Skip to content

Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis!

10/10/2022

Het recht op wonen centraal op  Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17/10

Actieweek afgetrapt op 10 oktober bij minister Diependaele

180.000 Vlaamse gezinnen wachten op een sociale woning, vaak al jarenlang. Op de private huurmarkt is een kleine helft van de woningen van slechte kwaliteit, met als gevolg torenhoge energiefacturen voor de huurder. Die energieprijzen gaan ondertussen door het dak, net als de huurprijzen. Daarom voert het Vlaams Netwerk tegen Armoede op Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober campagne voor het recht op betaalbaar wonen. De actieweek wordt afgetrapt op Werelddaklozendag op 10 oktober met een symbolische actie bij het kabinet van Vlaams minister van Wonen Diependaele. Dat gebeurt met de verenigingen uit de overleggroep wonen van het Netwerk tegen Armoede en het consortium ‘Recht op betaalbaar wonen, geen enkel mens op straat’ van Gent. We gaan op dat moment ook in gesprek met de minister over oplossingen voor de wooncrisis.

Op het Simon Bolivarplein zullen actievoerders 400 (afwasbare) krijtfiguren aanbrengen. Die staan symbool voor het toenemend aantal mensen in dak- en thuisloosheid. Door de wooncrisis komen er elke dag tientallen daklozen bij. Vanaf het Simon Bolivarplein zal een wachtrij met nog eens 400 krijtfiguren aangebracht worden op het trottoir tot bij het kabinet van minister Diependaele. Zij staan symbool voor de 180.000 gezinnen die op een sociale woning wachten.

In het gesprek met minister Diependaele willen we ingaan op volgende belangrijke eisen, waar we ook concrete beleidsvoorstellen aan koppelen:

  • een hoger bouwritme voor sociale woningen: hoe zetten we beschikbare middelen om in stenen?
  • ondersteuning van de private huurmarkt met het oog op kwaliteitsvolle betaalbare woningen: verhuurders moeten ondersteuning krijgen in ruil voor een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod. De MijnVerbouwLening zet al een stap in de juiste richting, maar wij vragen meer focus en ambitie.
  • inhuren op de private huurmarkt door de nieuwe woonmaatschappijen: sociale verhuurkantoren huren nu al woningen in op de private huurmarkt om die dan door te verhuren aan mensen met een laag inkomen. Een model dat meer ondersteuning en naamsbekendheid verdient bij potentiële verhuurders, én dat ook de nieuw te vormen woonmaatschappijen vanaf volgend jaar hopelijk verder zullen stimuleren. Zeker omdat sociale verhuurkantoren daar ook nog woonbegeleiding aan verbinden.
  • nieuwe toewijzingsmodel sociale huur: het nieuwe toewijzingsmodel voor sociale huur legt heel zwaar de nadruk op lokale binding. Dit dreigt zowel nieuwkomers als huurders in een kwetsbare positie uit te sluiten. Nieuwkomers kunnen uiteraard geen lokale binding aantonen, terwijl mensen in armoede veel vaker verhuizen dan gemiddeld en daardoor ook uit de boot dreigen te vallen. Wij vragen om de impact op dak- en thuisloosheid te monitoren en het toewijzingsmodel op basis daarvan bij te sturen indien nodig.
Back To Top