Skip to content

17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Armoede

17/10/2023

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede. Twee belangrijke thema’s dit jaar zijn werk en wonen. De oplossingen om wonen betaalbaarder te maken en om in te zetten op waardig werk voor iedereen zijn er. Hoog tijd voor actie.

Waardig werk voor iedereen

Werk is voor SAAMO een overkoepelend thema. Iedereen heeft recht op waardig werk. Dat stelt zelfs onze grondwet. Maar vandaag is dat grondrecht geen realiteit. De meeste mensen willen werken, maar sommige mensen ervaren drempels. Niet in het minst mensen die op tal van levensdomeinen uitsluiting meemaken.

Het kan nochtans anders.

Willen we dat mensen niet langer keer op keer worden afgewezen omdat ze een onbekend klinkende naam hebben of omdat ze er niet wit uitzien? Laat ons dan eens echt werk maken van praktijktesten.

Ook efficiënt: trajectbegeleiding op maat en op tempo van elk individu. Als we willen dat mensen aan de slag kunnen, dan moeten we mensen eerst uit overlevingsmodus halen. Leef je met constante stress omdat je uit je huis gezet dreigt te worden, dan lukt solliciteren niet. Ook drempels moeten weg. Is er voor je kind geen kinderopvang, dan moet je wel thuisblijven.

Lees meer beleidsaanbevelingen die het Netwerk tegen Armoede in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede formuleerde.

Lees hoe SAAMO bouwt aan waardig werk voor iedereen.

Maak werk van degelijk en betaalbaar wonen

Kunnen thuiskomen, voldoende budget hebben om het dak boven je hoofd te betalen, genoeg geld over hebben voor de energierekeningen, gezond eten of een sociaal leven. Het is de basis voor een menswaardig leven. Ook het recht op wonen staat in de grondwet. Maar ook dat recht is voor heel veel mensen geen realiteit.

Samen met Woonzaak streven we naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Lees de oplossingen die Woonzaak naar voor schuift en beluister de podcast “Woonspraak”.

Daarnaast bouwt SAAMO met innovatieve woonprojecten aan verandering en verduurzaming op de woonmarkt.

Back To Top