Skip to content

ZenneLab – Broek

Project

© Paul Van Driel

© iso800 voor SAAMO

© iso800 voor SAAMO

Net als andere gemeenten in de Vlaamse rand, ondervindt ook Vilvoorde steeds meer invloed van de groeiende grootstad. Mensen wijken uit naar de rand, op zoek naar een geschikte woonplaats. Vilvoorde investeerde de laatste jaren sterk in stadsvernieuwing, met onder meer het project Watersite. In dit gebied bevindt zich ook de kwetsbare woonwijk Broek. Het project Broek – ZenneLab zet in op goed en aangenaam wonen, ook voor de kwetsbare bewoners van wijk Broek.     

 

De stad Vilvoorde werkt samen met SAAMO Vlaams-Brabant om tot een stadsvernieuwing te komen die ook een meerwaarde kan betekenen voor de kwetsbare bewoners. Vier sporen leiden naar een kwaliteitsvolle huisvesting en woonomgeving:  

  • Spoor 1 is de publieke ruimte. Het project formuleert, samen met bewoners, adviezen rond kwaliteitsvolle publieke ruimten en ontmoetingsplekken.  
  • Spoor 2 is een permanent buurtcentrum. Een buurtcentrum maakt opbouwwerk rond de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk en zal ook de komende jaren een antwoord bieden op de noden van de buurtgemeenschap. Denk daarbij aan de omkadering van zelforganisaties, een ruimte voor buurtinitiatieven en feesten, samenwerkingsinitiatieven rond arbeid, onderwijs, gezondheid, enzovoort.  
  • Spoor 3 is het project Bouwblokrenovatie: Samen met Stad Vilvoorde, provincie Vlaams-Brabant, 3WPLUS en talrijke noodkopers, wil SAAMO Vlaams-Brabant komen tot betere huisvesting, door o.a. intensieve technische en sociale begeleiding, noodkoopfonds, subsidieretentie, diverse premies en mogelijkheden tot lenen. En we kijken op welke manier bouwblokrenovatie structureel vorm kan krijgen als instrument om het wonen van noodkopers te verbeteren.
  • Spoor 4 is het cocreatief proces. SAAMO Vlaams-Brabant werkt cocreatief samen met bewoners en de stad om bovenstaande doelen te verwezenlijken. 

Tijdelijk buurtcentrum ZenneLab, middel maar geen doel

De loods van een voormalig schrijnwerkersbedrijf, een leegstaande woning en een braakliggend terrein vormen samen het decor van het (tijdelijk) buurtcentrum ZenneLab. Het buurtcentrum helpt de projectdoelen mee verwezenlijken, maar komt ook tegemoet aan concrete noden van buurtbewoners.
Samen met een twintigtal vrijwilligers, partners en de stad organiseert het buurtcentrum verschillende activiteiten. De taken die vrijwilligers opnemen zijn heel divers en vaak wisselen ze van rol: een buurtmaaltijd maken, de afwas doen, een springkasteel opzetten, bezoekers onthalen, groepen rondleiden, kleine administratieve taken, promo, een website beheren, animatie, enzovoort. Dit vergt intensieve professionele omkadering, met vaak bijkomende uitdagingen in deze jonge en superdiverse wijk.

Kruisbestuiving tussen groepen en activiteiten

De activiteiten categoriseren, doet de dynamiek van ZenneLab tekort. De activiteiten zijn sterk met elkaar verbonden en meestal vindt er een kruisbestuiving plaats tussen verschillende groepen en activiteiten. Mensen die betrokken zijn bij de moestuinwerking, zijn bijvoorbeeld ook heel begaan met de kwaliteit van de publieke buitenruimte en maken soep voor de buurtborrel of het buurtfeest. Jongeren van Freerunning, denken mee na over de inrichting van het park, ze geven workshops aan kinderen en leggen de link met gezinnen die slecht gehuisvest zijn.   

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Vilvoorde 2038

Vilvoorde 2038

Op een lenteavond in het jaar 2018, kwam een fijne groep mensen samen op het Vilvoordse stadhuis. De aanleiding van…

Jongeren Zoeken De Ruimte In Vilvoorde (c) Charlotte Vael

Jongeren zoeken de ruimte in Vilvoorde

Vilvoordse jongeren geven aan dat er weinig plekken zijn waar ze zich thuis mogen voelen. Ze worden zeer snel als…

Nieuws & verhalen

Reportage: Vilvoordse wijk Broek In Transitie, Van Uitdagingen Naar Kansen?

Reportage: Vilvoordse wijk Broek in transitie, van uitdagingen naar kansen?

Stad Vilvoorde, de Vlaamse overheid en tal van partners herontwikkelen de kanaalzone in de Noordrand. Via onder meer project ‘Broek, motor…

De Woonzaak, Omdat De Woonnood Hoog Is

De Woonzaak, omdat de woonnood hoog is

Op vrijdag 17 december 2021 legde De Woonzaak een klacht neer bij het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg.…

Back To Top