Skip to content

Vacature opbouwwerker | digitale inclusie | West-Vlaanderen

Wil jij werken aan maatschappelijke verandering samen met mensen die het moeilijk hebben in
onze samenleving?

Ben je een sterke netwerker en werk je graag samen met partners?

Heb je interesse in het thema digitale inclusie?

Dat treft! Wij zoeken een collega om onze bestaande werkingen mee uit te bouwen en nieuwe projecten op te zetten rond het thema digitale inclusie in regio MidWest en Westhoek.

We stellen ons even voor

Bij SAAMO West-Vlaanderen geven dertig medewerkers elke dag het beste van zichzelf, in uiteenlopende sociale projecten verspreid over heel West-Vlaanderen, met veel samenwerking en collegialiteit.

Een betaalbare en goede woning. Een geschikte job. Elke dag een gezonde maaltijd op tafel. Centen om
een sociaal leven uit te bouwen. Voor velen is dat niet vanzelfsprekend. De ongelijke organisatie van onze samenleving maakt kwetsbaar en sluit uit. Bij SAAMO pakken we deze uitsluiting samen aan met mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Samen zoeken we naar oplossingen voor structurele problemen en werken we aan een meer solidaire en rechtvaardige samenleving.

Wil jij SAAMO West-Vlaanderen komen versterken?

Als opbouwwerker

breng je mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie samen en werk je met hen aan concrete oplossingen. Dit doe je met innovatief projectwerk en geëngageerd opbouwwerk. Zo bouw je mee aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

Samen met je ervaren en gedreven collega’s werk je in team vanuit de visie en missie van SAAMO mee
aan de verschillende projecten rond het thema digitale inclusie

binnen Digipunt@RSL Op Post

Het Digipunt@RSL Op Post in Roeselare is een belangrijke speler binnen de Roeselaarse context. Mensen kunnen hier terecht voor het stellen van digitale vragen, maar ook om te ontmoeten, voor ondersteuning, om te leren en van onderuit mee te denken over structurele oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Er werden al diverse trajecten met de deelnemers gelopen waarbij er o.a. in dialoog gegaan werd met het beleid van Stad Roeselare rond toegankelijke dienstverlening. De opdracht binnen deze werking is dan ook breed:

 • je begeleidt mensen en vrijwilligers in een maatschappelijk kwetsbare situatie en werkt met hen samen.
 • je werkt samen met professionals van andere organisaties binnen RSL Op Post.
 • je benut opportuniteiten om de werking van het Digipunt verder uit te bouwen en te verdiepen.
 • je pikt signalen op, vertaalt deze naar nieuwe initiatieven of beleidsadviezen.

binnen projecten digitale inclusie in plattelandscontext

SAAMO is ook actief in plattelandscontext rond het thema digitalisering en e-inclusie. Op dit moment zijn
we bijvoorbeeld actief in Ieper met een outreachend Digipunt binnen Stekwerking De Wissel (voedselbedeling). Op basis van signalen en noden die we hier opvangen worden suggesties en
verbetervoorstellen geformuleerd en ondersteunen we Stad Ieper bij het vormgeven van hun e-inclusiebeleid.

binnen project E-inclusie als sociale hefboom

Je wordt betrokken bij het uitwerken van het project “E-inclusie als sociale hefboom”, waarbij we tot einde 2025 samen met de collega’s van SAAMO Gent aan de slag gaan via

 • versterking van de outreachende mobiele werking bij de huidige scholen in Roeselare en opstarten van 3 nieuwe samenwerkingen in de ruimere regio Mid-West en Ieper
 • uitwerking van een nieuw concept “innovatieve leerhub”, voortbouwend op de huidige werkingen
  Digipunt@RSL Op Post en de mobiele werking
 • expertise- en kennisdeling o.a. rond het thema digitale inclusie, met andere professionals op lokaal,
  provinciaal en Vlaams niveau.

Essentieel bij alle bovenstaande projecten is het opbouwen en versterken van het brede netwerk binnen de regio en het aangaan van sterke samenwerkingen om onze doelstellingen te bereiken.

Spreekt deze jobinhoud je aan?

Solliciteer direct als je je herkent in deze competenties, want dan ben jij de collega die we zoeken!

Wat vragen we?

 • je kan vertrouwen opbouwen en mensen enthousiast krijgen. Ook zonder gedeelde taal maak je
  verbinding met mensen
 • je werkt vanuit een empowerende visie met mensen
 • je kan goed omgaan met diversiteit: je hebt een open houding en gaat op een respectvolle en
  professionele manier om met de verschillen tussen mensen
 • je bent een teamspeler en werkt vlot samen met collega’s binnen en buiten je project
 • je bent goed in plannen en organiseren van je werk
 • je kan mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands en dit aangepast aan de verschillende doelgroepen waarmee je werkt
 • je hebt zin voor innovatie: je zoekt nieuwe oplossingen en verbindingen. Je hebt oog voor
  opportuniteiten en kan dit omzetten in actie
 • je bent een sterke netwerker en kunt contacten leggen en onderhouden met partners op verschillende beleidsniveaus
 • je neemt initiatief, werkt zelfstandig en neemt een actieve rol op binnen onze organisatie
 • je volgt relevante beleids- of terreinontwikkelingen op stedelijk, Vlaams, federaal en Europees niveau

Het aanbod van SAAMO West-Vlaanderen?

We gaan voluit voor gelijke kansen en waarderen diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,… beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan SAAMO niet.

Job details

 • Contract: onbepaalde 80% of voltijds
 • Periode: opstart ten laatste op 16 september
 • Standplaats: Regio Ieper – Poperinge – Wervik
 • Vereisten: Een diploma hoger onderwijs in sociaal-culturele richting is een meerwaarde maar geen vereiste. Ervaring op basis van elders verworven competenties komt ook in aanmerking. Terreinkennis West-Vlaanderen regio Midwest en Westhoek is een pluspunt.
 • Loon: Startbarema B1C (B1B na 6 jaar anciënniteit in het opbouwwerk); (relevante ervaring wordt in aanmerking genomen) conform PC 329.01. Woon/werk-verplaatsingsvergoeding, eindejaarspremie onder vorm van 13de maand.
 • Werkregime: Je werkt overdag, met bereidheid tot occasioneel avond– en weekendwerk.
 • Extra: laptop en gsm, uitgebreide opleidingsmogelijkheden, goede balans werk-privé, telewerk 1 dag/week bespreekbaar
Back To Top