Skip to content

Wij zoeken een secretariaatsmedewerker met ervaring (M/V/X)

17/12/2023

(Vacature 100% contract bepaalde duur – januari t.e.m. juni 2024)

SAAMO Gent en SAAMO Oost-Vlaanderen komen op voor het recht op een menswaardig leven voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. SAAMO wil mensen opnieuw greep laten krijgen op hun leven en hun omgeving. Met onze ploeg proberen wij samen met de mensen het verschil te maken en zetten we beleidsmakers aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling.

JOBINHOUD – WAT DOE JE?

SAAMO Gent en SAAMO Oost-Vlaanderen zijn op zoek naar een tijdelijke versterking van hun secretariaat en in het bijzonder voor de Payroll en personeelsadministratie. Beide organisaties zijn gevestigd in het Gentse (standplaats te Blaisantvest 70 en Sint-Jacobsnieuwstraat 50) en kennen een identieke werking. Je zal voor beide organisaties, 50% van de tijd voor Gent en 50% van de tijd voor Oost-Vlaanderen, mede instaan voor de klassieke “harde HR” processen en algemene administratieve ondersteuning

Personeels- & Loonadministratie:

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers mbt personeelszaken.
 • Je behandelt personeelsvragen en ondersteunt medewerkers bij hun administratieve verplichtingen.
 • Aangifte en opvolgen arbeidsongevallen
 • Aangifte DIMONA (in- en uit dienst)
 • Aanvragen tijdskrediet en andere verlofstelsels
 • Bijhouden/verwerken verlofaanvragen
 • Prestatiestaten opvragen en controleren
 • Je volgt de af – en aanwezigheden van de medewerkers op en geeft deze in in het loonverwerkingsprogramma.
 • Je geeft maandelijks de correcte loonverwerking door naar het sociaal secretariaat (SD Worx/Liantis).

Administratieve ondersteuning

 • Onthaal en permanentie
 • Telefonisch en fysiek onthaal, in rolverdeling met de rest van het team.
 • Ondersteuning van het economaat en de uitleendienst
 • Ondersteuning interne preventiedienst (bv. planning medische onderzoeken)
 • Up-to-date houden van interne registratiesystemen

 

WIJ VRAGEN – COMPETENTIES

 • Je hebt ervaring in payroll en personeelsadministratie.
 • Je werkt vlot met de Office365 tools (Word, Excel, Outlook, Sharepoint).
 • Je hebt zin voor organisatie en kan omgaan met complexiteit en stress.
 • Je handelt oplossingsgericht: Als zich een probleem stelt, ga je op zoek naar oplossingen om het probleem op te lossen. Je maakt een kosten – batenanalyse van de diverse pistes, stelt een plan op en hebt altijd een plan B in het achterhoofd.
 • Je kan goed zelfstandig werken in overleg met de collega’s.
 • Je werkt ordelijk en nauwkeurig en hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je denkt proactief en probleemoplossend.
 • Je ben communicatief: Je hebt een vlotte en professionele communicatiestijl, zowel mondeling als schriftelijk. Je werk samen binnen een team, je geeft tijdig aan wanneer iets niet lukt en durft hulp vragen binnen en buiten de organisatie.
 • Je bent vriendelijk en correct, tactvol en discreet in de omgang met collega’s.

WIJ BIEDEN – WERKOMSTANDIGHEDEN

 • Een contract van bepaalde duur (periode januari-juni 2024) met een arbeidsvolume van 100%.
 • Barema A1 (PC 329.01).
 • Ondersteuning op maat.
 • Vergoeding woon-werkverkeer.
 • Soepele verlofregeling en compensatie meeruren.

PRAKTISCH

 • Solliciteren t.a.v. bert.dult@saamo.be
 • Info en vragen over de jobinhoud: bert.dult@saamo.be – 0478 93 17 99
 • We hanteren een efficiënt sollicitatieproces en korte opvolging.
 • Komt jouw kandidatuur volgens ons in aanmerking voor de job, dan contacteren we je vanaf 15/12/23 en maken dan een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Ook als er volgens ons geen match is, laten we jou iets weten.

SAAMO voert een diversiteitsbeleid bij aanwerving van medewerkers. Competenties zijn bij ons belangrijker dan geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. SAAMO nodigt uitdrukkelijk sollicitanten van niet-Belgische origine uit zich voor deze vacature kandidaat te stellen.

Back To Top