Skip to content

Opinie “Patiënten zijn geen pokerchips”

22/11/2023
Twee opvallende koppen gisteren in deze krant: ‘ Artsenvakbond wil voordeeltarief voor “zogezegd arme gepensioneerden” schrappen’ en ‘Meer en meer tandartsen weigeren patiënten aan wie ze te weinig verdienen’.

Steeds minder artsen zijn geconventioneerd. Dat wil zeggen dat ze duurder zijn door de supplementen die ze aanrekenen. In ons land zijn artsen vrij om de conventietarieven geheel, gedeeltelijk of niet te volgen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) werkt momenteel aan een wet waardoor artsen buiten het ziekenhuis geen supplementen meer zullen mogen doorrekenen aan ­patiënten met een verhoogde tegemoet­koming. Dat zet kwaad bloed bij veel artsen. Mensen met een laag inkomen dreigen er de tol voor te betalen.

Ik zie dat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie gezondheidszorg vaak uitstellen.

Ik zie dat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie gezondheidszorg vaak uitstellen. Mensen in armoede doen minder snel en minder vaak een beroep op gespecialiseerde gezondheidszorg. Dat is geen goede zaak, gezondheidszorg moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Net daarvoor is de verhoogde tegemoetkoming in het leven geroepen. Een voordelig statuut voor wie een lager inkomen heeft en naar de dokter moet. Ik verwacht dat een artsensyndicaat daar ook pleitbezorger van is.

Niet dus. In plaats daarvan richt het zijn pijlen op mensen die recht hebben op die verhoogde tegemoetkoming. En meer specifiek op de oudere bevolking. Hoewel de artsen de eersten zijn om te begrijpen hoeveel gezondheidskosten senioren hebben, schetsen ze een beeld van ‘de groep gepensioneerden die verschillende eigendommen heeft en stevige opbrengsten had uit pensioensparen of een groepsverzekering’. Waar haalt het artsensyndicaat die informatie vandaan? Heeft het daar onderzoek naar gedaan? Wisselen artsen privacygevoelige verhalen en informatie over het vermogen van patiënten uit? Het lijkt erop dat ze vooral een bepaald beeld willen ophangen om het eigen verdienmodel niet in vraag te moeten stellen.

Uit een onderzoek door de Universiteit Antwerpen bleek dat in 2019 ongeveer 150.000 mensen de verhoogde tegemoetkoming misliepen.

Ik heb ook belangrijk nieuws voor het artsensyndicaat. Op basis van studies zien we dat de non-take-up (het niet opnemen van rechten) van de verhoogde tegemoetkoming erg hoog is. Uit een onderzoek door de Universiteit Antwerpen bleek dat in 2019 ongeveer 150.000 mensen de verhoogde tegemoetkoming misliepen. Wellicht ligt het werkelijke aantal hoger. De non-take-up ligt bij de 65-plussers naar verhouding iets lager dan bij de actieve bevolking, maar het gaat nog altijd om een grote groep. Zouden we daar niet eens iets aan doen?

Zie erop toe dat mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming dat recht ook effectief opnemen. Met de energiecrisis en de koppeling van het sociaal tarief aan de verhoogde tegemoetkoming hebben we allemaal gezien hoe immens belangrijk de strijd tegen onderbescherming is.

Van een artsensyndicaat verwacht ik ook nog dat ze optreden tegen zorgverstrekkers die patiënten weigeren vanwege hun financiële status. Een eerste belangrijke stap is zelf het goede voorbeeld geven en voorkomen dat mensen met een laag inkomen ingezet worden in een spelletje poker met de minister.

Famke Vekeman   

Opbouwwerker SAAMO Gent 

Back To Top