Skip to content

Burgerbegroting Krottegem: lessons learned

27/06/2023

200 000 euro: deze som mochten de Krottegemnaren in hun wijk investeren. Met het project burgerbegroting vroeg stad Roeselare input van de buurtbewoners rond de thema’s groen, verbinding en ontmoeting. 

Een nobel initiatief, maar hoe zorg je ervoor dat alle inwoners bereikt worden?

200 extra contacten door outreachende aanpak

In de beginfase van het project hield een caravan halt op verschillende plekken in de wijk en kregen inwoners de kans om hun wildste ideeën kenbaar te maken.

Omdat uiteraard niet iedereen spontaan de weg vindt, mochten wij van SAAMO – samen met FMDO – de wijk intrekken om buurtbewoners deur-aan-deur actief te bevragen en betrekken. Ook konden we via reeds bestaande contacten en aanwezige partners in de wijk (de brugfiguur, het sociaal verhuurkantoor, de sociale woonmaatschappij) stem geven aan inwoners die moelijker bereikbaar zijn. Via deze outreachende aanpak legden we ruim 200 extra contacten, bovenop de buurtbewoners die spontaan hun weg vonden.

– Lieze Pareit, opbouwwerker

Hoewel we er niet in slaagden om iedereen doorheen het hele traject aan boord te houden, realiseerden we een vijftal concrete projectvoorstellen in co-creatie met (anderstalige) ouders.

Wil je met jouw gemeente ook aan de slag met het model burgerbegroting?

5 tips en tricks

  • Bepaal welk mandaat verschillende actoren (buurtbewoners, klankbordgroep, samenwerkingspartners, …) hebben . Waarover worden ze geïnformeerd? Waarover kunnen ze advies uitbrengen? Waarover kunnen ze mee beslissen? Op die manier wordt ieder erkend is zijn kracht en expertise en blijven verwachtingen realistisch.
  • SAAMO streeft naar intense participatie van mensen in een kwetsbare positie. Ook in formele overlegstructuren, zoals de klankbordgroep van het project, moeten we durven zoeken naar succesvolle manieren voor hun rechtstreekse vertegenwoordiging, eerder dan te fungeren als hun spreekbuis.
  • Tijdens de caravansessies beperkte de betrokkenheid van buurtbewoners in een kwetsbare positie zich tot een toelichting van het project. In een enkel geval kon men het moment zelf een voorstel of idee formuleren. Tijdens gerichte huisbezoeken, in de eigen vertrouwde omgeving en met de nodige tijdsinvestering, lukte dit beter. Er is tijd nodig om de info rond het project te laten doorsijpelen, wat niet haalbaar is tijdens vluchtige contacten in het straatbeeld.
  • Zowel op individueel als buurtniveau zijn mooie trajecten afgelegd, deugddoende contacten gegroeid en nieuwe initiatieven ontstaan. De kracht van deze (leer)processen waarderen we even sterk als de concrete projectrealisaties. Buurtbewoners, waarvan hun project uiteindelijk niet werd gestemd, zoeken naar andere manieren (en financiering) om hun ideeën toch verder vorm te geven. Positief is dat Stad Roeselare met hen mee op zoek gaat naar alternatieve opties.
  • Leefbaarheid en inrichting van de leefomgeving kwamen duidelijk naar boven als thema’s bij buurtbewoners in een kwetsbare positie. Door hun vaak kleine behuizing, waarderen ze initiatieven die de buitenruimte verfraaien of het straatbeeld meer kleur geven. De gekozen groenprojecten zullen een directe en positieve impact hebben.

Ontdek de gekozen projecten

 

Back To Top