Skip to content

Sterk Onderwijs Vlaams-Brabant

Project
Sterk Onderwijs Landen
Sterk Onderwijs Landen

Onderwijs zou een ‘hefboom uit armoede’ moeten zijn, maar dat is (nog) niet het geval. In vergelijking met andere regio’s in Europa, scoort Vlaanderen heel slecht wat betreft sociale gelijkheid in het onderwijs. Hoe komt dat en wat is een mogelijke aanpak? SAAMO Vlaams-Brabant werkt samen met scholen, leerlingen, ouders, partners en het lokale bestuur aan structurele oplossingen voor complexe problemen.   

Gelijke onderwijskansen

Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie, beginnen vaak met een ‘achterstand’ aan hun schoolloopbaan. Via het onderwijs zouden ze deze achterstand moeten kunnen inhalen, zoals in andere Europese landen. In Vlaanderen is dit niet het geval. Meer nog: uit onderzoek blijkt dat de kloof tussen kwetsbare kinderen en andere kinderen vergroot in Vlaanderen. Scholen slagen er vaak niet in om die achterstand weg te werken.

Vanuit onze expertise met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen ondersteunt onderwijsopbouwwerk scholen om deze kloof te verkleinen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat alle kinderen kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.
We werken aan vier bouwstenen:

  • verbetering van schoolbeleid en klaspraktijk: ondersteuning van het schoolteam in het omgaan met (kans)armoede en diversiteit
  • ouders versterken rond maximale ontwikkelingskansen van hun kind
  • een netwerk rond de school uitbouwen met vrijetijds- en welzijnspartners
  • de buurt inzetten als leercontext: (in)formele taal/vrijetijdsmogelijkheden leiden tot meer kansen op (in)formeel leren

In de periode 2022-2025 leggen we prioriteit bij het ondersteunen en versterken van schoolteams. We werken we samen met scholen, partners in het onderwijs, welzijn, vrijetijd, leerlingen en ouders aan schoolbeleid en klaspraktijk. Daarbij werken we proactief met kinderen en ouders uit maatschappelijk kwetsbare situaties. We zetten extra in op bijkomende leer- en ontwikkelingskansen voor kinderen. Hiervoor werken we samen met onderwijs-, vrijetijds- en welzijnsorganisaties en -diensten, opvangdiensten, lokale verenigingen, betrokken burgers, enz.

In Landen zijn we sinds september 2022 aan de slag bij Vrije Basisschool Sint-Gertrudis.
In Machelen loopt het project van begin 2023 bij Gemeentelijke Basisschool De Fonkel.

Expertise bundelen

Deze projecten horen bij het praktijkmodel Sterk Onderwijs. Ook elders in Vlaanderen gaan onderwijsopbouwwerkers op deze manier aan de slag. Ben je benieuwd naar de andere projecten? Neem bv. een kijkje bij West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, provincie Antwerpen of Limburg

Nieuws & verhalen

Back To Top