Skip to content

DorpsGEWOON

Project
Straatcontacten Ottenburg
Straatcontacten Ottenburg
Advertentie Voor Straatcontacten Ottenburg
Leefbuurtenproject Inrichtingsscenario Ottenburg Jan23

De zoektocht naar een kwaliteitsvolle én betaalbare woning is voor mensen met een laag tot middelmatig inkomen geen eenvoudige opgave in onze regio. Het aanbod betaalbare, kwaliteitsvolle woningen is te beperkt. Om het recht op wonen voor deze mensen te realiseren, moeten we vernieuwend en cocreatief denken. Niet alleen rond woonvormen, eigenaarsmodellen en energie, maar ook rond dorpse kwaliteiten en kernversterking.

 

Goed wonen draait om meer dan betaalbare huisvesting. Een leefbare omgeving is ook een voorwaarde voor goed wonen. Dit houdt in: voldoende voorzieningen in de buurt, goede bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, een actief verenigingsleven en zorgvoorzieningen.

Ottenburg

We zijn ervan overtuigd dat we enkel met een betrokken lokale gemeenschap tot duurzame oplossingen komen. De openheid van bewoners en lokaal bestuur leidden tot het besluit om in Ottenburg vanaf 2024 ons woonproject op te starten.

Wonen in brede zin

Een ander belangrijk criterium is dat de leefbaarheid van de woonomgeving de komende jaren niet zal afnemen. We droegen inmiddels bij aan het project Leefbuurten van de Vlaamse Bouwmeester, in samenwerking met de gemeente Huldenberg, de dorpsraad Ottenburg en Studiebureau 1010AU.

Op deze manier schoven we samen met de dorpsraad belangrijke actiepunten naar voren:

 • werken rond betaalbaar wonen,
 • een participatieve aanpak,
 • de inzet van instrumenten uit de ruimtelijke ordening,
 • een cocreatieve aanpak vanuit een ‘werkgroep wonen en ruimte’,
 • een dorpshuis,

Het studierapport Leefbuurt Ottenburg is het resultaat van dit traject en zal mee richting geven aan het toekomstige woon- en ruimtelijk beleid.

Van verkenning naar uitvoering

De komende jaren zetten we met DorpsGEWOON in op:

 • Het stimuleren van een ruimtelijk kader dat betaalbaar wonen en de ruimtelijke kwaliteit juridisch verankert.
  Een woonbeleidsplan maakt hier deel van uit.
  We willen stimuleren dat nieuwe woonprojecten, in dialoog met de gemeente, de integratie van betaalbaar wonen aftoetsen. Een ruimtelijk plan biedt hiervoor een houvast aan de gemeenten.
 • Het structureel betrekken van de lokale gemeenschap bij woonomgeving, betaalbaar wonen en ruimtelijke kwaliteit.
 • (Lokaal) inzetten op het realiseren van duurzaam, betaalbaar wonen. Dit moet op maat van het dorpsgebeuren, door een nauwe samenwerking met en inbreng van de gemeente en bewoners.
 • Het helpen cocreatief werken aan betaalbaar wonen in leefbare dorpen. Deze samenwerking is nodig om andere woonvormen te verwezenlijken.

Woon jij in Ottenburg en wil je mee vormgeven aan de toekomst van jouw dorp? Of ben je een woonactor in de regio en heb je zin om hier mee je schouders onder te zetten? Contacteer ons!

Back To Top