Skip to content

Samen werken aan gelijke onderwijskansen in Landen

26/06/2023

SAAMO Vlaams-Brabant begon in 2022 aan een nieuw onderwijsproject in Landen. Onderwijsopbouwwerker Martina is actief in de Sint-Gertrudisschool. Deze school telt op haar 4 vestigingen samen bijna 700 leerlingen, gespreid over het kleuter- en lager onderwijs. De uitdagingen op deze school zijn divers:

  • Voor veel kinderen is Nederlands niet de moedertaal, wat vraagt om andere manieren van lesgeven.
  • Communicatie met anderstalige ouders verloopt moeizaam omwille van taal.
  • Verwachtingen van school en ouders zijn onvoldoende op elkaar afgestemd.

Dit alles vereist een integrale aanpak en ondersteuning van het schoolteam, alsook van kinderen en ouders in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Afgelopen schooljaar (2022-2023) werkten zowel leerkrachten, zorgcoördinatoren, als externe onderwijsondersteuners samen aan een knelpuntenlijst op deze school. Die werd mede gevoed door een bevraging samen met vzw Krijt, bij zowel ouders, leerkrachten als directie. Het resultaat is een prioriteitenlijst voor volgend schooljaar. Eén van deze prioriteiten is leerkrachten inzicht geven in de context van maatschappelijk kwetsbare gezinnen op deze scholen, en hoe ze hier op een positieve manier mee kunnen werken. Schoolkostenbeleid is een andere prioriteit.

Hiba, ouder van kleuter in de Sint-Gertrudisschool in Landen
Hiba, ouder van kleuter die op de Sint-Gertrudisschool in Landen zit

Ouders voelen zich begrepen

“De opbouwwerker neemt mijn vragen serieus en gaat mee op zoek naar oplossingen.”

Naast het werk met leerkrachten en onderwijsondersteuners, versterkt de opbouwwerker ook ouders van leerlingen op de scholen: ze geeft ouders in eerste instantie extra informatie op maat, en toont betrokkenheid. Zo sprak onderwijsopbouwwerker Martina met de moeders van kinderen op kleuterschool Sint-Gertrudis.

Hiba: “Ik voel me begrepen en ondersteund door de opbouwwerker. Ik vind het heel fijn dat Martina mijn noden serieus neemt en op zoek gaat naar oplossingen. Ik merk een verschil op school sinds haar aanwezigheid. Ik krijg nu hulp met het begrijpen van schoolbrieven. Ook heb ik via haar het Huis van het Kind en het vrijetijdsaanbod van Landen leren kennen. Daardoor kon ik mijn kind inschrijven voor het speelplein.”

“De kinderen gaan nu met meer plezier naar school.”

Martina Met Kouter, ouder van kind op de St. Norbertus vestiging
Onderwijsopbouwwerker Martina met ouder Kouter

Kouter: “Martina geeft ouders positieve kracht. Ze werkt elke dag vanuit het hart, wat zeldzaam is. Ik wou dat iedereen zo’n engagement toonde. Wanneer mijn kinderen moeite hebben met taal op school, komt Martina thuis met raad langs. De kinderen gaan nu met meer plezier naar school.”

Zorgcoördinatoren krijgen houvast

“We vreesden dat een opbouwwerker ons zou komen zeggen hoe we alles moesten aanpakken, maar zo ervaren we het niet.”

Naast ouders voelen ook zorgcoördinatoren Barbara van de kleuterschool en Veronique van de basisschool Sint-Gertrudis de ondersteuning van de opbouwwerker. Ze delen hun beleving met het project Sterk onderwijs.

zorgcoördinatoren Barbara en Veronique in de Sint-Gertrudisschool, Landen
zorgcoördinatoren Barbara en Veronique

Veronique: “Martina helpt ons om kinderen van kwetsbare gezinnen op deze school beter te begeleiden. Zelf heb ik er bovendien baat bij om te weten waar ik terecht kan of welke organisaties er bestaan voor hulp. Dankzij de opbouwwerker hoop ik in de toekomst ook zelf de ouders en kinderen meer te kunnen helpen.”

Barbara: “Dit project werd vorig jaar nog heel breed voorgesteld. Eerst vreesden we dat een opbouwwerker ons zou komen vertellen hoe we alles moesten aanpakken en ons extra werk zou bezorgen, maar zo ervaren we het niet. Naarmate we samenwerkten, werd duidelijk wat Martina allemaal kon betekenen voor onze school. We leren van haar en nemen nuttige tips of aanpak over. Daar hebben we echt nood aan. We krijgen de ouders niet altijd te pakken: omdat velen een andere taal spreken, is het niet eenvoudig communiceren met hen. Ik ben heel blij dat we Martina hebben, die ons daar inzicht in geeft, die ons netwerk verbreedt, die ook tips heeft voor ons, voor de directie en de leerkrachten. Eigenlijk op alle niveaus. Ze geeft ons concrete tips hoe we uitdagingen in de klas en ons werk kunnen aanpakken.”

Meer info over onze onderwijsprojecten vind je op Wat we doen > Onderwijs.

 

Back To Top