Ga naar hoofdinhoud

Sterk Onderwijs

Project

Onderwijs zou een ‘hefboom uit armoede’ moeten zijn, maar dat is (nog) niet het geval. In vergelijking met andere regio’s in Europa, scoort Vlaanderen heel slecht wat betreft sociale gelijkheid in het onderwijs. Hoe komt dat en wat is een mogelijke aanpak? SAAMO Vlaams-Brabant brengt alvast sterke en vernieuwende onderwijspraktijken over gelijke kansen in binnen- en buitenland in kaart.   

Anders in Vlaanderen

Maatschappelijk kwetsbare kinderen beginnen vaak met een achterstand aan hun schoolloopbaan. Via het onderwijs zouden ze deze achterstand moeten kunnen inhalen, zoals in andere Europese landen. Hoe het komt dat dit in Vlaanderen niet het geval is, onderzoekt SAAMO Vlaams-Brabant in haar project Sterk Onderwijs. 

Onderzoek rond Sterk Onderwijs

SAAMO Vlaams-Brabant richt zich op twee specifieke regio’s, namelijk Halle-Vilvoorde en regio Hageland. Samen met partners zetten zij een onderzoek op over hoe je kinderen uit kwetsbare gezinnen kan versterken via het wegwerken van achterstand, het ontwikkelen van talenten, het uitbouwen van de leeromgeving binnen en buiten de school, het meer betrekken van ouders en het inzetten op een optimale communicatie tussen ouders en de school. SAAMO Vlaams-Brabant ijvert hierbij voor onderwijs waarbij alle kinderen en jongeren optimale leerkansen krijgen.
De bevindingen uit dit onderzoek komen, samen met wetenschappelijke expertise, terecht in een rapport dat aanbevelingen formuleert en vormgeeft aan het project Sterk Onderwijs. 

En verder?

In dit project werkt SAAMO Vlaams-Brabant op twee locaties aan een strategisch schoolbeleid rond gelijke onderwijskansen.  
HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KULeuven brengt de huidige praktijken van het SAAMO Onderwijsopbouwwerk over heel Vlaanderen in kaart.  
Op sectorniveau komt er een academische werkplaats voor opbouwwerkers, onderzoekers en beleidsmakers. 

Back To Top