Skip to content

Recente ontwikkelingen in het leidinggevend kader van SAAMO Gent vzw

02/10/2023

We informeren u graag over een aantal recente ontwikkelingen in het leidinggevend kader van SAAMO Gent vzw.

Sinds 1 september nemen Ann-Sophie Hofman en Gregory Cremmerye de algemene coördinatie van SAAMO Gent op zich en nemen vanaf dan het roer over van de voormalig algemeen coördinator Tijl Meheus.

Ann-Sophie en Gregory kunnen een solide palmares voorleggen, met een brede ervaring zowel in het opbouwwerk als het ruimere sociaal werk.
Zij nemen deze duo-rol op vanuit het geloof in de meerwaarde van gedeeld leiderschap en de complementariteit van hun competenties.Beiden combineren hun rol als algemeen coördinator met een inhoudelijke opdracht als beleidsmedewerker/teamcoach.

Wij wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om Tijl Meheus, voormalig algemeen coördinator, te bedanken voor zijn engagement en toewijding voor onze organisatie. We wensen Tijl alle succes toe met zijn nieuwe professionele uitdaging.

Sinds 19 juni vervoegt Bert Dult het team van SAAMO Gent als nieuwe verantwoordelijke van de backoffice. Bert startte zijn loopbaan in het opbouwwerk als stagiair en nadien als opbouwwerker om een aantal jaar later een carrière uit te bouwen binnen de wereld van de Sociale Verhuurkantoren. Recent keerde hij terug naar daar waar het allemaal begon.

Frank Vandepitte, Stéphanie Staïesse en Dagmar De Potter vervolledigen het leidinggevend kader als beleidsmedewerkers/teamcoaches, elk met een specifieke inhoud. Ook deze 3 medewerkers kunnen bogen op een ruime expertise in het opbouwwerk en een breed (boven)lokaal netwerk.

Hieronder vindt u het overzicht van de nieuw samengestelde ploeg.SAAMO Gent staat met dit vernieuwde leidinggevend kader en de voltallige personeelsploeg garant voor kwaliteitsvol en betrouwbaar opbouwwerk. Samen pakken we uitsluiting aan, komen we op voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, zetten we in op innovatief projectwerk en werken we aan structurele oplossingen.

We ontmoeten u graag op het werkveld, aan beleidstafels en in samenwerkingsverbanden.

Back To Top