Skip to content

Wat doet Saamo in Gent

Saamo Gent vzw werkt met ongeveer 40 medewerkers in  Ledeberg, Nieuw Gent, het Rabot, Muide-Meulestede-Afrikalaan en aan de Watersportbaan aan de thema’s  wonenarbeid en sociale bescherming.

We ondersteunen en versterken mensen in maatschappelijk kwetsbare posities zodat zij zelf mee oplossingen kunnen zoeken voor problemen in hun omgeving en opnieuw greep krijgen op hun leven. Samen met deze kwetsbare groepen zetten we politici er toe aan om uitdrukkelijk te kiezen voor duurzame en structurele oplossingen voor sociale achterstelling, armoede en uitsluiting, omdat iedereen wint bij sociaal beleid.

Samen met de bewoners waarmee we werken, bouwen we aan een samenleving die solidair, democratisch en intercultureel is.

E-inclusie Als Sociale Hefboom

E-inclusie als sociale hefboom

Alles wordt meer en meer digitaal. Heel veel diensten en organisaties schakelden tijdens corona over op de digitale wereld en…

Living Lab Muide-Meulestede Fossielvrij!

Living Lab Muide-Meulestede fossielvrij!

SAAMO gaat samen met een hele reeks partners op zoek naar manieren om de wijk Muide-Meulestede energieneutraal te krijgen. Hierbij…

Ieders Stem Telt Gent

Ieders Stem Telt Gent

Ieders Stem Telt is er voor sociale professionals en kernvrijwilligers die in de praktijk met hun doelgroepen aan de slag gaan rond de lokale verkiezingen.

WoonBox Gent

WoonBox Gent

Naar aanleiding van de laatste telling van dak- en thuislozen door de Koning Boudewijnstichting in 2021 diende vzw SAAMO Gent…

Woonzaak | Gentse Campagne

Woonzaak | Gentse campagne

Het recht op wonen moet absolute topprioriteit zijn voor de lokale, Vlaamse en federale overheden. Daarom trekt SAAMO Gent mee…

Samen Op Straat – Gent

Samen Op Straat – Gent

Voor jongeren die klein wonen zijn straten en pleinen hun noodzakelijk leefgebied. Andere bewoners ervaren hun aanwezigheid echter vaak als…

Belangenbond SAAMO Gent

Belangenbond SAAMO Gent

Steeds meer mensen bevinden zich in een situatie van onderbescherming op de arbeidsmarkt. De Belangenbond zet zich in voor mensen in precaire arbeidssituaties.

Lokale Diensteneconomie

Lokale Diensteneconomie

In 2013 kreeg SAAMO Gent een erkenning lokale diensteneconomie. Dit stelt ons enerzijds in staat om een dienstenaanbod uit te bouwen dat aansluit bij maatschappelijke noden die we detecteren in de wijken waar we actief zijn. Anderzijds zorgt het voor tewerkstellingskansen voor mensen die het moeilijk hebben om een duurzame job te vinden op de arbeidsmarkt.

Wijkonderneming

Wijkonderneming

Arbeid is een belangrijke hefboom om deel te nemen aan de samenleving en armoede te bestrijden. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slaagt een grote groep mensen er niet in  om een duurzame job te vinden dat aansluit bij zijn of haar vaardigheden en talenten. Zo ontstond de idee om een onderneming op te richten met een dubbel doel: creëren van duurzame tewerkstelling én antwoorden bieden op niet ingevulde noden in de Rabotwijk.

STEK Ledeberg

STEK Ledeberg

Sinds 2021 bouwen we een STEK werking uit vanuit de Broederij in Ledeberg. De Broederij, een buurthuis voor en door de buurt, is er mede gekomen dankzij de inzet van SAAMO. Hierop willen we verder bouwen door te werken aan een toegankelijk aanbod van hulp- en dienstverlening voor de bewoners van Ledeberg.

STEK  Muide-Meulestede-Afrikalaan

STEK Muide-Meulestede-Afrikalaan

De buurt Meulestede kampte al lang met een gebrek aan diensteverlening. De komst van de solidaire buurtwinkel Supermerkade bracht daar in 2021 verandering in. Op dat elan gaan we de komende jaren verder.

De Leeftuin Zomer 2022

STEK Watersportbaan

De bewoners van de Waterportbaan moeten het stellen zonder aangepaste ontmoetingsruimte. Met de STEK willen we daar verandering in brengen. Naast een ontmoetingsplek willen we ook alle bewoners ondersteunen die soms verdwalen in het doolhof van de hulp- en dienstverlening.

Community Land Trust

Community Land Trust

Betaalbaar wonen is voor steeds meer mensen niet haalbaar en ‘delen’ is in. Waarom zouden we dan de grond onder onze woningen niet delen? Door te wonen op gemeenschapsgrond wil CLT Gent wonen voor mensen met een laag inkomen meer betaalbaar maken.

Sociale Huurders Aan De Slag Watersportbaan

Sociale Huurders aan de slag Watersportbaan

Met het project Sociale Huurders aan de Slag slaan opbouwwerkers, sociale huurders, woningmaatschappijen en stedelijke diensten uit de Watersportbaan de handen in elkaar om collectieve problemen rond hun woonsituatie aan te pakken.

Sociale Kruidenier Rabot

Sociale Kruidenier Rabot

De Sociale Kruidenier Rabot is een buurtwinkel die een basisaanbod aan voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten verkoopt aan mensen met een beperkt inkomen.

Afgelopen projecten

Hier vind je meer informatie over de voorbije projecten die we realiseerden.

Rabot Op Je Bord

Rabot op je Bord

Tijdens de wekelijkse kookworkshops worden groenten– en fruitoverschotten van supermarkten die nog perfect in orde zijn, door buurtbewoners omgetoverd tot lekkere…

Klusatelier ‘Bij Pino’

Klusatelier ‘Bij Pino’

Het klusatelier was dé plek in Nieuw Gent waar alle huurders uit de wijk terecht konden. Met het klussenproject wilden we de woonkost voor de huurder doen dalen. We realiseerden dit op verschillende manieren.

Buurzame Stroom

Buurzame Stroom

Hoe kunnen we op wijkniveau zoveel mogelijk zonne-energie opwekken, iedereen uit de buurt van de opbrengst laten genieten én tegelijkertijd het elektriciteitsnet stabiel houden? Dat was de kernvraag van Buurzame Stroom, een onderzoeksproject dat liep van maart 2018 tot januari 2020 in Sint-Amandsberg-Dampoort in Gent.

Gent Knapt Op

Gent Knapt Op

Gent Knapt Op is een opschaling van voorgaande projecten Dampoort KnapT OP! en Rabot KnapT OP!, waarbij in totaal 25 woningen gerenoveerd zijn. Dampoort KnapT OP! was een experimenteel  project om woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en duurzamer te maken via een rollend fonds.

Wijkrenovatie – Dampoort KnapT OP!

Wijkrenovatie – Dampoort KnapT OP!

Huiseigenaars met een beperkt inkomen krijgen een financiële tussenkomst voor de noodzakelijke renovatie van hun woning. Deze tussenkomst moet niet onmiddellijk, maar pas bij verkoop van hun woning terugbetaald worden.

De Torekes

De Torekes

In de wijk Rabot-Blaisantvest in Gent belonen we inzet voor de wijk. Torekes zijn de munt van de wijk. Wie in Rabot-Blaisantvest bijdraagt aan burenzorg, buurtzorg en milieuzorg kan Torekes verwerven.

Back To Top