Skip to content

Download nu de leidraad ‘de STEK’

16/02/2023

Het praktijkmodel de STEK zorgt ervoor dat meer mensen die recht hebben op een vorm van sociale bescherming dat recht kennen en ook opnemen. De nieuwe e-publicatie stelt de functies, randvoorwaarden en de kracht van de STEK als informele praktijk voor, samen met veel praktische illustraties.

Samen werk maken van structurele oplossingen

De STEK verwijst algemeen naar vertrouwde, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in de nabije omgeving. Het zijn informele plekken met een warm onthaal waar bezoekers elkaar ontmoeten voor een babbel of om bij te leren. Ze vinden er ook de weg naar de hulp- en dienstverlening die ze nodig hebben. Bezoekers en sociaal werkers denken samen na over oplossingen voor betere sociale bescherming en leggen die voor aan dienstverlenende instanties en beleid.

In de STEK werken sociaal werkers van verschillende organisaties nauw samen. Ook vrijwilligers zorgen voor een belangrijke inhoudelijke en praktische bijdrage aan de werking. In het gevarieerd aanbod aan activiteiten is er extra aandacht voor bezoekers in een maatschappelijk kwetsbare positie en voor hefbomen die meer en betere sociale bescherming vorm kunnen geven.

Een leidraad voor sterke sociale bescherming

Het model de STEK werd ontwikkeld in de lokale opbouwwerkpraktijk van SAAMO met de steun van SAM, steunpunt Mens en Samenleving. In 2020 kreeg SAAMO extra middelen van de Vlaamse overheid om nieuwe STEK-praktijken uit te bouwen, samen met lokale besturen en partnerorganisaties. Medewerkers uit heel diverse STEK-praktijken wisselden ervaringen en expertise uit en leverden een bijdrage aan de verdieping van het model.

Inspiratiedag De STEK

Tijdens de STEK-inspiratiedag op 16 februari 2023 organiseerden we tal van boeiende workshops. Over het model Koffie & Formulieren, werken in een landelijke context, politiserend werken rond digitale inclusie, participatie in de wijk, voorwaardelijkheid van rechten, outreachen, oefenkansen en psychische kwetsbaarheid. Enkele praktijkwerkers vertelden wat het model de STEK voor hen betekent.

 

Download de leidraad De STEK

Back To Top