skip to Main Content

Thema's

Wonen

Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting met voldoende woonzekerheid voor mensen in een precaire woonsituatie.

Werk

Betere toegang tot de arbeidsmarkt en duurzame jobs waarmee kortgeschoolde werkzoekenden rechten opbouwen.

Sociale Bescherming

Meer kansen voor mensen in een kwetsbare positie om hun recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden.

Onderwijs

Gelijke onderwijskansen en maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in een kwetsbare thuis- of armoedesituatie.

Krachtige Buurten en Steden

Een kwaliteitsvolle leefomgeving die kansen en perspectieven biedt aan alle bewoners.

Gezondheid

Toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Energie en water

Sociale beschermingsmaatregelen en nieuwe modellen in de strijd tegen energie- en waterarmoede.

Collectief burgerschap

Solidariteit versterken in een samenleving die niet uitsluit of discrimineert.
Back To Top