Ga naar hoofdinhoud

Halftijdse opbouwwerker (M/V/X) voor ons Ieders Stem Telt-project (halftijds – tijdelijke aanstelling van bepaalde duur)

Leg je vlot contact met mensen die uitsluiting ervaren?
Wil je deze mensen een stem geven in het verkiezingsdebat?
Geloof je dat hun stem verandering kan brengen en bewust kiezen ertoe doet?
Dan is deze job iets voor jou!

Situering van het project

Verkiezingsjaar 2024 wordt een bijzonder verkiezingsjaar omdat de spelregels van de verkiezingen veranderd zijn door het Decreet Versterking Lokale Democratie. De opkomstplicht geldt niet meer voor elke stembusslag in Vlaanderen. Via krachtenbundeling van verschillende middenveldorganisaties zetten we in op het informeren en warm maken van burgers. Dit doen we zodat mensen een weloverwogen keuze maken om te gaan stemmen en een geïnformeerde stem uitbrengen. Tegelijkertijd brengen we drempels in kaart waar mensen (in kwetsbare positie) op botsen in de aanloop naar of tijdens het uitbrengen van hun stem. Hiervoor bieden we werkbare oplossingen en voorstellen aan.

Wat ga je doen?

Helaas beheersen sociale thema’s zelden de verkiezingscampagnes. Ieders Stem Telt doet daar iets aan en geeft mensen in maatschappelijk kwetsbare positie een megafoon. In tijden van verkiezingen mengen we ons samen met partnerorganisaties actief in het verkiezingsdebat. In dit alles kan je bouwen op je collega’s.

Jij:
• ondersteunt je collega’s in het opzetten van vormingstrajecten over de stembusgang;
• brengt partners lokaal samen om de stem van groepen in een kwetsbare positie vorm te geven;
• schuift beleidsprioriteiten naar voor die we op de politieke agenda willen tijdens de volgende legislatuur;
• ondersteunt collega’s bij het organiseren van een lokale dialoog rond de verkiezingen.

We zoeken hiervoor 1 opbouwwerker (50%) met standplaats in Gent.

Wie ben je?

• Je hebt een uitgesproken interesse in politiek;
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans dagelijks nodig, zowel mondeling als schriftelijk;
• Met je open houding leg je gemakkelijk contact met mensen. Bovendien ben je een echte netwerker;
• Je hebt ervaring met vormingswerk;
• Je begrijpt wat achterstelling en sociale uitsluiting veroorzaakt. Je weet welke factoren mensen en groepen maatschappelijk kwetsbaar maken;
• Je kan bewoners en/of partnerorganisaties samenbrengen in overleg of werkgroepen. Deze overlegmomenten plan je niet alleen, je neemt er ook de leiding in en enthousiasmeert mensen.

Jouw competenties

Basishouding Persoonlijke effectiviteit
Organisatie-identificatie

Mensgerichtheid

Betrouwbaarheid

Flexibiliteit

Samenwerking

Stakeholder-gerichtheid

Discretie en integriteit

Zelfreflectie en -ontwikkeling

Assertiviteit

Resultaats- en procesgerichtheid

Plannen & organiseren

Omgaan met stress

Agogische gerichtheid Maatschappelijke gerichtheid
Mensen individueel versterken

Empowerend werken

Werken met groepen

Omgevingsgericht ondernemerschapNetwerken

Politiek handelen

Innovatief handelen

De functievereisten

• Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
• Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
• Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
• Occasioneel weekend- en avondwerk zijn geen probleem;
• Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van bewoners in een maatschappelijk kwetsbare situatie;
• Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
• Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist. Je zal op regelmatige basis verplaatsingen moeten doen in naar verschillende uithoeken van de provincie Oost-Vlaanderen.

Ons aanbod

• 0,50 VTE Contract van bepaalde duur tot eind december 2024 (onmiddellijk starten is mogelijk);
• Standplaats: Gent;
• Verloning volgens PC 329 – barema B1c;
• Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving, in een lerende organisatie;
• Vormings- en leermogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de job: via volgen van vorming, intervisie, coaching, leren van elkaar;
• Soepele uur-, verlof- en compensatieregeling;
• Eindejaarspremie onder de vorm van een 13de maand;
• Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector van het maatschappelijk opbouwwerk (SAAMO);
• Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
• Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld en we voorzien een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.
• Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Zo worden ruim voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met SAAMO-collega’s die projectmatig werkzaam zijn binnen Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen.

We hebben een inclusief personeelsbeleid. De kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

Hoe solliciteren?

Je bezorgt vóór zondag 11 september je motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via sollicitaties@saamo.be

Op basis van je CV en motivatiebrief beslist de selectiecommissie of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je snel een afspraakdatum en een korte presentatieopdracht van maximaal 10 minuten die je tijdens het sollicitatiegesprek mag komen toelichten.

Indiensttreding: onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.

Back To Top