Skip to content

Reportage: Vilvoordse wijk Broek in transitie, van uitdagingen naar kansen?

17/01/2022

Stad Vilvoorde, de Vlaamse overheid en tal van partners herontwikkelen de kanaalzone in de Noordrand. Via onder meer project ‘Broek, motor voor samenlevingsopbouw in Watersite’ wordt ook werk gemaakt van de transitie van wijk Broek binnen dit geheel. SAAMO werd daarbij aangesproken om de transitie in deze kwetsbare buurt mee vorm te geven. 

In onze reportage tonen we hoe we deze uitdaging aangaan en wat de ingrijpende transitie betekent voor bewoners en andere betrokkenen.  

“In Zennelab heb ik mensen leren kennen die ik anders nooit zou hebben aangesproken.” 

De reportage maakt duidelijk dat de transformatie van de wijk een grote impact heeft op de bewoners. Lawaaihinder, nieuwe straten, het verdwijnen van open ruimte, en in een aantal gevallen schade aan enkele huizen. Ook komen er met de stadsvernieuwing een heleboel nieuwe bewoners bij. De lokale overheid onderkent dat zulke grote projecten overlast en uitdagingen voor de woonkwaliteit, de leefomgeving en de sociale cohesie met zich mee brengen.   

Samen met de buurtbewoners werken de opbouwwerkers van SAAMO Vlaams-Brabant al enkele jaren aan het recht op goed wonen in wijk Broek. Via bouwblokrenovatie en het project ZenneLab zetten we in op woonkwaliteit en leefomgeving, brengen we de stem van de bewoners naar het beleid en reiken we oplossingen aan. 

Toch blijft het een constante oefening om van de uitdagingen kansen te maken voor de buurtbewoners, om de lokale gemeenschap te versterken en om mensen te blijven betrekken op een positieve manier.  Daarom is het Vilvoordse beleid blij dat SAAMO mee in het project is gestapt. Met het opbouwwerk heeft de stad immers de kans om de bewoners te betrekken en kunnen er oplossingen gevonden worden die aansluiten bij de noden van de buurt en die dichter bij de mensen staan en hen bereiken op een directere manier. 

“Door middel van huisbezoeken, vergaderingen, dossiers brengen we de stem van de bewoners naar het beleid. Tegelijk informeren we de bewoners over de veranderingen.”
Opbouwwerker Isolde

In samenwerking met stad Vilvoorde, provincie Vlaams-Brabant en 3WPlus ondersteunen we bewoners ook bij de renovatie van hun woning. Dit doen we in het project Bouwblokrenovatie, waarbij we ervoor zorgen dat begeleiding, premies en leningen voor renovatie, ook hen ten goede komen.  

Het vehikel waaruit we met dit project vertrekken is ZenneLab, het buurtcentrum dat initiatieven van onderuit een plek geeft, waar mensen en organisaties kunnen experimenteren, waar het sociale weefsel versterkt wordt en verschillende groepen en gemeenschappen in de buurt samenkomen in de permacultuurtuin , het fietslabo, kookateliers, bij kinderactiviteiten, workshops en bij de creatie van nieuwe open plekken in de buurt.  

Met deze reportage laten we de stem van de bewoners luider klinken. Tegelijk hopen we ook beleidsmakers, politici, middenveldorganisaties, sociale professionals, beleidsverantwoordelijken, onderwijsinstellingen, stedenbouwkundigen en iedereen die in aanraking komt met stadsvernieuwing, te mogen inspireren om kwetsbare groepen en kwetsbare wijken mee te nemen in grote stadsvernieuwingsprojecten. 

Zennelab zorgt voor eenheid in de wijk. Voor verbondenheid.”– Vrijwilliger Louis

“Ik ben geïntegreerd in mijn buurt, niet omdat de jaren verstreken zijn, maar dankzij Zennelab.”
Buurtbewoner Khadija

 

 

Back To Top