Ga naar hoofdinhoud

SAAMO vandaag

Zoek projecten op “locatie” en/of op “thema”.

Samenwerken in “meerdere regio’s” (selectie locatie) doen we onder meer over
Menswaardig leefloon, Noodkoopfonds, De STEK, Woonzaak, Zorgzame Buurten, Sterk Onderwijs

Circulaire voedselhub

Elke dag belandt er eten in de vuilbak. Tegelijkertijd deden nog nooit eerder zoveel mensen in Vlaanderen en Brussel een…

Migratie en sociale bescherming

SAAMO onderzoekt de hiaten rond de dienstverlening voor mensen met een migratieachtergrond in Turnhout en omgeving.

De Notelaar, samen sterker!

In Malle creëren we een Zorgzame Buurt met meer sociale bescherming.
Zorgzame Buurten In Willebroek

Iedereen verbonden, da’s Willebroek

In Willebroek werken we aan een Zorgzame Buurt!

Grijze woonvormen

We onderzoeken het grijze wooncircuit in de stadsregio Turnhout.

De STEK Noorderkempen

Met het STEK-model zorgen we ook in Kalmthout en Wuustwezel voor meer sociale bescherming

Vlaams noodkoopfonds Mechelen, Rupelstreek en Zwijndrecht

SAAMO geeft sociale begeleiding aan noodkopers bij hun renovatiewerken.

Buurtopbouwwerk in de Melkaderwijk

In september 2020 werd het project 'Buurtopbouwwerk in de Melkaderwijk' opgestart. De Melkaderwijk is sociale woonwijk in de Beverse deelgemeente…

TRAVAK Geraardsbergen

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds realiseren we het project TRAVAK in Geraardsbergen. Een job hebben is een…

Belangenbond SAAMO Gent

Steeds meer mensen bevinden zich in een situatie van onderbescherming op de arbeidsmarkt. De Belangenbond zet zich in voor mensen in precaire arbeidssituaties.

Toe_Komst

TOEKOMEN & TOEKOMST Het project Toe_Komst brengt bewoners van Denderleeuw met een migratieachtergrond samen. Zij zijn in de voorbije decennia…

Sterk onderwijs

Een praktijkmodel als bovenbouw voor onze projecten en acties over gelijke onderwijskansen.

Zorgzame buurten

'Minder mazen, meer net': een organisatiemodel om te groeien naar zorgzame buurten.
SAAMO 't Pleintje

Buurtwerk | SAAMO ‘t Pleintje

SAAMO 't Pleintje is je buurtwerk in Deurne-Zuid. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

Buurtwerk | SAAMO Dinamo

SAAMO Dinamo is je buurtwerk in Deurne-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
SAAMO Borgerbaan

Buurtwerk | SAAMO Borgerbaan

SAAMO Borgerbaan is je buurtwerk in Borgerhout. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.

De Palaver, onze stek in Denderleeuw

De Palaver is een STEK voor alle Denderleeuwenaren en het kloppende hart van de wijk Hemelrijk. Inwoners van Denderleeuw kunnen…

SAAMO De Stek

Buurtwerk | SAAMO De Stek

SAAMO De Stek is je buurtwerk op het Kiel. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
SAAMO De Wijk

Buurtwerk | SAAMO De Wijk

SAAMO De Wijk is je buurtwerk in Antwerpen-Noord. Buurtwerk bouwt mee aan een wijk waarin er plaats is voor iedereen en niemand uitgesloten wordt.
Digitale Inclusie

Project | Digitale inclusie | Antwerpen

Het project Digitale inclusie verkleint mee de digitale kloof en werkt aan verandering.
Joo, Jonge Ondernemers Ondersteund

Model | Joo, jonge ondernemers ondersteund

Starterslabo en SAAMO werken een model uit om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen om te ondernemen.
Urbaan

Model | Urbaan

SAAMO ontwikkelt samen met GATAM een model dat mensen ondersteunt om op termijn duurzaam werk te vinden.

Project | Duurzaam Werk | Antwerpen

Samen met wie geen werk heeft onderzoekt SAAMO welke modellen hen ondersteunen in de zoektocht naar wat werk in hun leven kan betekenen.

Lokale Diensteneconomie

In 2013 kreeg SAAMO Gent een erkenning lokale diensteneconomie. Dit stelt ons enerzijds in staat om een dienstenaanbod uit te bouwen dat aansluit bij maatschappelijke noden die we detecteren in de wijken waar we actief zijn. Anderzijds zorgt het voor tewerkstellingskansen voor mensen die het moeilijk hebben om een duurzame job te vinden op de arbeidsmarkt.

Wijkonderneming

Arbeid is een belangrijke hefboom om deel te nemen aan de samenleving en armoede te bestrijden. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slaagt een grote groep mensen er niet in  om een duurzame job te vinden dat aansluit bij zijn of haar vaardigheden en talenten. Zo ontstond de idee om een onderneming op te richten met een dubbel doel: creëren van duurzame tewerkstelling én antwoorden bieden op niet ingevulde noden in de Rabotwijk.

Gent Knapt Op

Gent Knapt Op is een opschaling van voorgaande projecten Dampoort KnapT OP! en Rabot KnapT OP!, waarbij in totaal 25 woningen gerenoveerd zijn. Dampoort KnapT OP! was een experimenteel  project om woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en duurzamer te maken via een rollend fonds.

STEK Ledeberg

Sinds 2021 bouwen we een STEK werking uit vanuit de Broederij in Ledeberg. De Broederij, een buurthuis voor en door de buurt, is er mede gekomen dankzij de inzet van SAAMO. Hierop willen we verder bouwen door te werken aan een toegankelijk aanbod van hulp- en dienstverlening voor de bewoners van Ledeberg.
Opbouwwerker Tineke Geeft Uitleg Aan De Computer.

De Experten

Met de Experten bundelt SAAMO ervaringsexpertise van mensen in energiearmoede.

STEK Muide-Meulestede-Afrikalaan

De buurt Meulestede kampte al lang met een gebrek aan diensteverlening. De komst van de solidaire buurtwinkel Supermerkade bracht daar in 2021 verandering in. Op dat elan gaan we de komende jaren verder.

Menswaardig leefloon

Kwaliteitsvolle sociale begeleiding op maat van leefloongerechtigden.
De Leeftuin Zomer 2022

STEK Watersportbaan

De bewoners van de Waterportbaan moeten het stellen zonder aangepaste ontmoetingsruimte. Met de STEK willen we daar verandering in brengen. Naast een ontmoetingsplek willen we ook alle bewoners ondersteunen die soms verdwalen in het doolhof van de hulp- en dienstverlening.

Kinderarmoede Overbruggen

Als ouder kan je terecht bij Huis van het Kind voor allerlei vragen maar evenzeer voor ontmoeting. Samen met de…

Community Land Trust

Betaalbaar wonen is voor steeds meer mensen niet haalbaar en ‘delen’ is in. Waarom zouden we dan de grond onder onze woningen niet delen? Door te wonen op gemeenschapsgrond wil CLT Gent wonen voor mensen met een laag inkomen meer betaalbaar maken.
De Budgetgidsen

Model | De Budgetgidsen

Bij De Budgetgidsen gaan individuen of gezinnen samen met hun budgetgids op pad om hun rechten te realiseren. Met De Budgetgidsen ontwikkelt SAAMO een model om de toegang tot hulp- en dienstverlening te verbeteren.

Sociale Huurders aan de slag Watersportbaan

Met het project Sociale Huurders aan de Slag slaan opbouwwerkers, sociale huurders, woningmaatschappijen en stedelijke diensten uit de Watersportbaan de handen in elkaar om collectieve problemen rond hun woonsituatie aan te pakken.

Robin Food

Boeren en veilingen kampen met grote voedseloverschotten. Enorm veel groenten en fruit halen het niet tot in de winkelrekken. Ze…

Open Leersalon

Activiteit | Leren in het buurtwerk | Open leersalon

Loop met je vragen binnen in het Open leersalon van Ligo Antwerpen in de buurtwerken.

Mensen zonder wettig verblijf

In Brussel leven duizenden mensen zonder wettig verblijf in bijzonder moeilijke omstandigheden. SAAMO Brussel komt op voor meer sociale bescherming…

Menswaardig Leefloon

Project | Belangenbond | Antwerpen

Iedereen kan op een bepaald moment de steun van het OCMW nodig hebben. In het project Belangenbond gaat SAAMO op…

Solidariteit

Project | Solidariteit | Antwerpen

Het project Solidariteit bouwt aan draagvlak voor solidariteit in wijken en een stad waar verschillende vormen van uitsluiting en schaarste polarisatie verhogen.

Model | Wonen met kansen

Wonen met kansen is een model waarin mensen met een acute woonnood tijdelijk en op een sociaal verantwoorde manier gehuisvest worden in sociale woningen die leegstaan in afwachting van sloop of renovatie.
Woonlab

Project | Woonlab

Project Woonlab brengt de uitsluitingsmechanismen die spelen op de Antwerpse woonmarkt in kaart en tracht deze via allerlei wegen aan te pakken: van alternatieve woonmodellen ontwikkelen tot deelnemen aan adviesraden.
Sociale Bescherming

Model | Koffie & formulieren

Je vindt geen antwoord op je vraag? Koffie & formulieren biedt de gezelligheid van een buurtwerk en de hulp van een goede buurman of buurvrouw met de steun van CAW.

The 18

Vilvoordse jongeren vinden hun plek niet. Ze worden niet gehoord door het beleid en verliezen het vertrouwen in hulp- en…

Mensen Buigen Zich Over Documenten.

Project | Sociale bescherming | Antwerpen

Onderbescherming aanpakken door contacten, de ontwikkeling van modellen en beleidswerk.
Samen Op Straat

Project | Samen op straat

Het project Samen op straat gaat aan de slag met jongeren die geen aansluiting vinden. Samen op straat vertrekt vanuit hun noden en bouwt bruggen.
Ruimte Publiek Maken

Project | Ruimte publiek maken

Wie het meeste nood heeft aan ruimte, heeft vaak de minste ruimte. We pakken publieke ruimte aan of maken ze publiek, samen met wie nu in een kwetsbare positie leeft.

De Torekes

In de wijk Rabot-Blaisantvest in Gent belonen we inzet voor de wijk. Torekes zijn de munt van de wijk. Wie in Rabot-Blaisantvest bijdraagt aan burenzorg, buurtzorg en milieuzorg kan Torekes verwerven.
Digipunt Roeselare Werkt Aan E-inclusie Door Het Verhogen Van De Digitale Toegang En Vaardigheden Van Burgers.

Digipunt Roeselare

Het Digipunt in Roeselare wil iedereen helpen zijn weg te vinden in de digitale wereld.
Digipunt Harelbeke Werkt Aan E-inclusie Door Het Verhogen Van De Digitale Toegang En Vaardigheden Van Burgers

Digipunt Harelbeke

Het Digipunt in Harelbeke wil iedereen helpen zijn weg te vinden in de digitale wereld.
Naaiatelier Harelbeke Is Een Plek Waar Mensen Leren Werken Met De Naaimachine, Nederlands Kunnen Oefenen En Terecht Kunnen Met Een Hulpvraag.

Naaiatelier Harelbeke

Het naaiatelier is een plek waar leren, ontmoeten en elkaar op weg helpen naadloos met elkaar verweven zijn.
Bruggen Naar Werk

Project | Bruggen naar werk

Wie zijn de mensen die niet werken en geen werk zoeken? Met de bijdrage van SAAMO aan de samenwerking Bruggen naar werk leren we hen kennen.

STEK Tienen

De grondwet geeft mensen recht op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Door een te complexe…

STEK Zaventem

De grondwet geeft mensen recht op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid en op sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Door een te complexe…

Open Armen

Open Armen, een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen in Halle, versterkt de maatschappelijke positie van mensen in armoede. De…

Transfer Secundair

We helpen Mechelse jongeren om een bewustere school- en studiekeuze te maken.

Waterafsluiting uitgefilterd

We brengen waterarmoede in kaart en helpen afgesloten gezinnen zich terug aan te sluiten op het netwerk en bij de samenleving.
Bosch En SAAMO Slaan De Handen In Elkaar Met Model Papillon

Digitale watermeters en debietbegrenzers

Om het recht op water te vrijwaren, onderzoekt SAAMO enkele vernieuwingen bij de Vlaamse watermaatschappijen, zoals de digitale watermeters en debietbegrenzers.
Opbouwwerker Energie SAAMO West-Vlaanderen

Klimaatstem van MIA

We geven de tijd, de ruimte en het woord aan mensen in armoede. Wat hebben zij nodig om mee te zijn met de klimaattransitie?
Opbouwwerker Stefan Gaat Het Energieverbruik Na.

Kopje onder of hoofd boven water?

We pakken waterarmoede aan in Herentals via verschillende infomomenten en individuele begeleiding.

Goed Plan

We bieden een ontzorgingstraject aan voor eigenaars met een huurwoning. Zo maken we beetje bij beetje huurwoningen meer kwalitatief en energiezuinig!

Efkes Oploajen

Outreachend werken aan energie- en waterarmoede in Turnhout Voor veel mensen neemt de energiefactuur een te grote hap uit hun…

Erm ‘n Erm

In 2009 legde SAAMO Vlaams-Brabant, toen nog RISO, de eerste fundamenten van Erm ’n Erm in Tienen. Sinds 2012 is…

Woonmeter SAAMO Provincie Antwerpen

Woonmeter

In Lier introduceerden we de woonmeter: een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels voor correct verwarmen en verluchten.

EnergyMeasures

Met informatie, begeleiding en kleine, goedkope ingrepen helpen we Turnhoutse huishoudens gezond en warm te wonen voor minder geld.

Binken weten beter

Hoe kan je een duur contract vermijden? Welke verkooptruken komen het vaakste voor? En wat als je toch getekend hebt?  Onze campagne biedt antwoorden!

Klimaattransitie

Duurzaamheid gaat over meer dan de uitdagingen voor het milieu en het klimaat. Het gaat over ecologische, economische en sociale…

Ieders Stem Telt

Ieders Stem Telt is een participatief project van SAAMO dat een stem geeft aan maatschappelijk kwetsbare groepen in tijden van…

De Werkplek

SAAMO streeft naar 0% werkloosheid in Willebroek.

Wonen op Maat

Het aanbod betaalbare, kwaliteitsvolle woningen is te beperkt voor mensen in een kwetsbare positie. Door de lange wachtlijsten in de…

Jobatelier

SAAMO ontwikkelde het jobatelier als methodiek om langdurig werkzoekenden vooruit te helpen.

Bouwblokrenovatie

Vlaanderen telt momenteel bijna 200.000 nood-kopers. Noodkopers zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope woning kopen op…

Overbruggen 2.0

SAAMO helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie in hun zoektocht naar werk in Boom.

Stapstenen naar werk

SAAMO helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie in hun zoektocht naar werk in Boom.

Back on Track II: Willebroek

SAAMO biedt jongeren met een migratieachtergrond in Willebroek via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding richting de arbeidsmarkt aan.

Back on Track II: Ex-gedetineerden

SAAMO biedt ex-gedetineerden in Mechelen en Turnhout via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding richting de arbeidsmarkt aan.

Back on Track II: Mechelen Dames

SAAMO biedt jonge vrouwen met een migratieachtergrond in Mechelen via Back On Track II laagdrempelige, maar ook intensieve, begeleiding richting de arbeidsmarkt aan.
SAAMO Opbouwwerk In Provincie Antwerpen, Kempen, Mechelen.

Huis aan Huis

Met het Huis aan huis-project brengen we een moeilijk bereikbare groep terug dichter bij de Mechelse hulp- en dienstverlening en samenleving.

ZenneLab – Broek

Net als andere gemeenten in de Vlaamse rand, ondervindt ook Vilvoorde steeds meer invloed van de groeiende grootstad. Mensen wijken…

Maatschappelijk Opbouwwerk En Projecten In Provincie Antwerpen

De STEK Zwijndrecht

Met het STEK-model zorgen we in Zwijndrecht voor meer sociale bescherming.
Tools, Dossiers En Inspiratiebundels Van SAAMO Provincie Antwerpen

De STEK Borsbeek

Met het STEK-model zorgen we in Borsbeek voor meer sociale bescherming.

Kleinschalig wonen

In 2010 woonden 3000 gezinnen in Vlaams-Brabant permanent op toeristische campings, woonwagenterreinen en in weekendverblijfparken. Ondanks de woononzekerheid en de soms mindere woningkwaliteit, heerst er…

Noodkoopfonds

Eigenaars met een laag inkomen krijgen financiële steun om hun woning gezond, veilig en energiezuinig te maken.

Buurtwerk Zaventem

Een buurtwerking zonder drempels, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar de dienstverlening dicht bij de mensen staat. Dat is Buurthuis Mozaïek in Zaventem. In een gemeente zoals Zaventem, waar de…

Solikoop

SOLIKOOP (de commerciële naam voor Sociale kruidenier Vlaams-Brabant) is een netwerk van solidaire winkels voor wie het financieel moeilijk heeft.…

Solikoop

SOLIKOOP (de commerciële naam voor Sociale kruidenier Vlaams-Brabant) is een netwerk van solidaire winkels voor wie het financieel moeilijk heeft. Het doel is het garanderen van betaalbare,…

Sterk Onderwijs

Onderwijs zou een ‘hefboom uit armoede’ moeten zijn, maar dat is (nog) niet het geval. In vergelijking met andere regio’s in…

Onderwijs en e-inclusie

Het proces van digitalisering is onomkeerbaar. Meer nog, de Covid-19 crisis heeft deze evolutie alleen maar versneld. Daarom is het…

Brugfiguur in het onderwijs

Wat als je als anderstalige nieuwkomer de communicatie van de school van je kind niet begrijpt? Als het onderwijssysteem totaal…

SAAMO 't Pleintje

Activiteit | 2-spraak

In duo praten en Nederlands oefenen in de buurtwerken van SAAMO.

Onderwijsopbouwwerk Zaventem

SAAMO Vlaams-Brabant zet in op Onderwijsopbouwwerk in Zaventem. Een onderwijsopbouwwerker ondersteunt er ouders en schoolteams in twee lagere scholen. De aandacht gaat naar…

Tienen voor Taal

Het aantal kinderen bij wie Nederlands niet de thuistaal is, stijgt in Tienen. In pilootscholen De Luchtballon en Via Immaculata biedt SAAMO…

Unelma

Unelma staat voor dromen over een goede toekomst voor je kind, voor kansen grijpen. Vooral bij ouders met een vluchtverleden staat deze…

Sterk Werk

Binnen het project Sterk Werk ijvert SAAMO Vlaams-Brabant voor duurzaam werk. Arbeid is een belangrijke hefboom om te participeren aan de samenleving. De…

Bewonersparticipatie Hemiksem

SAAMO en de sociale huisvestigingsmaatschappij De Ideale Woning bouwen met de buurtbewoners aan een leefbare buurt!
SAAMO Buurtwerk Ons Gedacht Lier Activiteit

Ons Gedacht

Ons Gedacht is een vereniging in Lier die strijdt tegen armoede.

VRAC – It takes a village to raise a child

Onder het Europese VRAC-project werken we in Mechelen aan een sterke leeromgeving.

Traject Signalendetectie

Met het traject signalendetectie zorgt SAAMO voor extra voelsprieten in de school om sneller en gerichter signalen van maatschappelijke kwetsbaarheid op te vangen.
SAAMO Onderwijsopbouwwerk In Mechelen En Hemiksem

Onderwijskansen bevorderen in Hemiksem

Kinderen uit kwetsbare gezinnen ondervinden tijdens hun schoolloopbaan vaak extra drempels en uitdagingen. SAAMO wil de factoren die daarin een rol spelen in kaart brengen en samen aanpakken. Zo bevorderen we de onderwijskansen van kinderen in Hemiksem.

Schoolstart

Schoolstart werkt voorschools met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool.

“Krijt”-traject

Samen met vzw Krijt strijden we tegen onbetaalde schoolfacturen door scholen armoedevaardig te maken!
Naaiatelier Harelbeke Is Een Plek Waar Mensen Leren Werken Met De Naaimachine, Nederlands Kunnen Oefenen En Terecht Kunnen Met Een Hulpvraag.

STEK Harelbeke

STEK Harelbeke organiseert verbindende initiatieven in de centrumbuurt van de stad.

Digitale inclusie

We organiseren laagdrempelige initiatieven die digitale uitsluiting tegengaan, zoals de Digipunten.

De StadsAkker

Merk jij ook dat gezonde en duurzaam geproduceerde voeding duurder is? Dat korte keten initiatieven weinig mensen in armoede aantrekken? Met…

De STEK

Het model STEK helpt om lokaal in te zetten op sterkere netwerken en op betere sociale bescherming.
Een Mobiele Dienstencentrumwerking In De Deelgemeenten Van Ieper, Dichtbij De Mensen.

Ter Plekke in Ieper

SAAMO en Zorgnetwerk Ieper experimenteren met een mobiele dienstencentrumwerking in deelgemeente Zillebeke.
In 't Mag(wa)zijn Krijgen Wijkbewoners Ondersteuning Op Maat Bij Hun Zoektocht Naar Werk.

De Wijkfabriek

De Wijkfabriek creëert jobs en biedt kostenbesparende diensten aan de bewoners van de Nieuwe Stad in Oostende.
Papillon = Innovatief, Sociaal En Circulair Huurmodel Van Huishoudtoestellen

Papillon

Papillon biedt energie-efficiënte huishoudtoestellen aan lage-inkomensgezinnen.

Kom-Af@RSL Op Post

Kom-Af @ RSL Op Post is een laagdrempelige ontmoetingsplek in het écocafé van RSL Op Post in Roeselare.
Familiesalons: Een Warme Plek Voor Gezinnen In Oostende

Familiesalons

De Familiesalons organiseren wekelijks ontmoeting en opvoedingsondersteuning voor ouders en hun kinderen in drie wijken van Oostende.
Brugfigurenwerking In Het Onderwijs Biedt Ondersteuning Aan Basisscholen Die Werk Willen Maken Van Gelijke Ontwikkelingskansen.

Brugfigurenwerking in het onderwijs

SAAMO biedt ondersteuning aan basisscholen die werk willen maken van gelijke ontwikkelingskansen.
Opbouwwerker Linde En De Zorgzame Buren Van Moorslede. Zorgzame Buurten Zorgen Ervoor Dat Niemand Door De Mazen Van Het Net Glipt.

Zorgzame Buurten

Opbouwwerkers van SAAMO inspireren gemeentebesturen bij de ontwikkeling van Zorgzame Buurten.

Sociale Kruidenier Rabot

De Sociale Kruidenier Rabot is een buurtwinkel die een basisaanbod aan voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten verkoopt aan mensen met een beperkt inkomen.

WoonBox@Cinoco

Sinds december 2020 is het eerste WoonBox-dorp een feit! Zes gezinnen en twee alleenstaande jongeren vonden een tijdelijke thuis in…

Het WoonBox-model

WOONBOX: een tijdelijke, modulaire woonunit in leegstaande gebouwen voor mensen met een laag inkomen WoonBox werd ontwikkeld als oplossing om…

WoonMobiel

In de winter van 2020 werden maar liefst 5.000 daklozen geteld in Brussel. Het tekort aan betaalbare en degelijke woningen…

STEK Peterbos

In de sociale woonwijk Peterbos werken we samen met haar diverse bewoners aan een solidaire en levendige wijk waar het…

BASkuul

Samen met mensen met een recht op leefloon ijveren we voor een volwaardig laatste vangnet voor iedereen. Er zijn vandaag…

Woonzaak

Maakt de wooncrisis zichtbaar en roept via een Europese klachtenprocedure de Vlaamse overheid ter verantwoording.

SAMENWERKING – DE SOCIALE KRUIDENIER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Et…

Sociale Kruidenier Deurne

Model | Sociale Kruidenier Deurne

In Deurne is er een Sociale Kruidenier. Denk bij een kruidenier aan een winkel in je buurt met diverse producten…

Gezond wonen in de Debbautshoek

In januari 2020  startte SAAMO Oost-Vlaanderen in Zelzate met het project Gezond Wonen in de wijk ‘Tseppetsoeke’ (Zelzaats voor Debbautshoek).…

TRAVAK Zelzate

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds realiseren we het project TRAVAK Zelzate. Een job hebben is een belangrijke…

De Wegwijzers

Onze samenleving is complex. Voor sommige mensen is het niet evident om de weg te vinden naar de juiste instanties.…

Brugfiguren

Brugfiguren slaan een brug tussen maatschappelijk kwetsbare Ronsenaars en hulp- en dienstverleners in de stad. Kwetsbare mensen ervaren vaak tal…

Dialoogtrajecten private huur

De woningmarkt kampt met heel wat tekortkomingen om het grondrecht wonen voor iedereen te kunnen realiseren. Dat blijkt uit cijfers,…

Duurzame® Prinskouter op maat

De Prinskouter is de meest kansarme buurt van Ronse. In deze oude textielwijk zijn er veel problemen rond woonkwaliteit en…

Een brug tussen welzijn, school en thuis

Een team van 5 onderwijsopbouwwerkers streeft in de Ronsese (basis)scholen naar gelijke onderwijskansen voor kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen.…

Den Botaniek

Basiswerking ‘Den Botaniek’

In Den Botaniek in Ronse huizen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Agentschap Integratie en Inburgering, Sociale Kruidenier Kaboes en vzw Lejo. Samen zorgen…

WijsWerk

In Ronse zetten we, samen met Lejo en Kopa vzw, jongeren op weg naar werk. Het project wil een brug…

Kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw

Het project heeft als doel om via onderwijsopbouwwerk bij te dragen tot kwaliteitsvol onderwijs in Denderleeuw. Via regelmatig overleg met…

Kansarm, maar niet kansloos

Met Het project – Kansarm, maar niet kansloos – Samen sterk voor een betere toekomst voor onze kinderen - focussen…

Ieders stem telt

In het najaar 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zes maanden later kiezen we onze regionale, federale…

Back To Top