Skip to content

Project | Ter Plekke in Ieper

Project
Ter Plekke Ieper
Ter Plekke Ieper

In kleine dorpskernen op het platteland is het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij hulp- en dienstverlening. Vaak is er maar een beperkt aanbod in de directe omgeving of is de afstand naar het dichtstbijzijnde stadscentrum te groot. In samenwerking met Zorgnetwerk Ieper experimenteert SAAMO West-Vlaanderen daarom met een buurtwerking in deelgemeenten. Ter Plekke, dichtbij de mensen.

Mobiel dienstencentrum

In Ieper waren twee vaste lokale dienstencentra: De Kersecorf en ’t Hofland, elk met een eigen buurtwerking in Ieper-centrum. De dienstencentrumwerking van ’t Hofland wordt omgebouwd tot een volledige mobiele werking.  Uit het vooronderzoek bleek Zillebeke de meest geschikte deelgemeente om hiermee te experimenteren. Om dit te realiseren laten we ons inspireren door het praktijkmodel de STEK. Dit betekent dat je er mensen kan ontmoeten, dat je er af en toe iets bijleert, dat je er terecht kunt met vragen, wegwijs gemaakt wordt in dienstverlening en dat je er inzicht krijgt in hoe de samenleving werkt. Met deze aanpak en door samenwerkingen met tal van partners geven ze mensen meer greep op hun leven en kunnen ze aan structurele oplossingen werken.

Wekelijkse activiteiten

Sinds september 2021 is er een wekelijks ontmoetingsmoment in de cafetaria van ontmoetingscentrum In ‘t Riet in Zillebeke. Naast een luisterend oor, biedt SAAMO West-Vlaanderen ook hulp bij allerhande vragen, rond papieren, thuishulp, omgaan met digitale media, enzovoort. En dat blijkt nodig.

“Er zijn zoveel vragen waar mensen geen duidelijk antwoord op vinden.”
-Opbouwwerker, Elie

SAAMO West-Vlaanderen organiseert naast hulpverlening ook verschillende activiteiten.

“In de zomermaanden zijn we al gestart met gezondheidswandelingen, maar ook Samen Tafelen of een kamerplanten-stekjes-ruil staan op de agenda. We moedigen inwoners aan om ook zelf ideeën aan te brengen voor activiteiten.”
-Opbouwwerker, Elie

 

Gastvrije plek

De focus van het project ligt in de eerste plaats op kwetsbare gezinnen, maar de activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

“Ik vergelijk ons dienstencentrum op verplaatsing graag met een gastvrije plek voor de buurt waar iedereen zich welkom voelt, waar je andere mensen kan ontmoeten, waar je met om het even welke vraag terecht kan.”
-Zorgconsulente (Zorgnetwerk Ieper), Lindsay

De ervaringen die SAAMO West-Vlaanderen opdoet in dit project, kunnen in de toekomst bijdragen aan de opstart van buurtwerkingen in andere deelgemeenten.

 “Wat we in Zillebeke doen, is een leerproces. Het hangt af van de respons die we hier ervaren hoe we de buurtwerking verder aanpakken.”
-Opbouwwerker, Elie

Lees het artikel over Ter Plekke in SAAMO Magazine nr. 1 , 2022 (pg.12-13)

Activiteitenkalender Ter Plekke Zillebeke, april

 

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

De STEK, Sterke Zet Voor Sociale Bescherming

de STEK, sterke zet voor sociale bescherming

In deze publicatie leer je de kracht van het model de STEK kennen. Wie zelf aan de slag wil vindt er veel praktische illustraties.

Nieuws & verhalen

Ter Plekke Zillebeke

Ter Plekke Zillebeke: een warme STEK dichtbij de bewoners

Opbouwwerker Elie Claeys vertelt over de samenwerking met Zorgnetwerk bij de uitbouw van een mobiele dienstencentrumwerking in Zillebeke.

Back To Top