Skip to content

Voldoende betaalbare woningen komen er enkel door samenwerking tussen bestuur en bewoners

15/05/2024
Vlaams Brabant kampt met hoge vastgoedprijzen. Dat zet betaalbaar wonen en het gemeenschapsleven in dorpen onder druk. Project DorpsgeWOON (vroeger Wonen op maat) gelooft in het versterken van de dorpskern via een samenspel van lokaal beleid en betrokken bewoners. We werken aan een vernieuwende aanpak, woonmodellen en instrumenten op maat van dorpen. Zo dragen we structureel bij aan duurzaam betaalbaar wonen en het versterken van dorpse kwaliteiten.

Handvaten voor betaalbaar wonen via participatie

SAAMO droeg, samen met dorpsraad Ottopia, bij aan het studierapport Leefbuurt Ottenburg (van de Vlaamse Bouwmeester en gemeente Huldenberg). Dit rapport zal richting geven aan toekomstig woon- en ruimtelijk beleid van het dorp.
Een aantal belangrijke opgenomen actiepunten zijn:

  • werken aan betaalbaar wonen
  • versterken van de sociale en ruimtelijke dorpse kwaliteiten
  • inzetten op de noodzakelijke instrumenten ruimtelijke ordening (bv. stedenbouwkundige verordeningen)

“Feit is dat de vormgeving van het dorp het samenleven er stimuleert of juist bemoeilijkt.” – opbouwwerker Ann

En/en-aanpak voor maximale impact

De komende jaren zetten we in op:

  • Een ruimtelijk kader dat betaalbaar wonen en de ruimtelijke kwaliteit juridisch verankert. Een woonbeleidsplan maakt hier deel van uit.
  • De lokale gemeenschap structureel betrekken bij de uitdagingen rond woonomgeving, betaalbaar wonen en ruimtelijke kwaliteit.
  • Lokaal inzetten op een vernieuwende aanpak voor het realiseren van betaalbaar wonen, op maat van het dorp. Dat kan door een nauwe samenwerking tussen bewoners, gemeente en relevante partners.
  • Een sterke en zorgzame lokale gemeenschap.

 

 

Back To Top