Skip to content

België moet afspraken voor opvang asielzoekers naleven

05/07/2023

In een nieuw vonnis worden de Belgische Staat en Fedasil veroordeeld omdat ze de internationale afspraken voor de opvang van asielzoekers niet naleven. De rechtbank oordeelt bovendien dat België de rechtsstaat in gevaar brengt.

De internationale afspraken voor de opvang van mensen die asiel zoeken werden gemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Staten beseften dat die afspraken nodig waren om mensenlevens te redden. Wie moest vluchten en in een ander land bescherming aanvroeg heeft sindsdien recht op een opvangplaats.

België doet te weinig

De Belgische staat beweerde dat ze er recent niet in slaagde asielzoekers correct op te vangen, doordat veel mensen op de vlucht voor de oorlogsgruwel in Oekraïne in één keer naar België kwamen. De rechtbank volgde dat niet. Ze oordeelde dat België meer kan doen om opvangplaatsen te voorzien.

België brengt rechtsstaat in gevaar

Daarnaast wees de rechtbank op de meer dan 1.100 (!) eerdere veroordelingen van België. De Belgische overheid moest dwangsommen betalen van 1.000 euro per persoon per nacht voor elke asielzoeker die recht heeft op opvang en die niet krijgt. Maar België weigert te betalen. Volgens de rechtbank “is het niet uitvoeren van tal van rechterlijke uitspraken onaanvaardbaar en brengt het één van de fundamenten van de rechtsstaat in gevaar”.

Onze rechtsstaat beschermt ons allemaal. Regeringen mogen niet zomaar wat doen. In wat ze voor mensen doet of wat ze hen oplegt, moet ook zij de wet volgen. Wanneer een rechtszaak wordt aangespannen, toetsen rechters of dat inderdaad gebeurt. En net als alle burgers van het land, hoort de Belgische overheid uitspraken van de rechter te volgen.

De rechtszaak werd aangespannen door verschillende organisaties, waaronder Artsen Zonder Grenzen, Liga voor de Mensenrechten, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en SAAMO.

 

 

Back To Top