Ga naar hoofdinhoud

SAAMO vandaag

Zoek projecten op “locatie” en/of op “thema”.

Samenwerken in “meerdere regio’s” (selectie locatie) doen we onder meer over
Menswaardig leefloon, Noodkoopfonds, De STEK, Woonzaak, Zorgzame Buurten, Sterk Onderwijs

Ieders Stem Telt Gent

Ieders Stem Telt Gent

Ieders Stem Telt is er voor sociale professionals en kernvrijwilligers die in de praktijk met hun doelgroepen aan de slag gaan rond de lokale verkiezingen.

De STEK Kalmthout

De STEK Kalmthout

Met het STEK-model zorgen we ook in Kalmthout voor meer sociale bescherming.

De STEK Wuustwezel

De STEK Wuustwezel

Met het STEK-model zorgen we ook in Wuustwezel voor meer sociale bescherming.

Opbouwwerker En Bewoner Bij Woning Die Aan Renovatie Toe Is.

Renovatiebegeleiding voor verhuurders

Samen met Woonwijzer Waasland werkte SAAMO Oost-Vlaanderen een aanbod uit om private verhuurders gratis te adviseren en begeleiden om hun…

Brugfiguur Zwijndrecht

Brugfiguur Zwijndrecht

In Zwijndrecht brengt SAAMO twee basisscholen, gezinnen, hulp- en dienstverlening en de buurt dichter bij elkaar.

Check Je Ketel

Check je ketel

Check je ketel helpt gezinnen in een kwetsbare situatie geld én energie te besparen. Check of ook jij recht hebt op een gratis onderhoud!

WoonBox Gent

WoonBox Gent

Naar aanleiding van de laatste telling van dak- en thuislozen door de Koning Boudewijnstichting in 2021 diende vzw SAAMO Gent…

Lagere School

Project | Sterk Onderwijs

Het onderwijsopbouwwerk in Blankenberge en De Panne werkt samen met de lokale besturen en de scholen aan een sterke leeromgeving voor leerlingen in een kwetsbare situatie.

Project | Op Weg Naar SAAMO-SOL

Project | Op weg naar SAAMO-SOL

Lage-inkomensgezinnen komen samen in groep om energie te besparen. Ze ontwerpen een solidaire vorm van zonnedelen, aangepast aan hun noden en behoeften.

Verhuurpromotor

Verhuurpromotor

De verhuurpromotor gaat actief op zoek naar eigenaars van leegstaande panden om samen meer energiezuinige woningen te creëren.

Woonzaak | Gentse Campagne

Woonzaak | Gentse campagne

De problemen met toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit, én woonzekerheid op de private huurmarkt zijn groot. Wie geen toegang heeft tot een…

Wijkvisieontwikkeling Op Maat Van Aandachtsbuurten

Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten

De Scheldekouter en de Prinskouter zijn twee aandachtswijken in Ronse waar SAAMO met het oog op een participatieve een duurzame…

Project | HuurGoed

Project | HuurGoed

HuurGoed geeft huurders en verhuurders een stem over de uitdagingen om private huurwoningen voor gezinnen met lage inkomens energetisch te renoveren.

Zorgzame Buurt Peterbos

Zorgzame buurt Peterbos

Het project Zorgzame Buurt (2022 – 2024) pakt in Peterbos de gezondheidsongelijkheid aan en werkt naar een structurele en duurzame…

Samen Op Straat Peterbos

Samen op straat Peterbos

Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs om samen rond het imago van de de wijk te werken. n 2023 gaat SAAMO Brussel van start met dat project in de wijk Peterbos (Anderlecht). 

Samen Op Straat I Willebroek

Samen op Straat I Willebroek

Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden. Samen op straat vertrekt vanuit hun noden en bouwt bruggen.

Samen Op Straat In Vilvoorde

Samen Op Straat Vilvoorde

In 2023 rolt SAAMO Vlaams-Brabant het project Samen op straat uit in Vilvoorde. Dit project gaat intergenerationeel aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden bij jeugdwerk, opleidingen of jobs.

Samen Op Straat – Gent

Samen Op Straat – Gent

Voor jongeren die klein wonen zijn straten en pleinen hun noodzakelijk leefgebied. Andere bewoners ervaren hun aanwezigheid echter vaak als…

Buurtwerk De Wijk

Buurtwerk | SAAMO De Wijk

SAAMO De Wijk is je buurtwerk in Antwerpen-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Boetiek Sympathiek Opening

Solidariteit in HAL 5

SAAMO Vlaams-Brabant experimenteert in HAL 5 te Kessel-Lo met solidaire activiteiten voor een samenhorige, dichtbevolkte buurt.

Buurtwerk Borgerbaan

Buurtwerk | SAAMO Borgerbaan

SAAMO Borgerbaan is je buurtwerk in Borgerhout. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Buurtwerk Dinamo

Buurtwerk | SAAMO Dinamo

SAAMO Dinamo is je buurtwerk in Deurne-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Buurtwerk 't Pleintje

Buurtwerk | SAAMO ’t Pleintje

SAAMO ’t Pleintje is je buurtwerk in Deurne-Zuid. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

TIS: Pilootproject Voor Mensen Zonder Wettig Verblijf

TIS: Pilootproject voor mensen zonder wettig verblijf

Talenten voor meer inclusie en solidariteit” (TIS+) is een nieuw pilootproject van SAAMO Brussel dat zal starten vanaf januari 2023. TIS+ is een project met en voor mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Gewest.

Buurtwerk De Stek

Buurtwerk | SAAMO De Stek

SAAMO De Stek is je buurtwerk op het Kiel. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Levering Voedseloverschotten Aan Hal 5

Circulaire voedselhub

SAAMO Vlaams-Brabant wil systemen opzetten om voedseloverschotten te redden van de afvalberg, en de toegang tot gezonde voeding te verhogen voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Ruimte Publiek Maken

Project | Ruimte publiek maken

Wie het meeste nood heeft aan ruimte, heeft vaak de minste ruimte. We pakken publieke ruimte aan of maken ze publiek, samen met wie nu in een kwetsbare positie leeft.

Migratie In De Kempen

Migratie in de Kempen

SAAMO onderzoekt de hiaten rond de dienstverlening voor mensen met een migratieachtergrond in Turnhout en omgeving.

De Notelaar, Samen Sterker!

De Notelaar, samen sterker!

In Malle creëren we een Zorgzame Buurt met meer sociale bescherming.

Solidariteit

Project | Solidariteit | Antwerpen

Het project Solidariteit bouwt aan draagvlak voor solidariteit in wijken en een stad waar verschillende vormen van uitsluiting en schaarste polarisatie verhogen.

Mensen Buigen Zich Over Documenten.

Project | Sociale bescherming | Antwerpen

Onderbescherming aanpakken door contacten, de ontwikkeling van modellen en beleidswerk.

Iedereen Verbonden, Da’s Willebroek

Iedereen verbonden, da’s Willebroek

In Willebroek werken we aan een Zorgzame Buurt!

Grijze Woonvormen

Grijze woonvormen

We onderzoeken het grijze wooncircuit in de stadsregio Turnhout.

Koffie & Formulieren

Model | Koffie & formulieren

Je vindt geen antwoord op je vraag? Koffie & formulieren biedt de gezelligheid van een buurtwerk en de hulp van een goede buurman of buurvrouw met de steun van CAW.

De Budgetgidsen

Model | De Budgetgidsen

Bij De Budgetgidsen gaan individuen of gezinnen samen met hun budgetgids op pad om hun rechten te realiseren. Met De Budgetgidsen ontwikkelt SAAMO een model om de toegang tot hulp- en dienstverlening te verbeteren.

Digitale Inclusie

Project | Digitale inclusie | Antwerpen

Het project Digitale inclusie verkleint mee de digitale kloof en werkt aan verandering.

Vlaams Noodkoopfonds Mechelen, Rupelstreek En Zwijndrecht

Vlaams noodkoopfonds Mechelen, Rupelstreek en Zwijndrecht

SAAMO geeft sociale begeleiding aan noodkopers bij hun renovatiewerken.

Buurtopbouwwerk In De Melkaderwijk

Buurtopbouwwerk in de Melkaderwijk

In september 2020 werd het project ‘Buurtopbouwwerk in de Melkaderwijk’ opgestart. De Melkaderwijk is sociale woonwijk in de Beverse deelgemeente…

Duurzaam Werk SAAMO

Project | Duurzaam Werk | Antwerpen

Samen met wie geen werk heeft onderzoekt en ontwikkelt SAAMO modellen die leiden tot duurzaam werk.

TRAVAK Geraardsbergen

TRAVAK Geraardsbergen

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds realiseren we het project TRAVAK in Geraardsbergen. Een job hebben is een…

Model | Wijkonderneming | Antwerpen-Noord

Model | Wijkonderneming | Antwerpen-Noord

Zijn lokale en duurzame jobs mogelijk? Dat vragen we ons af binnen het project Duurzaam werk. Daarom ontwikkelen we van…

Bruggen Naar Werk

Project | Bruggen naar werk

Wie zijn de mensen die niet werken en geen werk zoeken? Met de bijdrage van SAAMO aan de samenwerking Bruggen naar werk leren we hen kennen.

Belangenbond SAAMO Gent

Belangenbond SAAMO Gent

Steeds meer mensen bevinden zich in een situatie van onderbescherming op de arbeidsmarkt. De Belangenbond zet zich in voor mensen in precaire arbeidssituaties.

Woonlab

Project | Woonlab

Project Woonlab brengt de uitsluitingsmechanismen die spelen op de Antwerpse woonmarkt in kaart en tracht deze via allerlei wegen aan te pakken: van alternatieve woonmodellen ontwikkelen tot deelnemen aan adviesraden.

Toe_Komst

Toe_Komst

TOEKOMEN & TOEKOMST Het project Toe_Komst brengt bewoners van Denderleeuw met een migratieachtergrond samen. Zij zijn in de voorbije decennia…

Model | Wonen Met Kansen

Model | Wonen met kansen

Wonen met kansen is een model waarin mensen met een acute woonnood tijdelijk en op een sociaal verantwoorde manier gehuisvest worden in sociale woningen die leegstaan in afwachting van sloop of renovatie.

Papillon = Innovatief, Sociaal En Circulair Huurmodel Van Huishoudtoestellen

Model | Papillon

Papillon biedt energie-efficiënte huishoudtoestellen aan lage-inkomensgezinnen.

Sterk Onderwijs

Sterk onderwijs

Een praktijkmodel als bovenbouw voor onze projecten en acties over gelijke onderwijskansen.

Samen Op Straat

Project | Samen op straat | Antwerpen

Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden. Samen op straat vertrekt vanuit hun noden en bouwt bruggen.

Zorgzame Buurten

Zorgzame buurten

‘Minder mazen, meer net’: een organisatiemodel om te groeien naar zorgzame buurten.

Menswaardig Leefloon

Project | Baskuul | Antwerpen

Iedereen kan op een bepaald moment de steun van het OCMW nodig hebben. In het project Baskuul Antwerpen gaat SAAMO…

De Palaver, Onze Stek In Denderleeuw

De Palaver, onze stek in Denderleeuw

De Palaver is een STEK voor alle Denderleeuwenaren en het kloppende hart van de wijk Hemelrijk. Inwoners van Denderleeuw kunnen…

Lokale Diensteneconomie

Lokale Diensteneconomie

In 2013 kreeg SAAMO Gent een erkenning lokale diensteneconomie. Dit stelt ons enerzijds in staat om een dienstenaanbod uit te bouwen dat aansluit bij maatschappelijke noden die we detecteren in de wijken waar we actief zijn. Anderzijds zorgt het voor tewerkstellingskansen voor mensen die het moeilijk hebben om een duurzame job te vinden op de arbeidsmarkt.

Wijkonderneming

Wijkonderneming

Arbeid is een belangrijke hefboom om deel te nemen aan de samenleving en armoede te bestrijden. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slaagt een grote groep mensen er niet in  om een duurzame job te vinden dat aansluit bij zijn of haar vaardigheden en talenten. Zo ontstond de idee om een onderneming op te richten met een dubbel doel: creëren van duurzame tewerkstelling én antwoorden bieden op niet ingevulde noden in de Rabotwijk.

Vlaamse Sociale Bescherming 1

Iedereen beschermd | Vlaamse sociale bescherming

Een campagne om te voorkomen dat er straks meer maatregelen komen die ons opdelen tussen A- en B-burgers.

STEK Ledeberg

STEK Ledeberg

Sinds 2021 bouwen we een STEK werking uit vanuit de Broederij in Ledeberg. De Broederij, een buurthuis voor en door de buurt, is er mede gekomen dankzij de inzet van SAAMO. Hierop willen we verder bouwen door te werken aan een toegankelijk aanbod van hulp- en dienstverlening voor de bewoners van Ledeberg.

De Experten

De Experten

Met de Experten bundelt SAAMO ervaringsexpertise van mensen in energiearmoede.

STEK  Muide-Meulestede-Afrikalaan

STEK Muide-Meulestede-Afrikalaan

De buurt Meulestede kampte al lang met een gebrek aan diensteverlening. De komst van de solidaire buurtwinkel Supermerkade bracht daar in 2021 verandering in. Op dat elan gaan we de komende jaren verder.

Non Take-up En Onderbescherming OCMW

Non take-up en onderbescherming OCMW

Kwaliteitsvolle sociale begeleiding op maat van leefloongerechtigden.

De Leeftuin Zomer 2022

STEK Watersportbaan

De bewoners van de Waterportbaan moeten het stellen zonder aangepaste ontmoetingsruimte. Met de STEK willen we daar verandering in brengen. Naast een ontmoetingsplek willen we ook alle bewoners ondersteunen die soms verdwalen in het doolhof van de hulp- en dienstverlening.

Kinderarmoede Overbruggen

Kinderarmoede Overbruggen

Als ouder kan je terecht bij Huis van het Kind voor allerlei vragen maar evenzeer voor ontmoeting. Samen met de…

Community Land Trust

Community Land Trust

Betaalbaar wonen is voor steeds meer mensen niet haalbaar en ‘delen’ is in. Waarom zouden we dan de grond onder onze woningen niet delen? Door te wonen op gemeenschapsgrond wil CLT Gent wonen voor mensen met een laag inkomen meer betaalbaar maken.

Sociale Huurders Aan De Slag Watersportbaan

Sociale Huurders aan de slag Watersportbaan

Met het project Sociale Huurders aan de Slag slaan opbouwwerkers, sociale huurders, woningmaatschappijen en stedelijke diensten uit de Watersportbaan de handen in elkaar om collectieve problemen rond hun woonsituatie aan te pakken.

Robin Food

Robin Food

Samen met partners verwerken we groente- en fruitoverschotten tot kwaliteitsvolle voedingsproducten. Zo vergemakkelijken we toegang tot duurzame, gezonde voeding.

Open Leersalon

Activiteit | Leren in het buurtwerk | Open leersalon

Loop met je vragen binnen in het Open leersalon van Ligo Antwerpen in de buurtwerken.

Wooncafé

Activiteit | Wooncafé

Zou je beter willen wonen? Zoek je zelf oplossingen? In de wooncafés zoeken we samen en leren we van elkaar.

The 18

The 18

The 18 in Vilvoorde wil een nieuw lokaal partnerschap voor jongeren realiseren, waarbij drempels in regels en procedures worden weggenomen. Dit om jongeren te helpen werk te vinden.

Open Armen 17/10 2022 Actie

Open Armen

Deze Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen in Halle versterkt de maatschappelijke positie van mensen in armoede.

Bosch En SAAMO Slaan De Handen In Elkaar Met Model Papillon

Digitale watermeters en debietbegrenzers

Om het recht op water te vrijwaren, onderzoekt SAAMO enkele vernieuwingen bij de Vlaamse watermaatschappijen, zoals de digitale watermeters en debietbegrenzers.

Erm 'n Erm Grote Bergstraat 21

Erm ’n Erm

Deze Vereniging waar Armen het Woord Nemen is expert in armoedeproblematiek. Ze versterkt de positie van mensen in armoede, en heeft daarmee een belangrijke plaats in het Tiense armoedebeleid.

Woonmeter SAAMO Provincie Antwerpen

Woonmeter

In Lier introduceerden we de woonmeter: een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels voor correct verwarmen en verluchten.

EnergyMeasures

EnergyMeasures

Met informatie, begeleiding en kleine, goedkope ingrepen helpen we Turnhoutse huishoudens gezond en warm te wonen voor minder geld.

Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare energie

SAAMO Vlaams-Brabant slaat met dit project bruggen tussen de klimaatbeweging, klimaatinspanningen, klimaatplannen en maatschappelijk kwetsbare groepen.

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt is een participatief project dat een stem geeft aan maatschappelijk kwetsbare groepen tijdens verkiezingen in België.

De Werkplek

De Werkplek

SAAMO streeft naar 0% werkloosheid in Willebroek.

Wonen Op Maat

Wonen op Maat

Via Wonen op Maat ontwikkelt SAAMO Vlaams-Brabant bruikbare modellen en innovatieve woonvormen om het aanbod op de private huur- en koopmarkt te verruimen.

Pauline Op Bezoek Bij Renovatie

Bouwblokrenovatie

SAAMO Vlaams-Brabant ondersteunt en ontzorgt noodkopers in Vilvoorde en Grimbergen, die beroep doen op leningen of premies voor renovaties. Zo kunnen ze hun noodkoopwoning veiliger en energiezuiniger maken.

Stapstenen Naar Werk

Stapstenen naar werk

SAAMO helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie in hun zoektocht naar werk in Boom.

Back On Track II: Willebroek

Back on Track II: Willebroek

SAAMO biedt jongeren met een migratieachtergrond in Willebroek via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding richting de arbeidsmarkt aan.

Back On Track II: Ex-gedetineerden

Back on Track II: Ex-gedetineerden

SAAMO biedt ex-gedetineerden in Mechelen en Turnhout via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding richting de arbeidsmarkt aan.

Back On Track II: Mechelen Dames

Back on Track II: Mechelen Dames

SAAMO biedt jonge vrouwen met een migratieachtergrond in Mechelen via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding richting de arbeidsmarkt aan.

Huis Aan Huis

Huis aan Huis

Met het Huis aan huis-project brengen we een moeilijk bereikbare groep terug dichter bij de Mechelse hulp- en dienstverlening en samenleving.

ZenneLab – Broek

ZenneLab – Broek

Met het project Broek – ZenneLab zet SAAMO-Vlaams-Brabant in op goed en aangenaam wonen voor de kwetsbare bewoners van wijk Broek in Vilvoorde.

De STEK Zwijndrecht

De STEK Zwijndrecht

Met het STEK-model zorgen we in Zwijndrecht voor meer sociale bescherming.

Noodkoopfonds

Noodkoopfonds

Eigenaars met een laag inkomen krijgen financiële steun om hun woning gezond, veilig en energiezuinig te maken.

Medewerkers En Vrijwilligers Buurthuis Mozaïek In Zaventem

Buurtwerk Zaventem

Een buurtwerking zonder drempels, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar de dienstverlening dicht bij de mensen staat. Dat is Buurthuis Mozaïek in Zaventem.

Winkelen In Het Perron, Leuven

Solikoop

Solikoop garandeert betaalbare, gezonde en kwalitatieve voeding en basisproducten voor iedereen. In de solidaire kruideniers kan iedereen winkelen aan een eerlijk tweeprijzensysteem. Mobiele kruideniers bereiken wie slecht ter been is.

Solikoop

Solikoop

SOLIKOOP (de commerciële naam voor Sociale kruidenier Vlaams-Brabant) is een netwerk van solidaire winkels voor wie het financieel moeilijk heeft. Het doel is het garanderen van betaalbare,…

Sterk Onderwijs

Sterk Onderwijs

SAAMO Vlaams-Brabant brengt sterke en vernieuwende onderwijspraktijken over gelijke kansen in binnen- en buitenland in kaart. 

Brugfiguur In Het Onderwijs

Brugfiguur in het onderwijs

Brugfiguren vormen in Tienen en Landen de schakel tussen scholen en ouders, en zijn belangrijke vertrouwenspersonen voor veel anderstalige gezinnen.

SAAMO 't Pleintje

Activiteit | Taalduo

In duo praten en Nederlands oefenen in de buurtwerken van SAAMO.

Netwerkdag Met Onderwijsopbouwwerker Els

Onderwijsopbouwwerk Zaventem

SAAMO Vlaams-Brabant werkt aan het verlagen van drempels in de communicatie tussen ouders en scholen. Ook helpen we om de participatie van maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een inclusiever schoolbeleid te verhogen.

Opbouwwerkers Helpen Via Unelma Ouders De Weg Vinden Naar Diensten Voor Vrijetijd, Welzijn, ...

Unelma

Onze opbouwwerkers vormen een aanspreekpunt voor kwetsbare gezinnen in scholen. Ze luisteren en verwijzen door naar de juiste hulp- of dienstverlening. Ook werken ze samen aan oplossingen om die diensten toegankelijker te maken.

Sterk Werk

Sterk Werk

Via Sterk Werk wil SAAMO-Vlaams-Brabant mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie helpen om duurzame jobs op maat te vinden.

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt

Op zondag 13 oktober vinden de lokale verkiezingen plaats. De afschaffing van de opkomstplicht in Vlaanderen zorgt voor complexe spelregels.…

SAAMO Buurtwerk Ons Gedacht Lier Activiteit

Ons Gedacht

Ons Gedacht is een vereniging in Lier die strijdt tegen armoede.

Traject Signalendetectie

Traject Signalendetectie

Met het traject signalendetectie zorgt SAAMO voor extra voelsprieten in de school om sneller en gerichter signalen van maatschappelijke kwetsbaarheid op te vangen.

Schoolstart

Schoolstart

Schoolstart werkt voorschools met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool.

Project | Digitale Inclusie

Project | Digitale inclusie

We organiseren laagdrempelige initiatieven die digitale uitsluiting tegengaan, zoals de Digipunten.

De StadsAkker

De StadsAkker

Met de zelfpluktuin Stadsakker vergemakkelijken we in Tienen de toegang tot gezonde, duurzaam geproduceerde voeding voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.

De STEK

De STEK

Het model STEK helpt om lokaal in te zetten op sterkere netwerken en op betere sociale bescherming.

De Wijkfabriek

Project | De Wijkfabriek

De Wijkfabriek creëert jobs en biedt kostenbesparende diensten aan de bewoners van de Nieuwe Stad in Oostende.

Project | Kom-Af@RSL Op Post

Project | Kom-Af@RSL Op Post

Kom-Af @ RSL Op Post is een laagdrempelige ontmoetingsplek in het écocafé van RSL Op Post in Roeselare.

Project | Familiesalons

Project | Familiesalons

De Familiesalons organiseren wekelijks ontmoeting en opvoedingsondersteuning voor ouders en hun kinderen in drie wijken van Oostende.

Gedeelde Interesses

Project | #nieuwestaddeluxe

In sociale woonwijk De Nieuwe Stad in Oostende creëren we een netwerk van groepjes burgers die iets delen met andere wijkbewoners. Bedoeling is dat ze iets ‘Nieuw’ opzetten voor de wijk wat het samenleven en de solidariteit onder elkaar bevordert.

Onderwijs

Model | Brugfigurenwerking in het onderwijs

SAAMO biedt ondersteuning aan basisscholen die werk willen maken van gelijke ontwikkelingskansen.

Opbouwwerker Linde En De Zorgzame Buren Van Moorslede. Zorgzame Buurten Zorgen Ervoor Dat Niemand Door De Mazen Van Het Net Glipt.

Model | Zorgzame Buurten

Opbouwwerkers van SAAMO inspireren gemeentebesturen bij de ontwikkeling van Zorgzame Buurten.

Sociale Kruidenier Rabot

Sociale Kruidenier Rabot

De Sociale Kruidenier Rabot is een buurtwinkel die een basisaanbod aan voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten verkoopt aan mensen met een beperkt inkomen.

Digipunt Roeselare Werkt Aan E-inclusie Door Het Verhogen Van De Digitale Toegang En Vaardigheden Van Burgers.

Activiteit | Digipunt Roeselare

Het Digipunt in Roeselare wil iedereen helpen zijn weg te vinden in de digitale wereld.

WoonBox@Cinoco

WoonBox@Cinoco

Sinds december 2020 is het eerste WoonBox-dorp een feit! Zes gezinnen en twee alleenstaande jongeren vonden een tijdelijke thuis in…

WoonMobiel In Koekelberg

WoonMobiel in Koekelberg

In Brussel is het voor mensen met een laag inkomen moeilijker dan ooit om een betaalbare woning te vinden. Leegstaande…

STEK Peterbos

STEK Peterbos

In de sociale woonwijk Peterbos werken we samen met haar diverse bewoners aan een solidaire en levendige wijk waar het…

Baskuul

Baskuul

Een volwaardig laatste vangnet voor iedereen. Samen met mensen met een recht op leefloon ijveren we hiervoor.  Er zijn strikte…

Woonzaak

Woonzaak

Maakt de wooncrisis zichtbaar en roept via een Europese klachtenprocedure de Vlaamse overheid ter verantwoording.

SAMENWERKING – DE SOCIALE KRUIDENIER

SAMENWERKING – DE SOCIALE KRUIDENIER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Et…

Gezond Wonen In De Debbautshoek

Gezond wonen in de Debbautshoek

In januari 2020  startte SAAMO Oost-Vlaanderen in Zelzate met het project Gezond Wonen in de wijk ‘Tseppetsoeke’ (Zelzaats voor Debbautshoek).…

TRAVAK Zelzate

TRAVAK Zelzate

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds realiseren we het project TRAVAK Zelzate. Een job hebben is een belangrijke…

De Wegwijzers

De Wegwijzers

Onze samenleving is complex. Voor sommige mensen is het niet evident om de weg te vinden naar de juiste instanties.…

Brugfiguren

Brugfiguren

Brugfiguren slaan een brug tussen maatschappelijk kwetsbare Ronsenaars en hulp- en dienstverleners in de stad. Kwetsbare mensen ervaren vaak tal…

Dialoogtrajecten Private Huur

Dialoogtrajecten private huur

De woningmarkt kampt met heel wat tekortkomingen om het grondrecht wonen voor iedereen te kunnen realiseren. Dat blijkt uit cijfers,…

Duurzame® Prinskouter Op Maat

Duurzame® Prinskouter op maat

De Prinskouter is de meest kansarme buurt van Ronse. In deze oude textielwijk zijn er veel problemen rond woonkwaliteit en…

Een Brug Tussen Welzijn, School En Thuis

Een brug tussen welzijn, school en thuis

Een team van 5 onderwijsopbouwwerkers streeft in de Ronsese (basis)scholen naar gelijke onderwijskansen voor kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen.…

Den Botaniek

Basiswerking ‘Den Botaniek’

In Den Botaniek in Ronse huizen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Agentschap Integratie en Inburgering, Sociale Kruidenier Kaboes en vzw Lejo. Samen zorgen…

WijsWerk

WijsWerk

In Ronse zetten we, samen met Lejo en Kopa vzw, jongeren op weg naar werk. Het project wil een brug…

Kwaliteitsvol Onderwijs In Denderleeuw

Kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw

Het project heeft als doel om via onderwijsopbouwwerk bij te dragen tot kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw. Via regelmatig overleg met…

Kansarm, Maar Niet Kansloos

Kansarm, maar niet kansloos

Met Het project – Kansarm, maar niet kansloos – Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen – focussen…

Ieders Stem Telt

Ieders stem telt

In het najaar 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zes maanden later kiezen we onze regionale, federale…

Back To Top