Skip to content

Erm ’n Erm

Project
Erm 'n Erm Grote Bergstraat 21
Erm 'n Erm Grote Bergstraat 21

© ISO800 voor SAAMO

In 2009 legde SAAMO Vlaams-Brabant, toen nog RISO, de eerste fundamenten van Erm ’n Erm in Tienen. Sinds 2012 is Erm ’n Erm officieel erkend als Vereniging waar Armen het Woord Nemen. De vereniging is expert in armoedeproblematiek, versterkt de positie van mensen in armoede en heeft daarmee een belangrijke plaats in het Tiense armoedebeleid. 

In Tienen leven heel wat mensen in armoede. Erm ’n Erm, een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen, brengt hen samen en geeft hen een stem, zowel in het beleid als in de publieke opinie. Want echte armoedebestrijding heeft nood aan dialoog: een rechtstreeks gesprek tussen beleid en mensen in armoede, om samen op zoek te gaan naar oplossingen. 

Laagdrempelig bereik

Erm ’n Erm brengt mensen samen en nodigt hen uit om mee na te denken over structurele en lokale problemen. Om meer mensen in armoede te bereiken, zoekt Erm ’n Erm hen gericht op, onder meer via diverse wijkinitiatieven. In het praatcafé komen wekelijks mensen met een armoede-achtergrond samen om te verbroederen, te ontspannen en samen na te denken over armoede en uitsluiting. Het praatcafé is een ontmoetingsplaats waar veel kan en weinig moet.  

Problemen bespreekbaar maken

Erm ’n Erm zoekt mensen in armoede op om problemen en drempels bespreekbaar te maken. Hiervoor organiseert Erm ’n Erm ontmoetingsmomenten, theater- en muziekrepetities, vormingen, activiteiten rond het gebruik van computers, enzovoort.  

In het hart van de samenleving

Mensen in armoede moeten aanwezig zijn in het hart van de samenleving. Opbouwwerkers van SAAMO Vlaams-Brabant realiseren dit via de opstart en verdere uitbouw van verschillende sociale projecten, zoals projecten rond de Werelddag van Verzet tegen Armoede, STEK Tienen en artistieke werking Binnenstebuiten Ensemble. 

Tegen digitale uitsluiting

Via de denktafels brengt Erm ’n Erm mensen samen die op verschillende manieren digitale uitsluiting ervaren. Tijdens deze denktafels organiseren opbouwwerkers allerhande vormingen, infosessies en doe-activiteiten rond digitale inclusie. Zo buigen ze zich over belangrijke vragen, zoals:

  • Welke soorten ongelijkheid bestaan er?
  • Hoe ervaren mensen in een kwetsbare positie digitale uitsluiting?
  • Hoe maken we deze ervaringen zichtbaar voor en bespreekbaar met het beleid?

Samen met de deelnemers werken de leden van werkgroep 17/10 (Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede) aan een grootschalige bewustwordingsactie op lokaal niveau.

Back To Top