Skip to content

Ter Plekke Zillebeke: een warme STEK dichtbij de bewoners

19/06/2023

In kleine dorpskernen op het platteland is het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij hulp- en dienstverlening. SAAMO en Zorgnetwerk Ieper experimenteerden de voorbije drie jaar met een mobiele dienstencentrumwerking in deelgemeente Zillebeke. We vroegen opbouwwerker Elie Claeys naar de kracht van een buurtwerking, Ter Plekke, dichtbij de bewoners.

Hoe is de samenwerking met stad Ieper drie jaar geleden begonnen?

Stad Ieper zocht een partner om de mobiele werking van hun dienstencentra uit te bouwen. Voor de bewoners uit de deelgemeenten is er maar een beperkt aanbod in het dorp zelf en is de afstand naar het stadscentrum te groot. SAAMO heeft veel expertise in het organiseren van laagdrempelige ontmoetingsplekken voor mensen in een kwetsbare positie.  In die periode documenteerde SAM de sterke punten van elf van die praktijken, wat uitmondde in het model de STEK.  Als ik de STEK zelf in één zin moet uitleggen, zou ik zeggen:

Een STEK is een informele ontmoetingsplaats waar het voor mensen gemakkelijk is om een (hulp)vraag te stellen.

Het spreekt voor zich dat het model van de STEK goed aansloot op de vraag van Stad Ieper.

Hoe kreeg die eerste mobiele werking, Ter Plekke Zillebeke, vorm?

We begonnen met een buurtonderzoek. We verzamelden heel wat cijfergegevens over kwetsbaarheid in de verschillende deelgemeenten, maar spraken ook met verschillende sleutelfiguren en professionele actoren uit verschillende organisaties. Naast kwetsbaarheid en noden van de inwoners speelden ook andere factoren een rol. Zo is er zowel in Elverdinge en Vlamertinge een woonzorgcentrum gevestigd. Ook zij krijgen de opdracht om meer buurtgericht te werken. Dan is het natuurlijk logischer dat we aanvullend op elkaar werken, en niet met twee aparte organisaties hetzelfde werk doen op dezelfde plek.
Uit het vooronderzoek kwamen Zillebeke, Boezinge en Dikkebus als de meest geschikte deelgemeenten uit de bus om te experimenteren met een mobiele werking. Ikzelf ben, samen met zorgconsulente Bo Masson van het Zorgnetwerk, van start gegaan in Zillebeke.  De functies en werkingsprincipes van model de STEK indachtig, werkten we onze buurtwerking uit.

Welke momenten koester je, wat waren voor jou de hoogtepunten?

De momenten waarop je merkt dat je het verschil maakt. Dat kan zijn wanneer we iemand met een heel concrete hulpvraag verder hebben kunnen helpen. Heel wat mensen in het dorp hebben via de werking ontdekt dat ze recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (en alle rechten die daarmee verband houden), sociaal tarief energie, stookoliepremie, … Anderen vonden hun weg naar de gepaste ondersteuning om zelfstandig thuis te blijven wonen.

Naast de dienstverlening, merk ik ook dat heel wat mensen blij zijn dat ze een plek hebben waar ze andere mensen van het dorp kunnen ontmoeten. In Zillebeke zijn zeker nog enkele verenigingen actief die mooi werk leveren, maar waar niet iedereen direct aansluiting bij vindt.

 

Naar aanleiding van de verjaardag van onze werking organiseerden we samen met bezoekers een receptie. Om onze werking in de kijker te zetten bij de bewoners en de verenigingen van het dorp. En natuurlijk ook gewoon om te vieren. Het deed héél veel deugd om de bezoekers en de vrijwilligers met zoveel trots te zien vertellen over de werking. Voor mij was dat zeker ook een hoogtepunt.

Hoe wordt de werking zonder de inzet van SAAMO verdergezet?

Zelf ben ik de afgelopen periode altijd ‘voor de schermen’ actief geweest in Zillebeke, samen met mijn partner in crime Bo Masson, zorgconsulente bij Zorgnetwerk Ieper. Ik zal er na de zomer niet meer zijn, maar Bo blijft het gezicht en aanspreekpunt voor de bewoners. .
Ondertussen zijn er nog twee andere mobiele werkingen van het dienstencentrum opgestart: Ter Plekke in Boezinge en De Wissel naast de voedselbedeling in centrum Ieper . Ook deze werkingen worden uitgebouwd met het STEK-model als inspiratiebron.

SAAMO gaat trouwens niet helemaal weg, want onze opbouwwerker e-inclusie, Alice Vandeputte, blijft in Ieper verder werken aan de uitbouw van een laagdrempelig Digipunt.  In een Digipunt kan iedere inwoner van Ieper terecht voor een digitale hulpvraag.  Alice helpt bezoekers hun weg te vinden in de digitale wereld. Ze is ook outreachend aanwezig  om mensen te informeren over waar ze recht op hebben en waar nodig toe te leiden naar de juiste dienst.

Wat heb je als opbouwwerker in Ieper geleerd?

Mensen bloeien open als ze de kans krijgen om elkaar te ontmoeten op een plek die voor iedereen als ‘thuis’ aanvoelt. We organiseren heel wat activiteiten in de werking, maar het feit alleen al dat inwoners van Zillebeke een plek hebben om eens binnen te springen, dicht bij huis, maakt voor hen al een enorm verschil.

 

Ter Plekke is een samenwerking tussen Zorgnetwerk Ieper en SAAMO West-Vlaanderen. Dit project werd uitgewerkt met de steun van Leader.

Back To Top