Skip to content

Opbouwwerker in Ronse, voltijds (80% bespreekbaar)

Versterken Van Aandachtsgebieden Ronse

We zoeken een collega voor het project– ‘Ruimte voor Scheldekouter’ buurtopbouwwerk in Ronse. Een voltijds contract van onbepaalde duur* bij SAAMO Oost-Vlaanderen vzw. 

SAAMO Oost-Vlaanderen vzw maakt deel uit van de sector maatschappelijk opbouwwerk. Dit is een vorm van sociaal werk die met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen ‘opbouwwerkers’ modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

 *het project waarvoor je solliciteert kadert binnen de goedgekeurde leader oproep (leader vlaamse ardennen tot dender)  met een looptijd van 15 mei 2024 tot 30 juni 2026.

 • Wil jij uitsluiting aanpakken en onrecht bestrijden?
 • Ben je betrokken op de leefsituatie van mensen in een maatschappelijk kwetsbare posities?
 • Adem je participatie uit? Zie je dit als een recht?
 • Wil jij bouwen aan inclusieve en kwalitatieve publieke ruimte?
 • Geeft samenwerken je energie?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou !

Tewerkstellingsplaats

Den Botaniek, Spinstersstraat 36, 9600 Ronse

Indiensttreding

zo snel mogelijk (juni 2024)

Situering van het project

Als buurtopbouwwerker in Ronse werk je met vier collega’s in teamverband samen aan de uitvoering van concrete acties en initiatieven die er vooral op gericht zijn om aandachtsbuurten te versterken en er te werken aan krachtige buurten, met specifieke aandacht voor bewoners in maatschappelijk kwetsbare positie. We zetten, in lijn met het praktijkkader aandachtsgebieden versterken, in op de drie sporen toegang tot grondrechten, community building en ruimte publiek maken.

Voor het project ‘Ruimte voor Scheldekouter’ ga je met bewoners aan de slag in de sociale woonwijk Scheldekouter, die momenteel gerenoveerd wordt. Het is een tuinwijk met heel wat beschikbare open ruimte, die echter weinig functioneel of divers gebruikt wordt. Er liggen veel uitdagingen voor de bewoners en de sociale woonmaatschappij. Met dit project maken we samen met bewoners werk van een aangepaste publieke ruimte. Via tijdelijke invulling test SAAMO met de bewoners hun wensen voor de ruimte uit. Zo creëren we samen met bewoners en partners snel plaats voor rust, ontmoeting, sport en spel. Gedurende de projecttermijn krijgt ook het definitieve infrastructuurplan vorm, met input van de bevindingen uit onze bevragingen en ruimtelijke experimenten. Hierdoor krijgen we, op langere termijn, een gedragen duurzame inrichting van de buitenruimte, alsook een nieuw buurtcentrum op maat van bewoners en partners.

Je neemt als opbouwwerker al snel zelf verantwoordelijkheid op voor bepaalde onderdelen van de projectwerking, maar je kan ook steeds terugvallen op de expertise en terreinkennis van je collega-opbouwwerkers met wie je dezelfde werkcontext en bureauruimte deelt.

Jouw takenpakket

 • Je volgt persoonlijk het LEADER-project op, zowel qua planning en uitvoering als administratie.
 • Je gaat in gesprek met bewoners over de publieke ruimte in de wijk.
 • Je organiseert participatieve ateliers met buurtbewoners om de publieke ruimte vorm te geven:
  • via tijdelijke invulling van de publieke ruimte: creëren van speel- en ontmoetingsinfrastructuur op maat van de (nieuwe) bewoners. Tijdelijke invulling zorgt voor snelle zichtbare realisaties, waarbij we bewoners door proefopstellingen betrekken in een participatief traject naar een definitieve inrichting.
  • vormgeving van duurzaam infrastructuurplan op basis van participatie van bewoners als ontwerpers.
 • Je hebt praktisch inzicht, bent handig en steekt ook graag zelf de handen uit de mouwen. Je motiveert buurtbewoners om samen de ruimte concreet vorm te geven en aan te pakken.
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor contacten met Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen en de Stad Ronse voor vormgeving van het definitieve infrastructuurplan.
 • Je bent een sterke netwerker en je onderzoekt samen met lokale partners hoe je het activiteiten-aanbod naar kinderen en jongeren in de wijk kan verhogen. Je zorgt ervoor dat je werking is ingebed in de wijk.
 • Je neemt initiatief en kan zelfstandig werken. Je neemt een actieve rol op als teamlid en werkt nauw samen met je collega-buurtopbouwwerker in de wijk.
 • Je zet in op community-building in de wijk en organiseert kleine ontmoetingsactiviteiten.
 • Je hebt zin voor innovatie: je zoekt nieuwe oplossingen en verbindingen. Je hebt oog voor opportuniteiten en kan dit omzetten in actie.

Jouw kerncompetenties

Basishouding Persoonlijke effectiviteit
Organisatie-identificatie

Mensgerichtheid

Betrouwbaarheid

Flexibiliteit

Samenwerking

Stakeholder-gerichtheid

Discretie en integriteit

Zelfreflectie en -ontwikkeling

Assertiviteit

Resultaats- en procesgerichtheid

Plannen & organiseren

Omgaan met stress

Agogische gerichtheid Maatschappelijke gerichtheid
Mensen individueel versterken

Empowerend werken

Werken met groepen

Omgevingsgericht ondernemerschap

Netwerken

Politiek handelen

Innovatief handelen

De functievereisten

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je houdt van werken met mensen, hoe diverser hoe liever. Je kan vertrouwen opbouwen en mensen enthousiasmeren en empoweren. Ook zonder gedeelde taal maak je verbinding met mensen.
 • Wonen in de omgeving van Ronse en/of kennis van de context waarin mensen in Ronse leven is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

De arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (1 VTE of 38u per week), waarvan de financiering afhangt van de samenwerkingsovereenkomst tussen SAAMO Oost-Vlaanderen vzw en LEADER Vlaamse Ardennen en die loopt tot eind juni 2026.
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01).
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit.
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding.
 • Eindejaarspremie onder de vorm van een 13de maand.
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector van het maatschappelijk opbouwwerk (SAAMO).
 • Soepele uur-, verlof- en compensatieregeling.
 • Flexibiliteit, je werkt in een glijdend uurrooster.
 • Gunstige verlofregeling.
 • Een eerste kennismaking met SAAMO Oost-Vlaanderen. Onze organisatie is immers actief op meerdere locaties via diverse projecten waardoor er regelmatig nieuwe vacatures worden opgesteld. Dit biedt kansen tot interne doorstroming.
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van onze organisatie. Er wordt de mogelijkheid tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld en we voorzien een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.

Aanwervingsprocedure

 • Je bezorgt ons vóór vrijdag 24 mei, je motivatie (bv. in de vorm van een brief, email of een videoboodschap) en je curriculum vitae (CV) ter attentie van Riet Steel via sollicitaties@saamo.be.
 • De selectiecommissie bepaalt op 27 mei op basis van je CV en motivatie of je weerhouden wordt voor een sollicitatiegesprek. We contacteren jou diezelfde dag.
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie zal doorgaan op woensdagvoormiddag 29 mei 2024 in Den Botaniek, Spinstersstraat 36, 9600 Ronse.
 • Indiensttreding: bij voorkeur zo snel mogelijk.
Back To Top