Skip to content

Model | Ouders in Actie

Model
Ouders In Actie Bood Ondersteuning Aan Vijftien Werkarme Gezinnen In Hun Zoektocht Naar Een Gepaste Job.
Ouders In Actie Bood Ondersteuning Aan Vijftien Werkarme Gezinnen In Hun Zoektocht Naar Een Gepaste Job.

Het project Ouders in Actie heeft twee jaar intensieve en laagdrempelige dienstverlening geboden aan vijftien werkarme gezinnen in Roeselare. Een netwerk van lokale partners ging aan de slag met de drempels en kansen van de deelnemers tijdens hun traject.

Laagdrempelige instap in het jobatelier

De vijftien gezinnen hadden vaak een laag inkomen en kampten met meervoudige problemen op het vlak van wonen, gezondheid, mobiliteit, digitalisering, enz. De deelnemers konden wekelijks terecht in het jobatelier voor digitale vorming. Ze kregen ondersteuning bij het zoeken naar werk en maakten kennis met de welzijnsdiensten in de stad Roeselare. Tijdens het maandelijks groepswerk ging SAAMO West-Vlaanderen verder in op specifieke vormingsnoden en versterking van het eigen sociale netwerk.

“We werden in groep begeleid en leren veel van elkaar. We steunen elkaar ook. Eens je hart luchten, weten dat er iemand met je meevoelt, samen ‘leute maken’, zoals ze dat in Roeselare zeggen”
-Een deelnemer

Ondersteuning op maat

SAAMO West-Vlaanderen ging een unieke samenwerking aan met lokale actoren (ACV, ABVV, OCMW, CAW, VDAB) die vanuit hun eigen expertise, op hun ritme en volgens hun draagkracht ondersteuning op maat boden aan de deelnemers.

“Het project bracht eerstelijnswerkers uit verschillende diensten voor een langere tijd samen om vijftien kwetsbare gezinnen in Roeselare te ondersteunen. Dit versterkte de band tussen de organisaties onderling. Voor de gezinnen kregen de organisaties een vertrouwd gezicht. Ze moesten niet telkens hun persoonlijk verhaal herhalen. De persoonlijke en aanklampende aanpak naar elke deelnemer was een echte meerwaarde en belangrijk om tot resultaten te komen.”
-Opbouwwerker, Fred

Acht beleidsaanbevelingen

Eind 2019 heeft SAAMO West-Vlaanderen het project afgerond. Bij de start hadden slechts twee gezinnen betaald werk, op het einde van het project steeg dit cijfer naar elf en waren ook twee personen betrokken in een tijdelijk activeringstraject. SAAMO West-Vlaanderen schreef de ervaringen, geleerde lessen, succesfactoren en acht beleidsaanbevelingen uit in een publicatie. Met één van de 8 beleidsaanbevelingen, nl. “Creëer werkbare jobs”, gaan opbouwwerkers vandaag verder innovatief aan de slag binnen het project De Wijkfabriek in Oostende.

Tools

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

Publicatie Ouders In Actie

Publicatie Ouders in Actie

In deze publicatie krijg je een inkijk in hoe het project verliep. Je ontdekt welke drempels en kansen de vijftien gezinnen ervaarden tijdens hun traject naar waardig werk en meer welzijn.

Back To Top