skip to Main Content

Vacature opbouwwerker Zorgzame Buurt Peterbos – bepaalde duur (m/v/x)

SAAMO Brussel bouwt aan een stad en samenleving waarin er plaats is voor iedereen. Samen met mensen in een kwetsbare positie verzetten we ons tegen uitsluiting. We brengen mensen samen en werken met hen aan concrete oplossingen om het recht op wonen en meer sociale bescherming af te dwingen. We doen dit met innovatief projectwerk en geëngageerd buurt- en opbouwwerk. 

In het kader van het project Zorgzame Buurten zijn wij in onze STEK Peterbos op zoek naar een opbouwwerker. STEK Peterbos is een laagdrempelige basiswerking in de sociale hoogbouwwijk Peterbos, waar bewoners een luisterend oor vinden en elkaar kunnen ontmoeten om samen hun wijk mee vorm te geven en hun rechten als sociale huurder te realiseren. Met het project Zorgzame Buurten willen wij de komende 2 jaar in Peterbos werk maken van een meer structurele aanpak inzake zorg en gezondheid. 

SAAMO Brussel zoekt:
1 opbouwwerker Zorgzame Buurten (m/v/x) – 100% VTE – contract 2 jaar 

Je werkt samen met de collega’s binnen STEK Peterbos vanuit de visie en missie van SAAMO aan de doelstellingen van jouw project. Het versterken van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en het samen werken aan concrete en duurzame en oplossingen voor maatschappelijke problemen staan in de opdracht van een opbouwwerker centraal. 

Met het project Zorgzame Buurt Peterbos willen we bijdragen aan het wegwerken van de gezondheidsongelijkheid in Peterbos. Dit houdt in dat je als opbouwwerker gericht op zoek gaat naar potentiële partners om in Peterbos werk te maken van een intersectorale samenwerking gericht op gezondheidspreventie, gezondheidsbevordering en een integraal zorgaanbod naar bewoners toe. Je vertrekt hierbij van de noden en behoeften van bewoners zelf en je betrekt ook de aanwezige welzijnspartners in de wijk, de twee sociale huisvestingsmaatschappijen en de gemeente Anderlecht. 

Je wordt in deze opdracht samen met de 133 overige projecten Zorgzame Buurten in Vlaanderen en Brussel mee ondersteund door een coachings- en onderzoeksconsortium, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting. 

Functieprofiel 

Kennis en inzichten 

 • Je bent vertrouwd met de werkwijze van SAAMO: mensen versterken en samen concrete en vernieuwende oplossingen uitwerken die leiden tot sociale verandering 
 • Je bent een echte netwerker: je weet mogelijkheden aan te grijpen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en uit te bouwen tot duurzame allianties 
 • Je bent een geboren organisator en je kan planmatig, resultaatsgericht en zelfstandig werken 
 • Je hebt zicht op de sociale kaart en op het zorglandschap in Brussel 
 • Je kent en hebt (praktijk)ervaring met de leefwereld van mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en met situaties van mentale kwetsbaarheid in het bijzonder 
 • Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands en in het Frans.  

Vaardigheden 

 • Je hebt een open vizier naar nieuwe invalshoeken om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke kwesties 
 • Je legt vlot contacten met potentiële partners en je kan hen op een overtuigende manier stimuleren tot samenwerking 
 • Je weet in een project doelstellingen, structuur en prioriteiten aan te brengen en flexibel aan te passen in functie van het behalen van resultaten 
 • Je hebt een grote contactvaardigheid met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Je luistert met respect naar ieders verhaal 
 • Je beschikt over redactionele vaardigheden in functie van externe communicatie en verslaggeving 

Houding/Persoonlijkheid 

 • Innovatief en ondernemend 
 • Zelfstandig en planmatig 
 • Doorzettingsvermogen 
 • Zelfreflectie en leergierigheid  
 • Verontwaardiging en maatschappijkritische ingesteldheid 

Aanbod 

Contract: 2 jaar
Indiensttreding: zo snel mogelijk
Diplomavereisten: hoger onderwijs (bachelor/master) – richting menswetenschappen, of gelijkgesteld door ervaring op basis van elders verworven competenties
Verloning: startbarema B1C / B1B na 6 jaar anciënniteit (relevante ervaring wordt in aanmerking genomen) conform PC 329.01 
Werkplek: Peterbos (sociale hoogbouwwijk), Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Bijkomende informatie en procedure 

Motivatiebrief + CV worden verwacht via e-mail ten laatste op 20 mei 2022 t.a.v. Angela van de Wiel, directeur SAAMO Brussel: angela.vandewiel@saamo.be
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 31 mei 2022. 

Back To Top