Skip to content

The 18

Project

© iso800 voor SAAMO

Vilvoordse jongeren vinden hun plek niet. Ze worden niet gehoord door het beleid en verliezen het vertrouwen in hulp- en dienstverlening. Ze lopen verloren in de wirwar van regels en procedures in hun zoektocht naar werk. Ondanks heel wat goed bedoelde inspanningen van o.m. VDAB, lokale welzijnspartners, Sociaal Huis, trajectbegeleiders ed. haken jongeren af. The 18 wil hiermee aan de slag.

Vilvoordse jongeren gaven in de zomer 2020 duidelijk aan op zoek te zijn naar een ‘eigen plek’. Ze zijn fier op hun Vilvoorde, maar hebben tegelijk het gevoel er niet echt bij te horen.

‘We willen gewoon een plek om te chillen, meer hoeft dat niet te zijn’, aldus ACE.
‘Ik zou graag een studio maken om te laten zien wat we kunnen’, aldus Brams.
‘De politie geeft stress. Ik voel mij banger met hen erbij’, aldus Anthony en Bilal.
‘Ik mis hier in Vilvoorde iets voor meisjes’, aldus Njomza.

Waarom schieten we te kort?

Hoe kunnen we de afstemming tussen de verschillende partners verbeteren? Hoe kunnen we meer vanuit de jongeren zelf vertrekken?
The 18 is één van de pilootprojecten die een nieuw lokaal partnerschap voor deze jongeren wil realiseren waarbij drempels en fricties tussen regelgevingen worden weggenomen. De partners stellen zichzelf in vraag, zoeken de blinde vlekken in het eigen aanbod, vertrekken vanuit wat jongeren zelf belangrijk vinden.

ESF, VDAB, Sociaal Huis, Groep Intro, CAW en SAAMO Vlaams-Brabant bundelen de krachten om een nieuw aanpak te ontwikkelen.

< Bekijk ‘Verover de ruimte in Vilvoorde’

< Lees hier de publicatie ‘Jongeren zoeken de ruimte in Vilvoorde’

Nieuws & verhalen

Vilvoordse Jongeren Veroveren De Ruimte

Vilvoordse jongeren veroveren de ruimte

Tijdens de zomer van 2020 konden Vilvoordse kinderen en jongeren zes weken lang volop experimenteren met ruimte in een oude…

Back To Top