Ga naar hoofdinhoud

Voltijdse opbouwwerker (M/V/X) voor ons onderwijsopbouwwerkproject in Ronse – tijdelijke vervanging tot eind juli 2023

“In een goede school voelen kinderen én ouders zich welkom en gehoord”.
“Scholen zijn hefbomen in het wegwerken van sociale ongelijkheid”.
“Scholen verdienen deskundige ondersteuning om dit te realiseren”.

 

Ben je het eens met bovenstaande uitspraken?

Liggen gelijke onderwijskansen jou nauw aan het hart?

Werk je graag tegelijk op verschillende sporen en met heel wat mensen samen?

Is organiseren helemaal jouw ding?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou !

 

Tewerkstellingsplaats: Den Botaniek – Spinstersstraat 36 | 9600 Ronse

Indiensttreding: Zo snel mogelijk

 

Situering van het project

Als onderwijsopbouwwerker werk je met 5 collega’s in teamverband samen aan de uitvoering van concrete acties en initiatieven die er vooral op gericht zijn de onderwijskansen te bevorderen van schoolgaande kinderen die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Daarnaast wordt er binnen de projectwerking de nodige aandacht besteed aan taalstimuleringsinitiatieven voor kinderen met een taalachterstand die in een maatschappelijk kwetsbare of meertalige gezinscontext opgroeien.

Je neemt als opbouwwerker al snel zelf verantwoordelijkheid op voor bepaalde onderdelen van de projectwerking, maar je kan ook steeds terugvallen op de expertise en terreinkennis van je collega-onderwijsopbouwwerkers met wie je dezelfde werkcontext en bureauruimte deelt. Je kan ook rekenen op de werkbegeleiding van een beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor het programma ‘Onderwijs’ binnen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Kortom, je wordt als teamlid uitgedaagd om verantwoordelijkheid op te nemen, initiatieven zelf vorm te geven en sociaalvoelend en creatief uit de hoek te komen.

Ons onderwijsopbouwwerkproject in Ronse kadert binnen het Flankerend Onderwijsbeleid van de stad Ronse. Daartoe sloot de stad Ronse een samenwerkingsovereenkomst af met SAAMO Oost-Vlaanderen vzw.

Jouw takenpakket

Versterken van ouders

Je bent bereikbaar voor ouders. Je ondersteunt ouders bij hun onderwijs- , welzijns- en opvoedingsvragen. Je brengt ouders in groep samen, binnen en buiten te school om hen te informeren en ondersteunen enerzijds en anderzijds om met hen te kijken welke drempels zij ervaren en om samen met hen te bekijken welke oplossingen hieraan tegemoet zouden kunnen komen. Daarrond ga je dan de dialoog aan met lokaal bestuur, school, …

Projectmatig aan de slag met scholen in Ronse

 • Je wordt de contactpersoon voor één van de Ronsese basisscholen;
 • Je onderhoudt goede contacten met leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies;
 • Je organiseert vormingssessies voor leerkrachtenteams rond gelijke onderwijskansen en kansarmoede;
 • Je organiseert laagdrempelige oudergroepen en info-sessies voor ouders op school of vindplaatsgericht;
 • Je gaat regelmatig op huisbezoek bij maatschappelijk kwetsbare ouders en probeert de brug te slaan tussen thuis en de school;
 • Je informeert en versterkt maatschappelijk kwetsbare ouders met het oog op hun verhoogde ouderbetrokkenheid;
 • Je organiseert mee een huistaak- en studiebegeleidingsinitiatief op school (2 keer per week);
 • Je neemt deel aan overleggroepen in het kader van de werking van het lokaal overlegplatform.

 

Jouw competenties:

Basishouding Persoonlijke effectiviteit
Organisatie-identificatie

Mensgerichtheid

Betrouwbaarheid

Flexibiliteit

Samenwerking

Stakeholder-gerichtheid

Discretie en integriteit

Zelfreflectie en -ontwikkeling

Assertiviteit

Resultaats- en procesgerichtheid

Plannen & organiseren

Omgaan met stress

Agogische gerichtheid Maatschappelijke gerichtheid
Mensen individueel versterken

Empowerend werken

Werken met groepen

Omgevingsgericht ondernemerschap

Netwerken

Politiek handelen

Innovatief handelen

De functievereisten

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Occasioneel weekend en avondwerk zijn geen probleem;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van bewoners in een
 • maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Wonen in Ronse of de omgeving en/of kennis van de lokale context is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

De arbeidsvoorwaarden

 • Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur tot en met 31 juli 2023, waarvan de financiering kadert binnen het flankerend onderwijsbeleid van de stad Ronse waartoe de stad Ronse met SAAMO Oost-Vlaanderen vzw een samenwerkingsovereenkomst afsloot tot eind 2023 met mogelijkheid tot verlenging tot en met 2025;
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk (i.c. SAAMO);
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding;
 • Eindejaarspremie onder de vorm van een 13e maand;
 • Gunstige verlofregeling;
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Zo worden ruim voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met SAAMO-collega’s die projectmatig werkzaam zijn binnen Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen.
Back To Top