Skip to content

De Woonzaak, omdat de woonnood hoog is

21/12/2021

Op vrijdag 17 december 2021 legde De Woonzaak een klacht neer bij het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg. Daarmee wil deze brede coalitie aan partners, waaronder SAAMO, het recht op wonen effectief waarmaken. In de aanloop van de klachtneerlegging hield de Woonzaak halt in de Vlaamse provincies. Diverse initiatieven kregen zo de kans om hun blik op de wooncrisis mee te delen. Zo ook onze projecten in Hal5 in Leuven en in ZenneLab te Vilvoorde.

 

Met 45 zijn ze intussen al. De middenveldorganisaties, waaronder SAAMO, die samen de Woonzaak vormen en in het Europees Comité voor Sociale rechten in Straatsburg een ambitieus woonbeleid willen afdwingen in Vlaanderen. Om zo het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen van elke Vlaming te kunnen realiseren. Dat hier nood aan is, kwam duidelijk naar voren in de ‘Woonzaak on tour’ waar de Woonzaakcaravan stopte bij verschillende initiatieven die met wonen bezig zijn.

Zoals ons project ZenneLab in Vilvoorde, de plek voor co-creatie en diversiteit die al sinds 2015 rond woonomgeving en huisvesting werkt.
Opbouwwerker Isolde gaf meer uitleg over het project van de bouwblokrenovatieproject in de wijk ‘Broek’. Ze vertelde over het grote aantal noodkopers die zij ontmoeten in het buurthuis en in de wijk. Noodkopers zijn mensen die geen betaalbare huurwoning vinden en daardoor gedwongen worden een woning in vaak slechte kwaliteit te kopen, zonder dat ze de middelen of mentale ruimte hebben om de nodige renovaties uit te voeren. Door hen toe te leiden naar de juiste instanties en instrumenten zoals het noodkoopfonds, bepaalde premies zoals de gevelpremie, Vlaamse energielening, … ondersteunen de opbouwwerkers van SAAMO de noodkopers zo goed mogelijk in het vervullen van hun woonwensen en -noden.

 

Ook in Leuven gaven verschillende organisaties aan dat de woonnood hoog is. Aan de hand van getuigenissen en praktijkervaringen brachten ze die nood in beeld en deden ze een appèl voor een krachtiger woonbeleid in Vlaanderen.

 

 

Back To Top