Skip to content

Thema's

Digitale Inclusie

Digitale inclusie

Digitale oefenkansen voor mensen in een kwetsbare positie in combinatie met afdoende fysieke hulp- en dienstverlening.

Wonen

Wonen

Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting met voldoende woonzekerheid voor mensen in een precaire woonsituatie.

Werk

Werk

Betere toegang tot de arbeidsmarkt en duurzame jobs waarmee kortgeschoolde werkzoekenden rechten opbouwen.

Sociale Bescherming

Sociale Bescherming

Meer kansen voor mensen in een kwetsbare positie om hun recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden.

Onderwijs

Onderwijs

Gelijke onderwijskansen en maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in een kwetsbare thuis- of armoedesituatie.

Krachtige Buurten En Steden

Krachtige Buurten en Steden

Een kwaliteitsvolle leefomgeving die kansen en perspectieven biedt aan alle bewoners.

Energie En Water

Energie en water

Sociale beschermingsmaatregelen en nieuwe modellen in de strijd tegen energie- en waterarmoede.

Collectief Burgerschap

Collectief burgerschap

Solidariteit versterken in een samenleving die niet uitsluit of discrimineert.

Back To Top