skip to Main Content

SAAMO vandaag

Zoek projecten op “locatie” en/of op “thema”.

Samenwerken in “meerdere regio’s” (selectie locatie) doen we onder meer over: Menswaardig leefloon, Noodkoopfonds, De STEK, Woonzaak.

SAAMO 't Pleintje

2-spraak

In duo praten en Nederlands oefenen in de buurtwerken van SAAMO.

STEK Ledeberg

Sinds 2021 bouwen we een STEK werking uit vanuit de Broederij in Ledeberg. De Broederij, een buurthuis voor en door de buurt, is er mede gekomen dankzij de inzet van SAAMO. Hierop willen we verder bouwen door te werken aan een toegankelijk aanbod van hulp- en dienstverlening voor de bewoners van Ledeberg.
Opbouwwerker Tineke Geeft Uitleg Aan De Computer.

De Experten

Brandstof voor een sociaal energiebeleid Met de Experten bundelt SAAMO ervaringsexpertise van mensen in energiearmoede. Met vaste werkgroepen zoals een…

STEK Muide-Meulestede-Afrikalaan

De buurt Meulestede kampte al lang met een gebrek aan diensteverlening. De komst van de solidaire buurtwinkel Supermerkade bracht daar in 2021 verandering in. Op dat elan gaan we de komende jaren verder.

Menswaardig leefloon

Iedereen kan op een bepaald moment de steun van het OCMW nodig hebben.
De Leeftuin Zomer 2022

STEK Watersportbaan

De bewoners van de Waterportbaan moeten het stellen zonder aangepaste ontmoetingsruimte. Met de STEK willen we daar verandering in brengen. Naast een ontmoetingsplek willen we ook alle bewoners ondersteunen die soms verdwalen in het doolhof van de hulp- en dienstverlening.

Kinderarmoede Overbruggen

Als ouder kan je terecht bij Huis van het Kind voor allerlei vragen maar evenzeer voor ontmoeting. Samen met de…

Community Land Trust

Betaalbaar wonen is voor steeds meer mensen niet haalbaar en ‘delen’ is in. Waarom zouden we dan de grond onder onze woningen niet delen? Door te wonen op gemeenschapsgrond wil CLT Gent wonen voor mensen met een laag inkomen meer betaalbaar maken.
Urbaan

Urbaan

SAAMO ontwikkelt samen met GATAM een model dat mensen ondersteunt om op termijn duurzaam werk te vinden.
De Budgetgidsen

De Budgetgidsen

Bij De Budgetgidsen gaan individuen of gezinnen samen met hun budgetgids op pad om hun rechten te realiseren. Met De Budgetgidsen ontwikkelt SAAMO een model om de toegang tot hulp- en dienstverlening te verbeteren.

Sociale Huurders aan de slag Watersportbaan

Met het project Sociale Huurders aan de Slag slaan opbouwwerkers, sociale huurders, woningmaatschappijen en stedelijke diensten uit de Watersportbaan de handen in elkaar om collectieve problemen rond hun woonsituatie aan te pakken.

Robin Food

Boeren en veilingen kampen met grote voedseloverschotten. Enorm veel groenten en fruit halen het niet tot in de winkelrekken. Ze…

Open Leersalon

Leren in het buurtwerk | Open leersalon

Loop met je vragen binnen in het Open leersalon van Ligo Antwerpen in de buurtwerken.
Digitale Inclusie

Leren over smartphone, tablet of computer | Digi-tafel, Digi-leen & workshops

Samen oefenen met digitale toepassingen in de buurtwerken.

Mensen zonder wettig verblijf

In Brussel leven duizenden mensen zonder wettig verblijf in bijzonder moeilijke omstandigheden. SAAMO Brussel komt op voor meer sociale bescherming…

Menswaardig Leefloon

Belangenbond | Antwerpen

Iedereen kan op een bepaald moment de steun van het OCMW nodig hebben. In het project Belangenbond gaat SAAMO op…

Solidariteit

Solidariteit | Antwerpen

Het project Solidariteit bouwt aan draagvlak voor solidariteit in wijken en een stad waar verschillende vormen van uitsluiting en schaarste polarisatie verhogen.

Wonen met kansen

Wonen met kansen is een model waarin mensen met een acute woonnood tijdelijk en op een sociaal verantwoorde manier gehuisvest worden in sociale woningen die leegstaan in afwachting van sloop of renovatie.
Woonlab

Woonlab

Project Woonlab brengt de uitsluitingsmechanismen die spelen op de Antwerpse woonmarkt in kaart en tracht deze via allerlei wegen aan te pakken: van alternatieve woonmodellen ontwikkelen tot deelnemen aan adviesraden.
Digitale Inclusie

Digitale inclusie | Antwerpen

Het project Digitale inclusie verkleint mee de digitale kloof en werkt aan verandering.
Sociale Bescherming

Koffie & formulieren

Je vindt geen antwoord op je vraag? Koffie & formulieren biedt de gezelligheid van een buurtwerk en de hulp van een goede buurman of buurvrouw met de steun van CAW.

The 18

Vilvoordse jongeren vinden hun plek niet. Ze worden niet gehoord door het beleid en verliezen het vertrouwen in hulp- en…

Mensen Buigen Zich Over Documenten.

Sociale bescherming | Antwerpen

Onderbescherming aanpakken door contacten, de ontwikkeling van modellen en beleidswerk.
Samen Op Straat

Samen op straat

Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden. Samen op straat vertrekt vanuit hun noden en bouwt bruggen.
Ruimte Publiek Maken

Ruimte publiek maken

Wie het meeste nood heeft aan ruimte, heeft vaak de minste ruimte. We pakken publieke ruimte aan of maken ze publiek, samen met wie nu in een kwetsbare positie leeft.
SAAMO De Stek

SAAMO De Stek

SAAMO De Stek is je buurtwerk op het Kiel. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

De Torekes

In de wijk Rabot-Blaisantvest in Gent belonen we inzet voor de wijk. Torekes zijn de munt van de wijk. Wie in Rabot-Blaisantvest bijdraagt aan burenzorg, buurtzorg en milieuzorg kan Torekes verwerven.
Digipunt Roeselare Werkt Aan E-inclusie Door Het Verhogen Van De Digitale Toegang En Vaardigheden Van Burgers.

Digipunt Roeselare

Corona heeft ons nog meer doen grijpen naar digitale middelen om elkaar te ontmoeten. Praten via Skype, Zoom of een…

Digipunt Harelbeke Werkt Aan E-inclusie Door Het Verhogen Van De Digitale Toegang En Vaardigheden Van Burgers

Digipunt Harelbeke

Voorkomen van digitale uitsluiting Door corona sloten verschillende loketten hun deuren en schakelden ze over naar een online dienstverlening.  Hierdoor…

Naaiatelier Harelbeke Is Een Plek Waar Mensen Leren Werken Met De Naaimachine, Nederlands Kunnen Oefenen En Terecht Kunnen Met Een Hulpvraag.

Naaiatelier Harelbeke

In het Naaiatelier komen mensen vanuit een gedeelde interesse wekelijks samen. Het is een plek waar leren, ontmoeten en elkaar…

Belangenbond Gent (projectvoorbereiding)

Steeds meer mensen bevinden zich in een situatie van onderbescherming op de arbeidsmarkt. De Belangenbond zet zich in voor mensen in precaire arbeidssituaties.
SAAMO 't Pleintje

SAAMO ‘t Pleintje

SAAMO 't Pleintje is je buurtwerk in Deurne-Zuid. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
SAAMO Dinamo

SAAMO Dinamo

SAAMO Dinamo is je buurtwerk in Deurne-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
SAAMO Borgerbaan

SAAMO Borgerbaan

SAAMO Borgerbaan is je buurtwerk in Borgerhout. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
Bruggen Naar Werk

Bruggen naar werk

Wie zijn de mensen die niet werken en geen werk zoeken? Met de bijdrage van SAAMO aan de samenwerking Bruggen naar werk leren we hen kennen.

STEK Tienen

De grondwet geeft mensen recht op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Door een te complexe…

STEK Zaventem

De grondwet geeft mensen recht op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Door een te complexe…

Open Armen

Open Armen, een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen in Halle, versterkt de maatschappelijke positie van mensen in armoede. De…

Transfer Secundair

Op het einde van de lagere school staan jongeren voor een moeilijke keuze. Nog te vaak kiezen ze onvoldoende bewust…

Waterafsluiting uitgefilterd

Er leven in Vlaanderen nog steeds gezinnen afgesloten van water. Gezinnen die van de radar zijn verdwenen, nooit hulp hebben…

Bosch En SAAMO Slaan De Handen In Elkaar Met Model Papillon

Digitale watermeters en debietbegrenzers

Wat zeggen gebruikers? Water is naast een basisbehoefte ook een basisrecht. Zuiver, betaalbaar en voldoende water zorgt voor een hogere…

De Klimaatstem van MIA

Naarmate de klimaatverandering evolueert naar een klimaatcrisis, horen we binnen de samenleving meer én luidere stemmen die vragen om actie.…

Opbouwwerker Stefan Gaat Het Energieverbruik Na.

Kopje onder of hoofd boven water?

Waterarmoede aanpakken in Herentals SAAMO trekt naar de sociale woonwijk Kleerroos in Herentals. En sleutelt met de vele bewoners van…

Goed Plan

Begeleiding voor verhuurders met plannen (of nog niet) Erbarmelijk. Zo is het in Vlaanderen gesteld met de woonkwaliteit en energiezuinigheid…

Efkes Oploajen

Outreachend werken aan energie- en waterarmoede in Turnhout Voor veel mensen neemt de energiefactuur een te grote hap uit hun…

Erm ‘n Erm

In 2009 legde SAAMO Vlaams-Brabant, toen nog RISO, de eerste fundamenten van Erm ’n Erm in Tienen. Sinds 2012 is…

Woonmeter SAAMO Provincie Antwerpen

Woonmeter

Vocht- en schimmelproblemen in woningen zijn soms te wijten aan structurele gebreken. En soms zijn ze het gevolg van het…

EnergyMeasures

Gezond en warm wonen voor minder geld Het project EnergyMeasures pakt energiearmoede aan in België, Bulgarije, Ierland, Nederland, Noord-Macedonië, Polen…

Binken weten beter

Energiecontracten: voer voor kopzorgen! Want via bedrieglijke deur-aan-deur-verkoop, verkoop via de telefoon of aan supermarkten en winkelketens, worden mensen verleid…

Sociale Dumping

Een veilige job, met werkzekerheid, tegen een volwaardig loon en in aanvaardbare werkomstandigheden: het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is…

Klimaattransitie

Duurzaamheid gaat over meer dan de uitdagingen voor het milieu en het klimaat. Het gaat over ecologische, economische en sociale…

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt is een participatief project van SAAMO dat een stem geeft aan maatschappelijk kwetsbare groepen in tijden van…

De Werkplek

0% werkloosheid in Willebroek Een contract onbepaalde duur. Het brengt zekerheid en stabiliteit, maar vooral ook een vast inkomen. Toch…

WGC Landen

De gezondheidskloof tussen arm en rijk neemt toe. Ondanks allerlei maatregelen, blijft gezondheidszorg voor kwetsbare groepen vaak weinig toegankelijk. Maatschappelijk kwetsbare…

Wonen op Maat

Het aanbod betaalbare, kwaliteitsvolle woningen is te beperkt voor mensen in een kwetsbare positie. Door de lange wachtlijsten in de…

WoonZaak

In Vlaanderen woedt een wooncrisis. Meer dan 155.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Ondanks het feit…

Jobatelier

Een duurzame job. Een vast inkomen. Een opstap naar betere leefomstandigheden. Het zou haalbaar moeten zijn voor iedereen. Maar vooral…

Bouwblokrenovatie

Vlaanderen telt momenteel 119.000 noodkopers. Noodkopers zijn (vaak grote) gezinnen, die geen geschikte huurwoning vinden en tot het uiterste moeten gaan om een…

Overbruggen 2.0

Een vaste job brengt geld én gemoedsrust met zich mee. Helaas is de arbeidsmarkt voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare…

Stapstenen naar werk

Eenoudergezinnen lopen een groter risico op armoede dan gezinnen met twee volwassenen. In de gemeente Boom zijn er aanzienlijk meer…

Back on Track II: Willebroek

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor…

Back on Track II: Ex-gedetineerden

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor…

Back on Track II: Mechelen Dames

Jarenlang op zoek naar een job. En de ene afwijzing na de andere binnenkrijgen. Het is een uitzichtloze realiteit voor…

SAAMO Opbouwwerk In Provincie Antwerpen, Kempen, Mechelen.

Huis aan Huis

De weg vinden naar de juiste sociale hulp- en dienstverlening is niet vanzelfsprekend. Een aanzienlijke groep Mechelaars kampt dan ook…

ZenneLab – Broek

Net als andere gemeenten in de Vlaamse rand, ondervindt ook Vilvoorde steeds meer invloed van de groeiende grootstad. Mensen wijken…

Maatschappelijk Opbouwwerk En Projecten In Provincie Antwerpen

De STEK Zwijndrecht

De STEK - Sterke zet voor sociale bescherming Door het bos de bomen niet meer zien. Het is een ellendig,…

Tools, Dossiers En Inspiratiebundels Van SAAMO Provincie Antwerpen

De STEK Borsbeek

De stek - Sterke zet voor sociale bescherming Door het bos de bomen niet meer zien. Het is een ellendig,…

Bewonersparticipatie CNUZ

Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben niet altijd de expertise in huis om bewonersparticipatie te realiseren. Nochtans versterkt een dialoog de beide partijen.…

Kleinschalig wonen

In 2010 woonden 3000 gezinnen in Vlaams-Brabant permanent op toeristische campings, woonwagenterreinen en in weekendverblijfparken. Ondanks de woononzekerheid en de soms mindere woningkwaliteit, heerst er…

Noodkoopfonds

Eigenaars met een laag inkomen krijgen financiële steun om hun woning gezond, veilig en energiezuinig te maken.

Mozaïek

Een buurtwerking zonder drempels, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar de dienstverlening dicht bij de mensen staat. Dat is Buurthuis Mozaïek in Zaventem. In een gemeente zoals Zaventem, waar de…

Solikoop

SOLIKOOP (de commerciële naam voor Sociale kruidenier Vlaams-Brabant) is een netwerk van solidaire winkels voor wie het financieel moeilijk heeft.…

Solikoop

SOLIKOOP (de commerciële naam voor Sociale kruidenier Vlaams-Brabant) is een netwerk van solidaire winkels voor wie het financieel moeilijk heeft. Het doel is het garanderen van betaalbare,…

Sterk Onderwijs

Onderwijs zou een ‘hefboom uit armoede’ moeten zijn, maar dat is (nog) niet het geval. In vergelijking met andere regio’s in…

Onderwijs en e-inclusie

Het proces van digitalisering is onomkeerbaar. Meer nog, de Covid-19 crisis heeft deze evolutie alleen maar versneld. Daarom is het…

Brugfiguur in het onderwijs

Wat als je als anderstalige nieuwkomer de communicatie van de school van je kind niet begrijpt? Als het onderwijssysteem totaal…

Onderwijsopbouwwerk Zaventem

SAAMO Vlaams-Brabant zet in op Onderwijsopbouwwerk in Zaventem. Een onderwijsopbouwwerker ondersteunt er ouders en schoolteams in twee lagere scholen. De aandacht gaat naar…

Tienen voor Taal

Het aantal kinderen bij wie Nederlands niet de thuistaal is, stijgt in Tienen. In pilootscholen De Luchtballon en Via Immaculata biedt SAAMO…

Unelma

Unelma staat voor dromen over een goede toekomst voor je kind, voor kansen grijpen. Vooral bij ouders met een vluchtverleden staat deze…

Sterk Werk

Binnen het project Sterk Werk ijvert SAAMO Vlaams-Brabant voor duurzaam werk. Arbeid is een belangrijke hefboom om te participeren aan de samenleving. De…

Outreachend werken Lier

De route naar Ons Gedacht De COVID-19-crisis laat zijn sporen na. Mensen die zich voordien nog net wisten te redden,…

Bewonersparticipatie Hemiksem

De sociale woonwijk ‘Nieuw Hemiksem’ is verouderd en vereist een grondige renovatie. De uitblijvende vernieuwing én de huidige toestand van…

Klein en goed wonen

De goedkeuring van het kamerreglement zorgde voor een betere kwaliteit van kamers. Het aantal beschikbare kamers daalde helaas ook. Daarom…

SAAMO Buurtwerk Ons Gedacht Lier Activiteit

Ons Gedacht

Ons Gedacht is een vereniging in Lier die strijdt tegen armoede. Armoede knaagt aan het zelfbeeld van mensen, waardoor ze…

Bouwen aan de buurt

De komst van 70 nieuwe wooneenheden, en bijhorende bewoners, brengt nieuwe uitdagingen op vlak van samenleven met zich mee voor…

SAAMO Onderwijsopbouwwerk In Provincie Antwerpen

VRAC – It takes a village to raise a child

Met het project VRAC - It takes a village to raise a child pakken SAAMO en de Stad Mechelen vroegtijdig…

Traject Signalendetectie

Maatschappelijke kwetsbaarheid heeft vaak een negatieve impact op de schoolloopbaan en onderwijskansen van kinderen. Met het traject signalendetectie zorgt SAAMO…

SAAMO Onderwijsopbouwwerk In Mechelen En Hemiksem

Onderwijskansen bevorderen in Hemiksem

Transfer naar het secundair in Hemiksem Kinderen uit kwetsbare gezinnen ondervinden tijdens hun schoolloopbaan vaak extra drempels en uitdagingen. SAAMO…

Schoolstart

Sterke start in de kleuterschool Schoolstart werkt  voorschools met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool. We…

“Krijt”-traject

Het kostenplaatje van een opleiding kan hoog oplopen. Boeken, uitstappen, schoolmateriaal, toegang tot het internet: het zijn financiële drempels voor…

Naaiatelier Harelbeke Is Een Plek Waar Mensen Leren Werken Met De Naaimachine, Nederlands Kunnen Oefenen En Terecht Kunnen Met Een Hulpvraag.

STEK Harelbeke

STEK Harelbeke organiseert verbindende initiatieven in de centrumbuurt van Harelbeke. De aandacht gaat daarbij vooral naar mensen die zich in…

Digitale inclusie

De coronacrisis heeft meer dan ooit de kloof blootgelegd tussen wie digitaal mee is en wie minder of zelfs niet.…

De Zwiermeulen

SAAMO West-Vlaanderen opent De Zwiermeulen, een sociale wasserette in de Sint-Pietersmolenwijk in Brugge. De Zwiermeulen levert een nuttige en betaalbare…

De StadsAkker

Merk jij ook dat gezonde en duurzaam geproduceerde voeding duurder is? Dat korte keten initiatieven weinig mensen in armoede aantrekken? Met…

De STEK

Het model STEK helpt om lokaal in te zetten op sterkere netwerken en op betere sociale bescherming.
Een Mobiele Dienstencentrumwerking In De Deelgemeenten Van Ieper, Dichtbij De Mensen.

Ter Plekke in Ieper

In kleine dorpskernen op het platteland is het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij hulp- en dienstverlening. Vaak is…

In 't Mag(wa)zijn Krijgen Wijkbewoners Ondersteuning Op Maat Bij Hun Zoektocht Naar Werk.

De Wijkfabriek

In de wijk de Nieuwe Stad in Oostende zijn ongeveer 200 mensen op zoek naar een job. Velen van hen…

Papillon = Innovatief, Sociaal En Circulair Huurmodel Van Huishoudtoestellen

Papillon

Eén op de vijf gezinnen in België kan de energiefactuur amper betalen. Een derde van die gezinnen gebruikt energieverslindende huishoudtoestellen.…

Kom-Af@RSL Op Post

Kom-Af huist in RSL Op Post, een gebouw in centrum Roeselare waar het broeit van de ideeën en waar verschillende…

Familiesalons: Een Warme Plek Voor Gezinnen In Oostende

Familiesalons

Elke week op een vast moment komen een twintigtal ouders met hun kinderen samen tijdens de Familiesalons. Ze drinken samen…

Brugfigurenwerking In Het Onderwijs Biedt Ondersteuning Aan Basisscholen Die Werk Willen Maken Van Gelijke Ontwikkelingskansen.

Brugfigurenwerking in het onderwijs

Eén op zeven kinderen in Vlaanderen groeit op in kansarmoede. Scholen merken dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben. Hoe…

Opbouwwerker Linde En De Zorgzame Buren Van Moorslede. Zorgzame Buurten Zorgen Ervoor Dat Niemand Door De Mazen Van Het Net Glipt.

Zorgzame Buurten

Zorgzame Buurten zijn plaatsen waar het aangenaam wonen en leven is. Er is ruimte voor ontmoeting, mensen zorgen voor elkaar…

Sociale Kruidenier Rabot

De Sociale Kruidenier Rabot is een buurtwinkel die een basisaanbod aan voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten verkoopt aan mensen met een beperkt inkomen.

WoonBox@Cinoco

In december 2020 namen de eerste bewoners hun intrek in het pilootproject van WoonBox in Sint-Jans-Molenbeek. In totaal staan er…

Het WoonBox-model

WOONBOX: een tijdelijke, modulaire woonunit in leegstaande gebouwen voor mensen met een laag inkomen Het vinden van een betaalbare kwalitatieve…

Solidair Mobiel Wonen

In de winter van 2020 werden maar liefst 5.000 daklozen geteld in Brussel. Het tekort aan betaalbare en degelijke woningen…

STEK Peterbos

In de sociale woonwijk Peterbos werken we samen met haar diverse bewoners aan een solidaire en levendige wijk waar het…

BASkuul

Samen met mensen met een recht op leefloon ijveren we voor een volwaardig laatste vangnet voor iedereen. Er zijn vandaag…

Woonzaak

Maakt de wooncrisis zichtbaar en roept via een Europese klachtenprocedure de Vlaamse overheid ter verantwoording.

SAMENWERKING – DE SOCIALE KRUIDENIER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Et…

Duurzaam Werk | Antwerpen

Samen met wie geen werk heeft onderzoekt SAAMO welke modellen hen ondersteunen in de zoektocht naar wat werk in hun leven kan betekenen.
SAAMO De Wijk

SAAMO De Wijk

SAAMO De Wijk is je buurtwerk in Antwerpen-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Gezond wonen in de Debbautshoek

In januari 2020  startte SAAMO Oost-Vlaanderen in Zelzate met het project Gezond Wonen in de wijk ‘Tseppetsoeke’ (Zelzaats voor Debbautshoek).…

TRAVAK Zelzate

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds realiseren we het project TRAVAK Zelzate. Een job hebben is een belangrijke…

De Wissel

In Denderleeuw focust Samenlevingsopbouw op kinderarmoede. Het opbouwwerk richtte daarom twee ruilwinkels op: De Kleine Wissel voor babykleertjes en de…

De Wegwijzers

Onze samenleving is complex. Voor sommige mensen is het niet evident om de weg te vinden naar de juiste instanties.…

Brugfiguren

Brugfiguren slaan een brug tussen maatschappelijk kwetsbare Ronsenaars en hulp- en dienstverleners in de stad. Kwetsbare mensen ervaren vaak tal…

Dialoogtrajecten private huur

De woningmarkt kampt met heel wat tekortkomingen om het grondrecht wonen voor iedereen te kunnen realiseren. Dat blijkt uit cijfers,…

Duurzame® Prinskouter op maat

De Prinskouter is de meest kansarme buurt van Ronse. In deze oude textielwijk zijn er veel problemen rond woonkwaliteit en…

Een brug tussen welzijn, school en thuis

Een team van 5 onderwijsopbouwwerkers streeft in de Ronsese (basis)scholen naar gelijke onderwijskansen voor kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen.…

Den Botaniek

Basiswerking ‘Den Botaniek’

In Den Botaniek in Ronse huizen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Agentschap Integratie en Inburgering, Sociale Kruidenier Kaboes en vzw Lejo. Samen zorgen…

WijsWerk

In Ronse zetten we, samen met Lejo en Kopa vzw, jongeren op weg naar werk. Het project wil een brug…

Kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw

Het project heeft als doel om via onderwijsopbouwwerk bij te dragen tot kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw. Via regelmatig overleg met…

Kansarm, maar niet kansloos

Met Het project – Kansarm, maar niet kansloos – Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen - focussen…

Ieders stem telt

In het najaar 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zes maanden later kiezen we onze regionale, federale…

Back To Top