Ga naar hoofdinhoud

Opbouwwerker ‘Travak’ Zelzate, 100%, onbepaalde duur

Medewerkers Van SAAMO Oost-Vlaanderen
 • Wil je samen met jongeren werken aan beleidsvoorstellen?
 • Zet je graag zelf initiatieven op?
 • Ben je gedreven om maatschappelijk kwetsbare jongeren te versterken bijvoorbeeld via een competentieversterkend aanbod?
 • Kan je vlot vanuit een (vaag) idee komen tot concrete acties?
 • Ben je een goede netwerker? Leg je vlot spontaan contact met partners?
 • Kom je vlot tot samenwerking met partners?
 • Ben je graag op pad, daar waar de jongeren zich bevinden?
 • Ben je iemand die de politieke en sociale actualiteit opvolgt?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou!

JOUW TAKENPAKKET

 • Je ondersteunt jongeren in het bedenken en organiseren van een aanbod, met als doel deze jongeren te versterken;
 • Je kaart samen met de jongeren de drempels van de doelgroep en hun oplossingsvoorstellen op een heldere manier aan bij partners en oplossingsactoren;
 • Je werkt mee aan een netwerk van activeringspartners, VDAB, OCMW, scholen, jeugdwelzijn,… met het oog op goede begeleiding van de jongeren
 • Je werkt, complementair met je collega, outreachend om aansluiting te vinden bij jongeren die moeilijk bereikt worden;
 • Je begeleidt jongeren in hun persoonlijk groeiproces en zoektocht;
 • Je vormt een brugfunctie tussen de jongeren enerzijds en lokale actoren, werkgevers en beleid anderzijds?

Over het project

Het project ‘Travak Zelzate’ komt tegemoet aan de noden die jongeren ervaren in Zelzate. De focus ligt op hun zoektocht naar werk, maar vaak gaat het over andere obstakels in hun leven.

Het project richt zich tot jonge kortgeschoolde Zelzaatse jongeren die te maken hebben met diverse problemen waardoor ze aansluiting (dreigen te) verliezen met de samenleving. De jongeren zijn ‘afgehaakt’ omwille van allerlei factoren. Met deze jongeren willen we terug aansluiting vinden, door outreachend te werken en in een versterkend aanbod te voorzien.

We focussen op twee zaken:

 • Er zijn vaak geen duurzame jobs voorhanden. Jongeren ervaren een moeilijke zoektocht hiernaar en/of komen in precaire jobs terecht. Of ze kregen nog niet de kans om hun capaciteiten te kennen, te tonen, te ontwikkelen. Hierrond zetten we acties op.
 • Jongeren in Zelzate hebben nood aan een ontmoetingsplek.

Daarnaast wil het project via een actief platform met lokale partners werk maken van een betere toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en een ondersteunend netwerk.

Het project gaat in 2023 zijn laatste werkjaar in. Dit betekent dat we zeer gericht werk willen maken van een verankering van het geleverde werk, samen met de jongeren. We gaan aankaarten wat er in de toekomst nodig is, in Zelzate en met betrekking tot de dienstverlening omtrent activering van jongeren.

De rol van SAAMO is om vindplaatsgericht, outreachend aan de slag te gaan. We knopen verbinding aan met de jongeren, daar waar ze zich bevinden. We nemen de tijd om op maat en op hun tempo een vertrouwensband te creëren en gaandeweg diverse (welzijns)vragen en problemen aan te pakken. Vaak zijn dit immers de eerste obstakels die een hindernis vormen om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. We werken waar mogelijk groepsmatig omdat niets zo sterk is als (h)erkenning krijgen en vinden bij anderen. Onze aanpak is integraal, over alle levensdomeinen heen.

We bouwen een aanbod uit dat gericht is op competentieverwerving en -versterking. Dit aanbod wordt samen met de jongeren vastgelegd.

Het project wil daarbij ook een brug zijn tussen deze groep jongeren enerzijds en de arbeidsbemiddeling, dienstverlening, arbeidsmarkt en diverse initiatieven anderzijds. Goede samenwerking met de diverse partners is hiervoor essentieel.

Je werkt samen met een collega als een goede tandem aan dit project en stemt het werk continu op elkaar af. Hierbij kan je rekenen op de werkbegeleiding en coaching van een beleidsmedewerker van SAAMO.

Op het terrein werken we samen met Uit De Marge en de jeugddienst van Zelzate.

Functievereisten

 • Vlot contact kunnen leggen met en aansluiting kunnen vinden bij de leefwereld van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 • Vanuit dat contact sterke ideeën kunnen uitwerken en vertalen in concrete acties.
 • Goed kunnen netwerken.
 • Samen met jongeren en vanuit samenwerkingsverbanden visie kunnen ontwikkelen om concrete, structurele verbeteringen te formuleren, initiëren en/of implementeren.
 • Enthousiasmeren en coachen vanuit een open houding.
 • Constructief omgaan met conflicten.
 • Graag ‘s avonds en in het weekend werken.
 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste.
 • Relevante werkervaring.
 • Ervaring in werken met anderstalige gezinnen en/of gezinnen in generatiekansarmoede is een troef.
 • Kennis van en ervaring met trajectmatige begeleiding naar arbeid is een troef;
 • Wonen in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract (38 uur) van onbepaalde duur, waarvan de financiering samenhangt met de goedgekeurde ESF-oproep ‘Outreach en activering’ (dit loopt nog tot en met 31/12/2023);
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding.
 • Eindejaarspremie onder de vorm van een 13de maand.
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector van het maatschappelijk opbouwwerk (SAAMO).
 • Soepele uur, verlof- en compensatieregeling.
 • Je werkt in een glijdend uurrooster met een totaal van 38 uur per week en met een gunstige verlofregeling.
 • Een eerste kennismaking met SAAMO Oost-Vlaanderen. Onze organisatie is immers actief op meerdere locaties via diverse projecten waardoor er regelmatig nieuwe vacatures worden opgesteld. Dit biedt kansen tot interne doorstroming.
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende de mogelijkheid tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld en we voorzien een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.

Aanwervingsprocedure

 • Je bezorgt je geschreven of ingesproken motivatie (bv. in de vorm van een brief of een videoboodschap) en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@saamo.be. Dit kan tot we de geschikte kandidaat gevonden hebben. We contacteren je zodra je brief gelezen is.
 • De selectiecommissie bepaalt op basis van je CV en motivatie of je weerhouden wordt voor een sollicitatiegesprek.
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte presentatieopdracht (10-tal minuten) die je tijdens het gesprek aan de selectiecommissie mondeling zal toelichten.
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie zal doorgaan in de Sint-Jacobsnieuwstraat 50 in Gent.
 • Indiensttreding: bij voorkeur zo snel mogelijk.

Bekijk de volledige vacature

Back To Top