Ga naar hoofdinhoud

Opbouwwerker circulaire voedselhub Vlaams-Brabant (80%)

 • Zet je graag je tanden in een complex probleem als ‘het recht voor iedereen op gezonde en toegankelijke voeding?’
 • Ben je creatief ingesteld om samen met anderen naar vernieuwende en structurele oplossingen te zoeken?
 • En heb je tegelijkertijd een praktische geest om concrete en logistieke problemen aan te pakken?

Dan ben jij misschien de opbouwwerker die wij zoeken!

Is dit je toekomstige job?

SAAMO Vlaams-Brabant bouwt sinds enkele jaren projecten uit rond het thema ‘toegang tot gezonde en betaalbare voeding’ als een van de elementen binnen het recht op sociale bescherming. Misschien ken je de solidaire kruidenier in Hal 5 in Kessel-Lo? De StadsAkker in Tienen of het recente project Robin Food?

Met dit project ‘circulaire voedselhub’ in Vlaams-Brabant maken we verder werk van de uitbouw van een sociaal distributieplatform/circulaire voedselhub voor de hele provincie. Samen met partners gaan we op zoek naar voedseloverschotten en brengen deze tot bij groepen kwetsbare mensen. We doen dit niet alleen, maar gaan op zoek naar boeiende partnerschappen. Het vraagt immers heel wat opzoekwerk, logistiek, administratie, coördinatie. Hierbij willen we werk maken van efficiënte systemen, o.a. via slimme logistieke netwerken en een digitalisering van vraag en aanbod.

Daarnaast willen we deze platforms laten doorgroeien naar circulaire voedselhubs waar ook aandacht is voor sociale tewerkstelling, verwerking van voedsel, duurzaam transport, inpassing in de lokale voedselstrategieën,… passend binnen een sociaal rechtvaardig klimaatverhaal.

We starten met de werking in enkele grote steden in de provincie (Leuven, Vilvoorde, Halle, Tienen) om stilaan uit te deinen naar de omliggende gemeenten en platteland in de hele provincie.

Jouw opdracht

Je vervangt de opbouwwerker die reeds voorbereidend werk deed voor de uitbouw van zo’n provinciale hub en werkt dus verder aan de planning voor het eerste werkjaar. Dit betekent dat je vooral aan de slag zal gaan in Leuven, Halle en Vilvoorde. Je bouwt verder op de opgestarte partnerschappen met stad, OCMW, sociale organisaties en aanbieders van voedseloverschotten. Hierbij laat je mee je inspireren door distributieplatforms in andere provincies.

Per deelgebied zoek je de efficiëntste manier om overschotten op een menswaardige manier naar de kwetsbare mensen te brengen, via de uitbouw en bemanning van regionale depotruimtes en samenwerking met de Voedselbank Vlaams-Brabant. Dus af en toe de handen uit de mouwen steken behoort ook tot het takenpakket.

Jouw profiel

 • Je kan meerdere deelprojecten uitbouwen, passend binnen 1 project (dus in 4 steden); je werkt daarbij planmatig en efficiënt
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal
 • Je kan partnerorganisaties, lokale besturen samenbrengen in functionele verbanden zoals werkgroepen, overleg,.. en je kan dit overleg plannen, leiden en mensen enthousiasmeren. Je kan op een aangename en duidelijke manier afspraken maken met partners
 • Je hebt ervaring of voeling met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting
 • Je hebt financieel inzicht en kan het vooropgestelde businessplan hanteren
 • Je kan af en toe fysiek werk verrichten in de depotruimtes
 • Je kan vlot overweg met Microsoft Office (tekstprogramma’s, Outlook, Excel,…) en kan administratieve taken (verslag, afrekening,..) tot een goed einde brengen
 • Je bent inzetbaar op avond- en weekendmomenten (volgens planning)
 • Je hebt een rijbewijs B en indien mogelijk een wagen ter beschikking
 • Klik hier voor het functie– en competentieprofiel

Wat bieden wij?

 • Een contract van 1 september 2022 tot 31 december 2025, 80% jobtijd
 • Verloning volgens PC 329 – barema B1c
 • Een job in een dynamische en uitdagende werkomgeving, in een lerende organisatie
 • Standplaats: SAAMO Vlaams-Brabant, Eenmeilaan 2, 3010 Kessel-Lo
 • Inhoudelijke en methodische ondersteuning door een stafmedewerker van SAAMO Vlaams-Brabant.
 • Andere tegemoetkomingen: woon-werk verkeer, gsm met belkrediet, eindejaarspremie, laptop ter beschikking
 • Vormings- en leermogelijkheden op basis van behoefte en relevantie voor de jobinhoud: via volgen van vorming, intervisie, coaching, leren van elkaar.

SAAMO Vlaams-Brabant voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

Bijkomende informatie en procedure

Ben je enthousiast en denk je dat de job iets voor jou is? Bezorg dan je CV én motivatiebrief (in 1 of 2 bestanden, opgeslagen onder jouw voor- en achternaam) voor 22 augustus aan liesbeth.smeyers@saamo.be met als onderwerp ‘Sollicitatie circulaire voedselhub’.

Weerhouden kandidaten worden telefonisch verwittigd. De sollicitatiegesprekken organiseren we op 24 augustus.

Meer info over de organisatie en wat we doen, vind je op www.saamo.be/vlaams-brabant/wat-we-doen > selecteer ‘sociale bescherming’

Nog vragen?

Neem contact met Liesbeth Smeyers, stafmedewerker – 0496 337060 of liesbeth.smeyers@saamo.be

Back To Top