Skip to content

Boetiek Sympathiek opent de deuren in Hal5

06/04/2022

Vanaf donderdag 7 april kan je in Hal5 in Leuven terecht in Boetiek Sympathiek, een project van SAAMO, het Herstelhuis en Hal5. Deze boetiek van tweedehandskledij wordt gerund door mensen met een psychische kwetsbaarheid. En net als in onze solidaire buurtwinkel Het Perron vind je er gediversifieerde prijzen. Boetiek Sympathiek werd feestelijk geopend door Prof. De Wachter.

ONTSTAAN EN VISIE

Boetiek Sympathiek is een maandelijkse boetiek van kwalitatieve tweedehandskledij aan gediversifieerde prijzen. Het project bestaat al sinds 2004 in de schoot van het Herstelhuis van het Universitair Psychiatrisch Centrum onder supervisie van Prof. De Wachter. Het verhuist nu naar Hal 5 en wordt ook daar gerund door mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De verhuis van Boetiek Sympathiek naar Hal 5 is een gezamenlijk initiatief van Het Herstelhuis en SAAMO en Hal 5 en past in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Die vermaatschappelijking voorziet een verhuis uit de psychiatrische ziekenhuizen, een diversificatie van de zorg en de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de zorg over verschillende voorzieningen en personen. De verhuis past binnen de visie van het dagcentrum; de mensen zijn niet opgenomen, ze komen enkel overdag voor activiteiten. We focussen ons dus niet op de beperking, maar op het herstel.

Het gaat hier specifiek over mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid die lange tijd ondersteuning nodig hebben omdat ze ernstig beperkt zijn in hun sociaal en psychisch functioneren. Belangrijk hierbij is een gedifferentieerd zorgaanbod waarbij het strikt medisch-psychiatrisch kader overstegen wordt en verschillende zorgaanbieders met elkaar samenwerken.

WERKING

De kledij werd ingezameld via de oude abdij in Kortenberg bij patiënten, personeel en sympathisanten. De bezoekers van het Herstelhuis staan in voor het sorteren, beheer en triage van de kledij. Zij runnen ook de stock en openen zelf de boetiek. Waar de Boetiek zich voor haar cliënteel aanvankelijk alleen richtte tot patiënten – die vaak in acute crisis binnenkwamen en doorgaans weinig eigen kledij bij zich hadden – werd dat later beschikbaar voor bezoekers van het Herstelhuis. Vandaag wordt het in Hal 5 uitgebreid en is iedereen welkom.

SOLIDAIRE PRIJZEN

Aanvankelijk werd gewerkt met een simpele bodemprijs: 1€ per kledingstuk. Dat was eenvoudig en overzichtelijk en budgettair aangepast aan de doelgroep. In Hal 5 passen we echter het tweeprijzensysteem van de solidaire buurtwinkel Het Perron toe. Daarbij hanteren we een solidaire prijs voor mensen met een gewoon inkomen en een sociale prijs voor mensen met een laag inkomen.
Dat solidaire systeem is al lang ingeburgerd bij Het Perron; hoe meer solidaire klanten, hoe groter de korting die we kunnen aanbieden aan de klanten. Het systeem werkt zeer goed en stimuleert het bewustzijn rond solidariteit. Daarom willen we het systeem nu ook stapsgewijs uitbreiden naar andere partners. Aanvankelijk bij de Boetiek Sympathiek en op korte termijn ook de bar van Hal 5 en de foodpartners.

De opbrengst van de Boetiek Sympathiek wordt gebruikt voor dagactiviteiten van de bezoekers van het Herstelhuis.

De Boetiek Sympathiek gaat elke eerste donderdag van de maand door (met uitzondering van mei) en start om 13u00. Aansluitend is er in Hal 5 de Buurtbar die gerund wordt door buren en vrijwilligers en ‘Hal 5 Zingt’.

CONTACT

Lies Blaes – psychiatrisch verpleegkundige Herstelhuis: 0478 38 43 10
Peter terryn – opbouwwerker SAAMO: 0486 499 453

Back To Top