewerkers in de LAC te ondersteunen en bij de drinkwatermaatschappijen aan te sturen op een doelgroepspecifieke benadering bij de betalingsopvolging. Want wie niet kán betalen, mag niet afgesloten worden.

Samen met de VVSG en de VMM blijven we via provinciale overlegmomenten maatschappelijk werkers informeren over de aanpassingen van het AWVR en de rol en taak van de Lokale Adviescommissie water. Heel Vlaanderen mag weten dat dit instrument er is én maakt er liefst ook gebruik van.

webtool LAC water

Back To Top