Skip to content

Nieuwe leidraad voor zorgzame buurten

26/04/2022

Het project ‘Zorgzame buurten: minder mazen, meer net’, een gezamenlijk initiatief van SAAMO Limburg en SAAMO West-Vlaanderen, liep van september 2018 tot december 2021. Het was een proces gericht op praktijk- en beleidsontwikkeling en geënt op veldwerk, innovatie en reflectie.

De opgebouwde ervaring vindt nu zijn weerslag in de gloednieuwe e-publicatie ‘Minder mazen, meer net’.

Handvatten voor vernieuwend lokaal welzijnsbeleid

Lokale besturen worden uitgedaagd om vanuit een rechtenbenadering het sociaal beleid af te stemmen op hun buurten. Zorgzame Buurten zijn buurten waar het aangenaam wonen en leven is, waar mensen zich thuis voelen, aandacht hebben voor elkaar, hun talenten kunnen inzetten, waar ruimte is voor ontmoeting, en vooral ook voor nabije hulp- en dienstverlening. SAAMO werkt het model uit met handvatten voor lokale besturen om aandacht te hebben voor mensen in een kwetsbare positie.

Proficiat ook voor jullie heel mooie publicatie! Hier gaan de vele initiatiefnemers van zorgzame buurten in Vlaanderen echt veel aan hebben.

-onderzoeksleider Vonk3 @Thomas More Hogeschool, Leen Heylen

In de publicatie ontdek je onze visie, lees je over de aanpak met 8 bouwstenen van buurtgerichte zorg en kan je aan de slag met 15 praktijkgerichte tools die je op weg helpen bij de uitbouw van zorgzame buurten in jouw gemeente.

>> Bekijk of download de publicatie “Minder mazen, meer net. Aan de slag met zorgzame buurten”.

>> Lees het verhaal van buurtzorgcoördinatoren Delphine en Sofie in pilootgemeentes Deerlijk en Moorslede.

Meer informatie over zorgzame buurten

Back To Top