Ga naar hoofdinhoud

SAAMO Gent roept op om deel te nemen aan de volksraadpleging!

18/09/2023

Gent schrijft geschiedenis op zondag 8 oktober

 

De Gentenaars krijgen een unieke kans om hun stem te laten horen over betaalbaar wonen. Dit is historisch, want nog nooit kende België een volksraadpleging over een sociaal grondrecht. SAAMO Gent komt op voor sociale grondrechten. Daarom roepen we de Gentse inwoners op om deel te nemen aan de volksraadpleging.

We moedigen daarbij iedereen aan om beide vragen met ‘ja’ te beantwoorden.

  1. ‘Gemeentelijk publiek vastgoed mag niet geprivatiseerd worden. Bent u akkoord?’

De Stad Gent heeft heel wat eigen gebouwen en gronden. Ze kan die behouden, inzetten voor bepaalde doelen of verkopen. Regelmatig worden nog publieke gebouwen van de Stad verkocht (het Vredeshuis, dorpshuis Sint-Kruis-Winkel, …). Ook andere overheden of overheidsbedrijven beschikken over gronden (NMBS, Provincie, …) die ‘vermarkt’ worden.

We pleiten ervoor dat publieke gronden en gebouwen in overheidshanden blijven of ter beschikking gesteld worden voor niet winstgedreven organisaties. Met dit patrimonium kunnen stedelijke en sociale noden gelenigd worden, waaronder de woonnood voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

  1. ‘Moet de Stad Gent een bank van publieke gronden oprichten om 40 % sociaal wonen te realiseren?’

Zowel onze, alsook de stedelijke analyse tonen aan dat er een wooncrisis aan de onderkant van de samenleving heerst. 4 op de 10 Gentenaren heeft een beperkt inkomen. En ondertussen blijven de huur- en woningprijzen stijgen. Daarbij telt Gent ook 1 800 dak- of thuislozen. Allen hebben ze nood aan een sociale woning of een andere vorm van betaalbaar wonen.

Via de volksraadpleging roepen we de Stad Gent op om actief gronden en gebouwen te zoeken om 40 % betaalbare woningen mogelijk te maken.

Back To Top